Skip to main content

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  Har du en kollega eller medarbejder med et alkoholmisbrug? Så kan denne artikel hjælpe og rådgive dig til hvordan du tackler det på en god måde og hjælper vedkommende i alkoholafvænning.

  Skal jeg hjælpe en kollega der har alkoholmisbrug til at gå i alkoholafvænning?

  Først spørger du måske dig selv, ”Er det overhovedet min opgave at påtale et alkoholmisbrug?”, ”Er det utidig indblanding fra min side hvis jeg forsøger at hjælpe?

  Spørgsmålet er naturligvis relevant, men der er flere gode grunde til at en kollega eller arbejdsgiver bør blande sig, hvis en medarbejder har brug for alkoholafvænning.

  Først er der den personlige eller medmenneskelige grund. Når en medarbejder drikker, vil dette påvirke mange facetter af personens liv. Det er ikke kun den drikkende der bliver påvirket alkoholmisbruget, men også den drikkendes familie vil være påvirket af misbruget.

  Så er der den sociale grund. At vise omverden, at som en professionel og moderne virksomhed vil I være med til at tage et kærligt ansvar for og omkring jeres medarbejdere.

  I er ikke en virksomhed som bare lader stå til når en medarbejder har et alkoholmisbrug og har brug for alkoholafvænning.

  For det tredje skaber det sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen. En medarbejder med et alkoholmisbrug som ikke kommer i alkoholafvænning, kan være til fare både for sig selv og sine kollegaer. Risikoen for arbejdsulykker mangedobles, når en medarbejder er påvirket af alkohol eller når en medarbejder er ukoncentreret, på grund af abstinenser eller tanker omkring, hvornår kan jeg slippe væk og få den næste genstand.

  Mange overser at den alkoholafhængige medarbejder der ikke har fået sit lille fiks, kan være lige så ukoncentreret i sit arbejde, som den medarbejder der er påvirket alkohol.

  En medarbejder eller kollega med et ubehandlet misbrugsproblem kan være til stor fare for virksomhedens renommé om den.

  Den fjerde og meget vigtige grund er, at mange internationale undersøgelser viser at en arbejdsplads kan være stor motivationsfaktor for at hjælpe medarbejdere med misbrugsproblemer i professionel alkoholafvænning. Sundhedsstyrelsen bekræfter blandt andet dette ved at oplyse, at dobbelt så mange vælger at gennemføre en alkohol afvænning, når de er henvist fra arbejdspladsen, end hvis de er henvist fra egen læge.

  Hvordan hjælper du en medarbejder til at gå i alkoholafvænning?

  Ved på forhånd at have sat dig godt ind i hvilken udstrækning virksomheden ønsker at hjælpe og bistå den drikkende kollega.

  Har du brug for hjælp til at vælge den rigtige alkohol afvænning til en kollega med et alkoholmisbrug, så kan vi hjælpe dig.

  Ring for gratis rådgivning på 70 20 55 01.

  Læs også disse 4 artikler om alkoholrådgivning til virksomheder

  Alkoholrådgivning til virksomheder

  Den ”svære” samtale om alkoholproblemer

  Alkohol- og rusmiddelpolitik på arbejdspladsen

  Hvorfor hjælpe en ansat med et alkoholproblem?

  Skal vi ringe dig op?

  Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  Gratis og 100% fortrolig.