Skip to main content

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  HVAD ER ALKOHOLFORGIFTNING?

  Alkoholforgiftning

  Alkoholforgiftning opstår, når en person drikker giftige mængder alkohol, normalt over en kort periode.

  At blive forgiftet af alkohol kan skade dit helbred alvorligt og bringe dit liv i fare.

  I denne artikel skelner vi mellem akut alkoholforgiftning og den langsommere forgiftning af kroppen som for meget alkohol kan medføre over en længere periode. Den akutte alkoholforgiftning behandles her først i artiklen og den langsomme forgiftning som ofte er en følge af et alkoholmisbrug, behandles sidst i artiklen.

  Alkoholforgiftning er desværre en udbredt årsag til forgiftning her i Danmark, især blandt unge. 

  Der er forskellige grader eller niveauer af alkoholforgiftning som påvirkes af de mængder alkohol en person drikker. Den mildere form for alkoholforgiftning begynder ved cirka 1 promille hvor alkohol påvirker tale og balance. De fleste vil inden eller ved dette niveau stoppe med drikke alkohol eller holde nogle timers pause.

  Hvis man fortsætter med at drikke fra dette stadie kommer man til næste niveau, hvor hukommelsen for alvor påvirkes. Dette ses typisk ved en promille omkring halvanden. En alkohol rus på dette stadie er stadig sjældent akut behandlingskrævende, men fortsættes drikkeriet herefter, så begynder risikoen for farlig alkoholforgiftning for alvor at melde sig.

  Ved en promille på cirka 2, begynder de fleste at kaste op og nogle mister orienteringen eller bevidstheden og herfra kan en alkoholforgiftning være rigtig farlig.*

  Denne artikel handler som udgangspunkt om de farlige og alvorlige alkoholforgiftninger. Artiklen vil blandt andet behandle, hvordan man kan se tegn på alkoholforgiftning. Hvad skal man gøre hvis man er sammen med en der har en alkoholforgiftning? Hvor farlig en alkoholforgiftning er og hvordan kan man undgå en alkoholforgiftning.

  Vigtige viden og fakta om alkoholforgiftning

  Mange smiler måske overbærende og trækker lidt på skulderen, når de hører, at en ven, et familiemedlem eller kollega, har drukket sig totalt i hegnet. Især når det kommer til de unges alkoholforbrug, er der mange der mener at det, at man som ung engang i mellem at drikker sig fra sans og samling, er noget der hører ungdommen til.

  Fakta ifølge en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed.

   I gennemsnit dør der en ung person hver måned af grunde, hvor alkohol spiller en væsentlig rolle.

   Dødsfaldene skyldes ikke kun alkoholforgiftning direkte, men også situationer som eksempelvis, at et ungt menneske er druknet, faldet i søvn på togskinnerne, har gået midt på vejen eller er kørt galt i trafikken med alkohol i blodet.

   Rapporten viser også, at det især er drengene, forældre skal være bekymret for.

  Hver gang en pige dør, hvor alkohol spiller en rolle, dør fem drenge

   Det er tragiske tal og viser at alkoholforgiftning og svær beruselse altid skal tages alvorligt.

  Udover at der dør et ungt menneske hver måned, kommer omkring 140 unge på hospitalet, hver måned på grund af ulykker eller alkoholforgiftning.

  Tegn og symptomer på alvorlig alkoholforgiftning

  Følgende symptomer kan være tegn på alkoholforgiftning:
  • Forvirring og desorientering.
  • Sløret, utydeligt og ofte usammenhængende tale.
  • Får nedsat koordinationsevne.
  • Får udtalt forringet bevægelsesevne.
  • Opkastning.
  • Uregelmæssig eller langsom vejrtrækning.
  • Bleg eller blåfarvet hud forårsaget af lav kropstemperatur (hypotermi).
  • Være ved bevidsthed, men ikke reagerer eller være kontaktbar.
  • At besvime og være bevidstløs.
  Advarsel: I de mest alvorlige tilfælde kan alkoholforgiftning føre til koma, hjerneskade og død.

  HVAD SKAL MAN GØRE VED ALKOHOLFORGIFTNING?

  Hvis du har mistanke om, at en person du er sammen med har drukket for meget alkohol og har en alkoholforgiftning, skal du straks ringe til 112 for at anmode om en ambulance.

  Mens du venter på ambulancen kan du gøre følgende:
  • Prøv at holde dem siddende og vågne.
  • Giv personen vand, hvis han eller hun er i stand til at drikke det.
  • Hvis personen er besvimet, så læg ham eller hende i aflåst sideleje (Natostilling) og kontroller, at der er fri passage til at trække vejret ordentligt.
  • Hold personen varm
  • Blive hos personen indtil hjælpen når frem.
  Advarsel: Lad aldrig en person være alene for at “sove den ud”.

  Niveauet af alkohol i blodet kan fortsætte med at stige i op til 30 til 40 minutter efter den sidste genstand. Dette kan forårsage, at symptomerne pludselig bliver meget mere alvorlige.

  Du bør heller ikke forsøge at “afruse” ved for eksempel at give personen kaffe eller lægge ham eller hende under den kolde bruser.

  Disse metoder hjælper ikke og kan endda være farlige. Kaffe eller kolde brusebade nedsætter ikke den mængde alkohol der er i blodet og det hjælper heller ikke til omsætte alkoholen hurtigere.

  Hvad er alkoholforgiftning og hvad er den akutte fare ved alkoholforgiftning?

  Hvis en person bliver forgiftet af alkohol kan det medføre:

  • Åndedrætsbesvær eller at personen helt stopper med at trække vejret.
  • Personen kan få et hjerteanfald.
  • Blive kvalt i sit eget opkast.
  • Der kan opstå alvorlig dehydrering, hvilket kan give permanent hjerneskade i ekstreme tilfælde.
  • Personen kan udvikle mere alvorlig hypotermi (lav kropstemperatur).
  • Får anfald, som følge af nedsatte blodsukkerniveauer.
  • Gentagne opkastninger og opkastninger kan føre til opkastning af blod, forårsaget af et revet blodkar ved overgangen mellem mave og spiserør.
  Hvordan alkoholforgiftning opstår.

   Hver gang du drikker alkohol, skal din lever filtrere det ud af dit blod.

  Alkohol optages hurtigt i din krop (meget hurtigere end mad), men kroppen kan kun behandle omkring 1 genstand alkohol i timen.

  Når alkohol drikkes i løbet af kort tid, som for eksempel shots, vil din krop ikke kunne nå at bearbejde det hele.

  Når du drikker alkohol så stiger mængden af ​​alkohol i dine blodbaner, kendt som din blodalkoholkoncentration. (Man kan måle alkohol niveauet i blodet, ved hjælp af et alkometer eller mere præcist ved en blodprøve.)

  Hvordan kan du undgå eller nedsætte risikoen for alkoholforgiftning?

  For at forhindre alkoholforgiftning skal du begrænse dit alkoholforbrug. Du skal vide, hvornår nok er nok. Hvis du vælger at drikke alkohol, skal du være opmærksom på, hvor meget du indtager og hvor hurtigt. Mådehold er altid vigtigt. Drik ikke mere end én alkoholisk drik i timen. Drik for eksempel almindelig øl eller måske vin.

  Herudover kan du forhindre alkoholforgiftning ved at:
  • Undgå drikke-spil: Spil kan lægge pres på deltagerne til at drikke.
  • Hold dig hydreret: Drik vand efter hver alkoholholdig drik.
  • Bland ikke alkohol og medicin: Drik aldrig alkohol, mens du tager receptpligtig medicin og ikke kender virkningen sammen med alkohol.
  • Spis først: Drik ikke på tom mave.
  • Vær opmærksom: Undgå en drink, hvis du ikke kender dens indhold, eller hvis den er blandet med energidrikke.
  Vær gode kammerater: Aftal med dine nærmeste venner, at i griber ind, hvis drikkeriet er ved at løbe løbsk for en af jer.
  Har du spørgsmål om alkoholforgiftning?

  Husk, hvis det drejer sig om en akut alkoholforgiftning så skal du ringe 112. Hvis du har gennerelle spørgsmål vedrørende alkoholforgiftning kan du ringe til alkohollinjen på 70205501.

  Her kan du få gratis alkoholrådgivning til vedrørende alle former for alkoholproblemer og udfordringer med alkohol.

  Alkoholmisbrug, den langsomme alkoholforgiftning,

  Hvis man har drukket alkohol i større mængder over en længere periode, vil kroppen hos de fleste også begynde at opbyde en form for alkoholforgiftning. Denne form for langsom alkoholforgiftning adskiller sig meget fra den akutte form.

  Men det gør den bestemt ikke mindre farlig, et længerevarende alkoholmisbrug kan medføre mange alkoholrelaterede sygdomme. Alvorlig sygdom som for eksempel kræft. Alene i Danmark skyldes mere end 1100 tilfælde af kræft hvert år, overforbrug af alkohol.

  Du kan læse mere om sygdomme på grund alkoholmisbrug i artiklen ” drikker du for meget”.

  Har du spørgsmål vedrørende skadeligt alkoholforbrug eller alkoholmisbrug?

  Du kan altid kontakte vores gratis alkohol hotline der er åbent alle årets 365 dage. Her kan du tale med en professionel alkoholbehandler, som kan besvare alle former for spørgsmål omkring alkoholproblemer. Du kan også få hjælp og rådgivning omkring, hvordan du vælger den rigtige hjælp eller alkoholbehandling der passer til dig.

  Vores grats alkoholrådgivning er også åben for pårørende, så er du pårørende til en der drikker lidt for meget? Så kontakt os for at få hjælp. Vi har hjulpet tusindevis af familier til at få et godt liv uden alkoholproblemer og vi kan også hjælpe dig og din familie.

  Ring 70205501

  *Alkoholtolerance – De promille grænser der er nævnt øverst i artiklen er gældende for personer med et almindeligt alkoholforbrug. Hvis man over længere tid har drukket store mængder alkohol vil man opbygger en tolerance over for alkoholens virkning. Du kan læse mere om dette i artiklen ” hvad er en funktionspromille”.

  Skal vi ringe dig op?

  Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  Gratis og 100% fortrolig.