Alkoholmisbrug

Hvornår har man et alkoholmisbrug og er alkoholisme det samme?

I DYSCONs alkoholrådgivning bliver vi ofte stillet disse spørgsmål omkring brug og misbrug af alkohol.

Næsten alle kender én eller anden som drikker for meget, det kan være et familiemedlem, en arbejdskollega, en god ven, en nabo, en lærer osv. Men mange er i tvivl om hvornår man bare drikker lidt for meget, hvornår det er tale om et alkoholmisbrug og hvornår alkoholproblemet er det man kalder alkoholisme.

Hvad er alkoholmisbrug?

Nogle mener at det rigtige svar må være ethvert skadeligt forbrug af alkohol, men rent professionelt giver det oftest mere mening at tale om alkoholmisbrug som “et længerevarende skadeligt forbrug af alkohol”.

Har du eller en du kender brug for hjælp, så ring med det samme for personlig rådgivning og hurtig behandling. Ring på 70205501

Hvornår har man et skadeligt forbrug af alkohol?

Alkoholmisbrug og skader ved alkoholisme

Ifølge Sundhedsstyrelsen har du en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du er kvinde og drikker mere end 14 genstande om ugen, eller hvis du er mand og drikker mere end 21 genstande om ugen.

Det er også Sundhedsstyrelsen der fører statistik over, hvor meget vi egentlig drikker, og ifølge deres tal drikker vi alt for meget: 10,6 % drikker mere end den anbefalede max. grænse. Det vil sige at mere end hver 10. dansker har et skadeligt forbrug af alkohol.

Hvis man igennem en længere periode har et højrisiko-forbrug og ikke gør noget aktivt for at nedsætte det, så er der reelt talte om et alkoholmisbrug.

Konsekvenser og fysiske skader ved alkoholmisbrug

Alkoholproblemer er relateret til mindst 60 forskellige sygdomme, blandt andet:

 • skader på lever
 • blødning fra åreknuder på spiserør
 • bugspytkirtelbetændelse
 • hjernesvind
 • nervebetændelse
 • hjerteforstyrrelse
 • mavesår
 • forandringer i hud
 • forhøjet blodtryk
 • mund-, hals- og spiserørscancer
 • impotens

Forskere mener at der hvert år, alene i Danmark, kunne være undgået ca. 7.500 dødsfald, hvis ikke alkohol havde været inde i billedet.

I hvert tredje trafikuheld er alkohol involveret.

Hospitalsindlæggelser på grund af alkoholproblemer

Ifølge Sundhedsstyrelsen er misbrug med alkohol relateret til mindst

 • 72.000 ambulante behandlinger
 • 10.000 skadestuebesøg
 • 28.000 indlæggelser

De sociale skadevirkninger ved et overforbrug

Udover de fysiske sygdomme, giver et misbrug ofte også psykiske og sociale problemer. Mere eller mindre konstant påvirkning af alkohol har en negativ indvirkning på evnen til at fungere optimalt i hverdagen. Dette opleves blandt andet ved:

uoplagthed, manglende energi, følelse af at være træt og udbrændt, tømmermænd & abstinenser, mavebesvær, nedsat seksuallyst, søvnbesvær, stress og depression.

Ofte betaler familien prisen for alkoholmisbruget i form af forsømmelse og svigt, brudte aftaler og pinlige episoder.

I Danmark vokser 120.000 børn op i en familie med alkoholproblemer

Alkoholmisbrug er skyld i flere arbejdsulykker

I Danmark føres der ikke statistik over hvor mange arbejdsulykker, der skyldes indtagelse af alkohol. I alkoholbehandling oplever vi ofte folk fortælle, at et uheld på jobbet, skyldtes mangel på koncentration på grund af et alkoholproblem.

På mange arbejdspladser, er der i de sidste ti år indført alkoholforbud og derfor tror ledelsen ofte fejlagtigt, at en arbejdsskade ikke kan ske på grund af alkoholindtagelse på deres arbejdsplads. Dette er desværre langt fra sandheden for faktum er, at alkoholmisbrug stadig er årsag til mange arbejdsulykker, blandt andet af tre følgende årsager

 1. Det synlige drikkeri bliver ofte hurtigt afløst af skjult drikkeri(Der kan skrives bøger om den opfindsomhed, en alkoholmisbruger lægger for dagen for at skjule sit drikkeri)
 2. Selvom en med et overforbrug kun drikker i fritiden, vil han ofte stadig være påvirket i arbejdstiden.
 3. Selv hvis vi forestiller os, at en alkoholafhængig er ædru, når han eller hun møder på arbejde, vil personen ikke være i stand til at være fuldt koncentreret og vedkommendes reaktionstid vil være nedsat.

(En med alkoholproblemer, vil ofte sige: ”Jeg arbejder bedst, når jeg lige har fået en enkelt!” – og der er desværre ofte noget om snakken, for en med abstinenser fungerer langtfra optimalt og er ikke nærværende i sit arbejde)

Skilsmisse og problemer i parforholdet på grund af alkoholproblemer

Mange skilsmisser skyldes direkte eller indirekte, alkoholproblemer i hjemmet. Ofte fordi partneren mister tillid og respekt til den som har alkoholmisbruget. Brudte aftaler, pinlige episoder, svig af eventuelle børn, økonomiske problemer forårsaget af alkoholproblemer, bliver til sidst for meget og det ender med brud.

For mange kan det være svært, at blive ved med at elske og respektere en med alkoholproblemer som gang på gang lover at gøre noget ved det, men som efter kort tid begynder at drikke igen.

Kærligheden og respekten kan kun genvindes, når den med misbruget erkender sin magtesløshed overfor alkoholen og får professionel alkohol hjælp til at løse problemet eventuelt igennem alkoholbehandling.

En vigtig del af arbejdet som professionel alkoholbehandler er familiebehandlingen, som kan hjælpe med at bringe kærligheden og respekten tilbage i parforholdet.

Har du brug for hjælp til at løse alkoholproblemer i dit parforhold har vi uddannede familierådgivere og parterapeuter, med speciale i alkoholmisbrug. Ring gratis på 70205501 for at få rådgivning om, hvordan din familie eller dit parforhold kan reddes.

Hvem rammer alkoholmisbrug?

Der er mange myter og mange forstillinger om at det er mennesker med lav eller ingen uddannelse der drikker og har alkoholproblemer. Men mange undersøgelser viser noget helt andet, nemlig at alkoholmisbruget er størst hos de højtuddannede og hos familier med relativt høje indtægter.

Alkoholproblemer kan ramme alle, og et længerevarende misbrug er skadeligt uanset uddannelse, indtægt og andre sociale forhold.

Er alkoholbehandling nødvendigt?

Alkoholikere i alkoholbehandling for alkoholmisbrug har god virkningEt overforbrug eller misbrug af alkohol behøver ikke betyde, at man har brug for alkoholbehandling. Mange der selv bliver opmærksomme på at de drikker for meget, kan tage en beslutning om at ændre drikkevaner, og dermed stoppe deres alkoholmisbrug.

Nogle kan kun ændre drikkevaner, hvis de får professionel hjælp til at begrænse alkoholforbruget og lære at drikke socialt ansvarligt.

For andre har deres misbrug ført til alkoholafhængighed. For denne gruppe vil det ofte være umuligt at stoppe misbruget uden professionel hjælp.

Ifølge Sundhedstyrelsen er ca. 140.000 danskere alkoholafhængige.

Hvad er forskellen på alkoholafhængighed og misbrug?

Nogle mennesker er i stand til at have et alkoholmisbrug (et stort overforbrug af alkohol) i meget lang tid, uden at opleve mærkbar afhængighed. Andre oplever hurtigt, at deres forbrug fører til både fysisk og psykisk afhængighed af alkohol.

For en stor del af dem, der bliver fysisk og psykisk afhængige af alkohol, findes forklaringen i generne. Hvis dine forældre eller bedsteforældre havde et alkohol overforbrug, er der 400 % større risiko for at du også kan udvikle alkoholafhængighed.

Det er vigtig at understrege at et alkohol overforbrug er sundhedsskadeligt, uanset om man er afhængig eller ej.

Hvordan ved jeg om der er tale om alkoholafhængighed eller misbrug?

Man kan sige, at den der har et misbrug uden afhængighed ofte kan være tvivl om, hvorvidt han eller hun er afhængig af alkohol eller ej. Den der er blevet fysisk og psykisk afhængig af alkoholen er ikke i tvivl.

Man kan også få lavet en test og kortlægning af problemets omfang.

Er du i tvivl om hvad du kan gøre for at komme af med dit misbrug kan du blive testet og få rådgivning i vores alkoholambulatorium. Ring og bestil tid på 70205501.

Symptomer på at alkoholmisbruget er blevet til alkoholafhængighed:

Abstinenser: Du oplever en indre uro, tankerne bliver ved at køre i ring, du kan have hjertebanken, du får måske svedeture, eller ryster måske på hænderne. Du begynder måske at drikke tidligere og tidligere på dagen, da det alkoholen lindrer abstinenserne.

Drikketrang: Du føler en næsten uimodståelig trang til at drikke alkohol

Tolerance: Det kræver større og større mængder alkohol at opnå samme virkning, derfor bliver mængden af det du drikker større og større.

Nedsat kontrol: Du beslutter måske kun at drikke en enkelt genstand eller to, men fortsætter alligevel, når du først er i gang.

Sikkerhed: Har du flere gange kørt bil, selvom du var påvirket af alkohol.

Fortsat drikkeri: På trods af de negative konsekvenser af drikkeriet, kan du ikke stoppe.

Forsømmelighed: Du svigter i voksende grad dine forpligtelser vedrørende arbejde, familie og venner.

Det er ikke sikkert at du oplever alle de nævnte symptomer, men har man haft bare 3 af ovenstående symptomer indenfor en måned inden for det sidste år, er der tale om alkoholafhængighed.

Hvorfor stopper man ikke bare med at drikke?

Der kan være mange grunde til at alkoholproblemer får lov til at udvikle sig.

Nogle af de mest almindelige grunde til at et misbrug ikke stoppes er:

 • mange drikker alt for meget og er ligeglade med, eller kender ikke, den alvorlige helbredsrisiko
 • alkohol hjælper med at flygte fra dagligdagens problemer og stress
 • alkohol fungerer som selvmedicinering, fra for eksempel smerter, ADHD eller andre diagnoser

Alkoholmisbrugere har meget ofte forsøgt at skære ned på drikkeriet eller helt at stoppe flere gange, men ikke kunnet gennemføre beslutningen, og efter kort tid har alkoholmisbruget det samme omfang som før, eller er blevet større.

En alkoholmisbruger har brug for hjælp

Omgivelserne har også et medansvar for at gøre alkoholmisbrugeren opmærksom på, at drikkeriet har taget overhånd. Mange er slet ikke villige til at erkende alkoholproblemets omfang. Langt det fleste med et skadeligt alkoholforbrug er først klar til at gøre noget ved problemet, når deres venner, familie eller arbejdsgiver har sagt fra og krævet at de gør noget ved misbruget.

Er du familiemedlem, ven, kollega, arbejdsgiver eller på anden måde i kontakt med en der drikker for meget, kan du gratis få råd og vejledning til hvordan du kan hjælpe, ved at ringe til vores alkoholrådgivning på 70205501.

Har du brug for behandling?

Hvis du mener du har brug for behandling af et alkoholmisbrug, findes der flere muligheder for god alkoholbehandling.

Man deler behandlingformerne op i døgnbehandling, dagbehandling og ambulant behandling.

Døgnbehandling

Hos Dyscon alkoholbehandlinger tilbyder vi dig to former for døgnbehandling.

Den almindelige 4-6 ugers Minnesotabehandling, og den nye og meget effektive alkoholbehandling 6-dagsmodellen.

Læs mere om 6-dagsmodellen her

Ambulant behandling

Ambulant alkoholbehandling tilbydes i følgende byer:

Ring gratis og få rådgivning om valg af den rette alkoholbehandling for dig selv, et familiemedlem, en ven, en kollega eller en medarbejder på 70205501

Alkoholbehandling med Antabus

Vi får ofte spørgsmålet: ”Kan antabus hjælpe mig af med mit misbrug?”.

Som tommelfingerregel kan man sige, at har du brug for antabus for at stoppe med at drikke, er dit misbrug højest sandsynligt blevet til alkoholafhængighed.

Antabus er faktisk ikke en alkoholbehandling, antabus er blot et middel der hjælper med at blive afruset inden en alkoholbehandling.

Læs mere om Antabus behandling her

Har du brug for gratis anonym rådgivning om Antabus kan du ringe til vores gratis alkoholrådgivning på 70205501.

Tilføjet 23/11-2012,

Comments are closed.