Skip to main content
 
 
 
 
Behandlingsgaranti
Alkoholrådgivning 24-7
Individuel behandling
Anonym behandlingicon

Begyndt at drikke igen – hvorfor?

TILBAGEFALDSBEHANDLING ER NOGLE GANGE NØDVENDIG.

Hvorfor – er et tilbagevendende spørgsmål, når én der er holdt op med at drikke efter misbrug eller afhængighed, i nogle tilfælde begynder at drikke igen.

Det er ofte de pårørende, arbejdsgiveren eller vennen, der stiller dette spørgsmål, om ikke direkte til den der drikker igen, så i hvert fald til sig selv. Hvorfor begynder vedkommende nu at drikke igen, nu gik det jo lige så godt og der var ved at komme styr på tingene efter det kaos, som den drikkende ofte befinder sig midt i, mens vedkommende er i gang med sit misbrug.

Det kræver af flere grunde og i langt de fleste tilfælde hjælp, at komme tilbage på sporet efter et tilbagefald og Dyscon har specialiseret sig i at hjælpe med en individuel tilbagefaldsbehandling. Grundene til at det nogle gange er nødvendigt, vender vi tilbage til, senere i artiklen.

Denne artikel vil både forklare hvorfor tilbagefald opstår, hvad gør man hvis man efter en lang periode som ædru alkoholiker pludselig begynder at drikke igen? Hvad kan man gøre som pårørende, samt hvordan vælger man en tilbagefaldsbehandling af høj kvalitet.

TILBAGEFALD BEHØVER IKKE AT VÆRE VERDENS UNDERGANG?

Et tilbagefald kan virkelig ryste fundamentet under en familie. Både for den drikkende og de nærmeste pårørende kan det i nuet, se ud som om at det hele nu er tabt på gulvet. Følelser, frustrationer og skuffelse får måske frit løb. Er det hele nu forfra?

DER ER FORSAT HÅB MED EN GOD TILBAGEFALDSBEHANDLING

Det er ikke nødvendigt at starte helt forfra med behandling, men det er nødvendigt med en genopfriskning og forædling af de værktøjer der allerede er indlært, samt identificering af hvad det er der trigger vedkommende til igen at tænke forkert, i forhold til alkohol.

En alkoholiker vil ofte benægte eller forsøge at skjule tilbagefaldet. Selv i de tilfælde hvor familie og pårørende tydeligt ser tilbagefaldet, vil alkoholikeren forsøge at overbevise omgivelserne om, at han eller hun nok selv skal få styr på drikkeriet igen. Denne benægtelse er en del af sygdommen alkoholafhængighed eller alkoholisme. Der er brug for professionel hjælp og tilbagefaldsbehandling for at kunne genvinde en stabil ædruelighed.

Det positive er, at med en kvalitetsbehandling og en dygtig og professionel behandlers erfaring inden for tilbagefaldsbehandling kan misbruget hurtigt stoppes og ædrueligheden igen stabiliseres.

Det er vigtigt ikke at lade stå til når først tilbagefaldet er startet, men derimod at handle hurtigt og beslutsom.

Er du selv, eller en du holder af, i tilbagefald så ring og tal med en af vores dygtige og højt uddannede alkoholbehandlere. Du vil få støtte og hjælp hele vejen, også selv om at du lige nu måske mangler motivation, så vil og kan vi hjælpe dig op på hesten igen. – ring 70205501

HVORFOR SKER TILBAGEFALD?

En gruppe af mennesker, der har gennemført en succesfuld behandling for alkoholisme og nu har haft en længere periode uden problemer med alkohol, begynder pludseligt eller over en periode, at drikke igen. Vedkommende har været taknemmelig for det gode i at være ædru, har kunnet tackle livets udfordringer, som jo hører med til det at være menneske, uden at give sig til at drikke alkohol igen. Alle er glade – de pårørende er glade– vennerne – og ikke mindst vedkommende selv. Ja, livet synes helt normalt, når man sammenligner det med det tidligere, hvor misbruget var tydeligt og afhængigheden blev fodret med alkohol.

Netop ordet normal, er måske betegnende for problemet for den der er holdt op med at drikke.

Det er svært at se hvordan man er anderledes and andre mennesker der lever deres liv, side om side med den nu ædru person. Denne tanke, at være normal kan starte en tankerække der går på – jeg føler mig mere og mere normal – hvad kan og gør normale mennesker – de kan drikke alkohol, blandt andet – altså kan det ikke passe, at jeg ikke også kan drikke alkohol, bare et enkelt glas, nu når jeg er normal, jeg skal jo ikke være beruset, det har jeg prøvet, så bare lige bevise overfor mig selv, at jeg godt kan styre det nu, hvor alt ikke er kaos rundt omkring mig mere.

Det der er blevet fortrængt er, at der er tale om kemisk afhængighed. Det betyder, at en der først er blevet afhængig, har en anden måde at reagere på i sin hjerne, end den der er normalt drikkende.

Selvom nogen kan have held af at drikke blot et glas og så stoppe igen, ja så giver denne succes, anledning til at fortsætte forsøget med at bevise, at man godt kan. Der skrues op for tempoet og niveauet næste gang og der drikkes lidt mere – og lidt mere næste gang og til sidst vælter læsset igen. Kontroltabet opstår og afhængigheden tager over, tilbagefaldet er en realitet.

Andre igen oplever dette kontroltab, allerede ved indtagelse af den første genstand og ryger ud over kanten med det samme.

DET ER VIGTIG AT HANDLE HURTIGT OG BESLUTSOMT

Tilbagefald giver tab af selvtillid og tab af tillid fra ens omgivelser, de pårørende og alle dem der troede på, at nu var problemet løst.

Det er en af de vigtige grunde til at professionel hjælp er nødvendigt for at komme tilbage til det ædru liv.

Når drikkeriet igen er stoppet, ved egen hjælp eller med krav fra ens nærmeste, så kommer angeren. Hvordan kunne jeg nu havne her igen? Hvorfor kan jeg ikke lade være? Selvtilliden lider under tilbagefaldet og det gør det endnu vanskeligere at kæmpe sig op igen. Den drikkende ser sig selv som en svag person, der ikke har styr på noget som helst. Det forhøjer risikoen for, at tilbagefaldet gentager sig eller fortsætter, med katastrofale menneskelige og sociale følger.

GENOPBYG TILLIDEN OG GLÆDEN MED PROFESSIONEL HJÆLP

Tilliden fra de pårørende lider på samme måde. De pårørende, har svært ved at finde ud af om de er vrede på vedkommende eller kede af det, men de føler sig under alle omstændigheder svigtet af vedkommende. Det skaber dårlig stemning, manglende kommunikation og svær grobund for at familien kan komme til hægterne igen. Troen på at det lader sig gøre på sigt, er døende.

Dette tages der også hånd om i Dyscon’s succesfulde efterbehandlings forløb. Vi vurderer i hver enkelt tilfælde, hvad der er brug for i netop jeres tilfælde. En indledende samtale afdækker hvilke skader tilbagefaldet har forvoldt, hos både de pårørende og hos den der har taget tilbagefaldet.

Vi lægger en plan og strategi for hurtigst muligt at komme tilbage til det ædru liv igen og kigger længere frem, netop hvordan vi undgår at det sker igen. Vi lærer at ”gammel adfærd” fører til at vi drikker igen. Hvis en person der er blevet ædru, igen begynder at tænke, handle og leve ligesom da vedkommende drak, nu blot uden at drikke alkohol, ja så vil det føre vedkommende tilbage til flasken. Vi kommer til den erkendelse, at hvis vi ikke er i udvikling, så er i vi i afvikling.

Det er aldrig for sent at blive ædru igen. Det er ikke en skam at tage et tilbagefald, men man skal tage imod hjælp til at komme tilbage til livet. Alt andet vil være en skam og spild af liv.

TILBAGEFALDSFORBEBYGGELSE, EN VIGTIG DEL AF PROFFESIONEL ALKOHOLBEHANDLING?

Tilbagefaldsforebyggelse er en meget vigtig del af alle vores alkoholbehandlinger. I løbet af hele behandlingen bliver der flere gange sat fokus på risikoen for tilbagefald og hvordan denne risiko bedst forebygges. Den tilbagefaldsforebyggende terapi foregår både i den indledende alkoholbehandling (primærbehandlingen) og i efterbehandlingen.

Familie terapien som ligeledes er en væsentlig og vigtig del af behandlingsforløbet, bliver tilbudt alle nære pårørende til vores klienter. Familie behandlingen indeholder også tilbagefaldsforebyggende rådgivning og undervisning.

GRATIS ALKOHOLRÅDGIVNING OMKRING TILBAGEFALD & TILBAGEFALDBEHANDLING

Du kan kontakte vores gratis alkoholrådgivning alle dage hele året, for mere information omkring tilbagefaldsbehandling og igangsætning af selve forløbet. ring 70205501

Du kan også skrive til vores dygtige behandlere døgnet rundt.

Har du brug for tilbagefaldsbehandling og anonymitet?

Ring helt anonymt til vores alkohollinje på 70205501, uanset om du har brug for tilbagefaldsbehandling eller en anden form for misbrugsbehandling. Vores behandlere kan oplyse dig om alle muligheder og alle rettigheder til behandling.

KAN ALLE KOMME I TILBAGEFALDSBEHANDLING HOS DYSCON ALKOHOLBEHANDLINGER?

Ja, vi har mange der kommer i efterbehandling eller tilbagefaldsbehandling hos os, selv om de tidligere har modtaget deres alkoholbehandling i et helt andet behandlingscenter. For os er det ikke væsentligt, hvor du har modtaget din misbrugsbehandling. Som nævnt vurderer vi i hver enkelt tilfælde, hvad der er brug for i netop dit tilfælde og i din situation. En indledende samtale afdækker, hvilke skader tilbagefaldet har forvoldt og hvilken indsats du har brug for.

For mere information om forløbet og behandlingen ring 70205501 og få en uforpligtende samtale med en af vores dygtige behandlere.

Drikker du “lidt” for meget? – eller er du pårørende… – Ring 70 20 55 01

Har du et alkoholproblem?

Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

    ER DU PÅRØRENDE?

    Hos Dyscon modtager vi mange henvendelser fra pårørende til en med et alkoholproblem, som endnu ikke selv har søgt hjælp til misbruget. Den pårørende er i tvivl om hvor man kan søge hjælp og hvorledes man bedst motivere den problem drikkende.

    Læs mere om hjælp til pårørende og kontakt os på 70205501 – alle er velkommen!

    FAKTA OG MERE VIDEN

    Søger du mere information om misbrug og behandling af alkoholproblemer, så kan du på denne side finde mere viden.