Skip to main content
Behandlingsgaranti
Alkoholrådgivning 24-7
Individuel behandling
Anonym behandling

Hvordan tager man den ”svære” samtale med en kollega, der har et alkoholproblem?

Hvis du har en ansat eller en kollega med et alkoholproblem, er det vigtigt ikke at lade stå til eller være passiv.

“Alkoholproblemer er som et hul i taget. Det går ikke væk af sig selv. Derimod vokser skaden sig kun større og større ved at lade stå til.”

Tanken om den ”svære” samtale er som regel heldigvis meget værre end realiteten.

Med den rigtige forberedelse og den rigtige fremgangsmåde, behøver den svære samtale om et alkoholproblem, slet ikke at være så svær.

Derimod ender det ofte på sigt med at styrke forholdet mellem medarbejderen og virksomheden.

Bemærk at selvom medarbejdere kan være meget forskellige, så vil du som regel stå over for én af tre situationer.

Det kan være en akut situation, hvor du har meget kort forberedelsestid. Det kan for eksempel være, at en medarbejder er mødt beruset op på job, er blevet stoppet af politiet i én af firmaets biler eller en tilsvarende situation.

Der kan også være tale om en situation, hvor du har længere forberedelsestid. Det kan for eksempel være, at en medarbejders samlede handlinger viser, at der er et problem. Dette kan ses ved eksempelvis mange fraværsdage, medarbejderen lugter indimellem lidt af alkohol etc.

Den sidste og tredje mulighed, er de tilfælde hvor en medarbejder i sin fritid har et alkoholproblem. Dette bliver måske bemærket af kollegaer eller andre, men uden at det har direkte indflydelse på jobbet. Denne situation adskiller sig fra de to andre af flere grunde. For det første har alkoholmisbruget endnu ikke haft direkte indflydelse på jobbet. Derudover er der det faktum, at det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor aktivt man mener, at man bør og er villig til at hjælpe med problemer i medarbejderens fritid.

Derfor vil vi her fokusere på de 2 førstnævnte situationer: den akutte og den akkumulerende. Disse har begge to betydning for medarbejderen på arbejdspladsen.

Fælles for begge situationer er, at fremgangsmåden i den ”svære” samtale er stort set identisk og forskellen ligger oftest alene i hvor meget forberedelsestid du har inden samtalen.

Sådan bliver du klædt rigtigt på til den ”svære” samtale.

 • Vær overbevist
 • Forbered dig
 • Tag action

Vær overbevist: At være overbevist indeholder flere ting. Allerførst må du selv være helt overbevist om, at det du gør, er det rigtige. Hvis du inderst inde synes, at alkoholproblemer er en privat ting, at din hjælp og indblanding er forkert, og du derfor kun gør det fordi du skal, så vil det blive gennemskuet og samtalen vil ikke få et heldigt udfald.

Forestil dig en kirurg der mener at det er forkert at skære i sine patienter. Ville du være tryg ved at lade ham operere dig?

Du må være overbevist om, at den hjælp du yder, gør du for hjælpe medarbejderen – både for virksomhedens bedste og for at sikre en god arbejdsplads.

Derudover må du være overbevist om, at det der nu fører til en samtale med medarbejderen, er korrekt.

Du må være overbevist om, at det du har hørt, det du har set eller det du har oplevet, er korrekt, uanset om du selv har oplevet det eller du har fået det fortalt.

Det er altid en god idé at skrive fakta og detaljer ned inden samtalen. På den måde undgår du at komme til at tale om ”den uheldige episode” i mandags, som så viser sig at være sket om tirsdagen.

For dig lyder det måske som en uvæsentlig detalje, men for medarbejderen kan det bruges til at skabe en konflikt om oplysningernes troværdighed eller mangel på samme, og pludselig handler samtalen om noget helt andet end det reelle problem.

Forbered dig: Inden den svære samtale er der en række spørgsmål, du med fordel kan stille dig selv. På den måde sikrer du at være godt forberedt.

 • Hvad er formålet med mødet?
 • Hvad er det ønskede udfald af samtalen?
 • Er det bare at italesætte en konkret situation, eller en uønsket adfærd?
 • Ønsker virksomheden at beholde medarbejderen eller skille sig af med medarbejderen?
 • Hvad siger virksomhedens firmapolitik, alkoholpolitik etc.?
 • Hvor langt er virksomheden villig til at hjælpe, hvis den drikkende indvilliger i at modtage hjælp?
 • Er der en sundhedsforsikring, der vil dække omkostningerne?
 • Vil virksomheden dække omkostningerne?
 • Hvad er konsekvensen, hvis medarbejderen ikke ønsker hjælp til sit problem, og måske slet ikke ønsker at ændre på situationen?
 • Er der andre udover dig og medarbejderen der skal deltage i mødet? Personalechef, tillidsrepræsentant, HR-medarbejdere eller anden nøgleperson i virksomheden.
 • Gør det nogen forskel for den drikkende medarbejders situation, om han/hun indrømmer problemet eller om vedkommende benægter det?

Vigtige ting du bør tage i betragtning i din forberedelse, før du taler med en medarbejder, der har alkoholproblemer.

En medarbejder kan sagtens være superdygtig til sit arbejde, men samtidig skjule eller dække over et alvorligt alkoholmisbrug.

I langt de fleste tilfælde, vil de stærkt benægte at have brug for professionel hjælp og behandling.

Selv om at en medarbejder bliver konfronteret med situationer der tydeliggør at vedkommende har et behandlingskrævende alkoholproblem, vil medarbejderen som hovedregel næsten altid benægte overhovedet at have et problem. Og selv hvis medarbejderen erkender at have et alkoholproblem, vil han eller hun som regel tydeligt afvise at have brug for professionel hjælp og behandling. Medarbejderen vil derimod forsøge at overbevise dig om, at vedkommende sagtens kan klare situationen selv, nu hvor han/hun er blevet gjort opmærksom på det.

Men faktum er, at det kan medarbejderen ikke!

Man kan ikke løse et problem, med den samme tankegang som skabte det.

Viljestyrke er ikke nok. Medarbejderen kan måske godt sætte proppen i flasken i et par måneder, men før eller siden vil vedkommende havne i samme eller et større forbrug end før. Nu bare mere opsat end nogensinde før på at skjule og benægte sit nederlag.

Kun gennem terapi og professionel alkoholbehandling kan der skabes den nødvendige tankeforandringsproces.

Dyscon tilbyder professionel og evidensbaseret alkoholbehandling skræddersyet til erhvervslivets behov.

Ring 70 20 55 01 eller skriv til os for gratis rådgivning.

Måske lover medarbejderen at kontakte egen læge, men dette er heller ikke en farbar løsning på problemet.

Ofte vil medarbejderen negligere problemet over for egen læge, som så vil diagnosticere én af to løsninger. 1) Udskrive antabus for en kortere eller længere periode eller 2) diagnosticere patienten med stress, angst eller depression. Desværre løser ingen af de to diagnoser alkoholproblemerne for medarbejderen. Antabus får måske medarbejderen til ikke at drikke i en kortere periode, men heller ikke her sker der en tankeforandringsproces og vedkommende vil derfor begynde at drikke igen lige så snart at Antabussen stopper. Antabus er et afrusningsmiddel. Det er ikke et middel til alkoholbehandling.

Læs også artiklen ”Antabus er ikke alkoholbehandling.

Hvis vedkommendes læge vælger at diagnosticere stress, angst eller depression, vil det i 19 ud af 20 tilfælde heller ikke løse problemet. Dette skyldes at angst, depression og/eller stress oftest opstår som resultat af alkoholmisbruget og ikke omvendt.

To ud af tre klienter vi modtager i alkoholbehandling, har inden for den seneste årrække fået netop en sådan diagnose af deres praktiserende læge, uden at det på nogen måde har løst problemet.

Tag action: Når du har besluttet at tage den svære samtale med en medarbejder, er det tilrådeligt at gøre det så hurtigt som muligt.

Det er en god idé, ikke at trække samtalen i langdrag eller gå for meget rundt om den varme grød, inden du kommer til sagen.

Samtalen indledes bedst med, at du forsikrer medarbejderen om, at han eller hun at værdsat på jobbet, men at der desværre er et problem, I er nødsaget til at tale åbent om.

Beskriv herefter de observationer du har noteret dig, og fortæl klart medarbejderen, hvad I som arbejdsgiver forventer han/hun skal gøre, samt hvordan I som virksomhed ønsker at hjælpe og bistå medarbejderen herfra. Fortæl hvilke konsekvenser det har, hvis medarbejderen mod forventning benægter eller ikke ønsker at modtage hjælpen.

Det mest tilrådelige er at have to valgmuligheder for professionel alkoholbehandling klar, så medarbejderen bare skal sige A eller B. Derved undgås også for megen diskussion om, hvorvidt medarbejderen selv skal klare problemet, gå til egen læge eller lignende.

Kontakt os for rådgivning om valg af behandling. Vi har landsdækkende alkohol- og misbrugsbehandlingsløsninger skræddersyet til erhvervslivet.

Ring 70 20 55 01 eller skriv til os for gratis rådgivning.

Det er ligeledes vigtigt, at du tydeliggør i hvilken egenskab eller rolle du tager denne samtale.

Er det som Chef, HR-medarbejder, tillidsmand, ”bare” en bekymret kollega eller som en personlig ven? Især i mindre virksomheder, kan de her forskellige titler flyde en del sammen. Det er derfor vigtigt af klargøre hvilken kasket du har på under samtalen og sørge for at der ikke er nogen tvivl om balancen mellem bekymring, omsorg og alvor.

Vi anbefaler, at I sammen laver et kort notat eller referat over det der er blevet aftalt og sagt I løbet af samtalen. Referatet bør blandt andet indeholde baggrunden for samtalen, hvilke indrømmelser der er blevet givet, eventuelle advarsler og restriktioner, aftale om hjælp eller behandling, samt aftale om opfølgning.

Det bør også fremgå, hvem der gør hvad og hvornår, sådan at der ikke er tvivl om næste skridt herfra. Afslutningsvis er det en god idé hvis både virksomhed og medarbejder underskriver referatet.

Vi håber at du med denne artikel føler dig klædt bedre på, til at tage den ”svære” samtale omkring alkohol- og andre misbrugsproblemer på arbejdspladsen. Flere og flere virksomheder foretrækker at have en professionel behandler med til den ”svære” samtale. Vores personale har mange års erfaring i at deltage og bistå i sådanne samtaler. Ring eller skriv til os for mere information om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

I Dyscon har vi udviklet specialværktøjet ”konfliktfri intervention” til at sikre en omsorgsfuld, men resultatorienteret samtale med medarbejdere som har udfordringer med forbrug, misbrug eller afhængighed af alkohol og andre rusmidler m.m.

Ring 70 20 55 01 eller skriv til os for gratis rådgivning.

Læs artiklen ”Konfliktfri intervention

Har du et alkoholproblem?

Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  ER DU PÅRØRENDE?

  Hos Dyscon modtager vi mange henvendelser fra pårørende til en med et alkoholproblem, som endnu ikke selv har søgt hjælp til misbruget. Den pårørende er i tvivl om hvor man kan søge hjælp og hvorledes man bedst motivere den problem drikkende.

  Læs mere om hjælp til pårørende og kontakt os på 70205501 – alle er velkommen!

  FAKTA OG MERE VIDEN

  Søger du mere information om misbrug og behandling af alkoholproblemer, så kan du på denne side finde mere viden.