Skip to main content
 
 
 
 
Behandlingsgaranti
Alkoholrådgivning 24-7
Individuel behandling
Anonym behandling
Behandlingsgaranti
Alkoholrådgivning 24-7
Individuel behandling
Anonym behandling

ALKOHOLBEHANDLING

Drikker du “lidt” for meget? – eller er du pårørende…

Et overforbrug af alkohol er usundt, uanset om man er blevet afhængig af alkoholen eller bare drikker “lidt” for meget. Det går ud over både kroppen, den psykiske balance og ens omgivelser. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du selv drikker for meget, eller hvis du er pårørende til én, du er bekymret for, kan vi hjælpe dig – ring på vores døgntelefon og få en gratis, uforpligtende og anonym samtale. Igennem vores rådgivning hjælper vi dig med at fastslå om der er tale om et behandlingskrævende alkoholproblem og i så fald hvad vil være den bedste alkoholbehandling.

HVORNÅR DRIKKER MAN FOR MEGET?

Du behøver ikke være afhængig alkohol for at have et problematisk forbrug af alkohol. Du kan sagtens have behov for hjælp til at ændre den måde, du drikker eller bruger alkohol på. F.eks. hvis du drikker alkohol for at klare presset i hverdagen, til at dæmpe stressen eller af gammel vane. Du har måske flere gange lovet dig selv og din familie at skrue ned for alkoholforbruget – uden held.

Hvis du ikke søger alkoholhjælp i tide, risikerer du at miste både job, venner og ikke mindst din familie. Har du udviklet afhængighed af alkohol, er du sjældent i tvivl. Du holder dig måske tilbage fra at opsøge hjælp hos en alkoholbehandler, fordi du er flov og stadig håber, du selv kan klare det. Måske ser du behovet for alkoholbehandling som et nederlag? Der kan være tavshed eller skænderier med dine nærmeste. De bekymrer sig og er belastet af dit forbrug.

Få indsigt og forståelse

Gennem vores alkoholbehandlinger lærer du at forstå din lyst til at drikke alkohol og de bagvedliggende behov, og du får styrket din evne til at leve efter de værdier, der virkelig betyder noget for dig.

RING, HVIS DU ER DET MINDSTE I TVIVL OM VALG AF ALKOHOLBEHANDLING

Hvis du overvejer, om du drikker lidt for meget, eller hvis er du bekymret for et menneske du kender, er du altid velkommen til at ringe og få en snak med en alkoholbehandler. Det er helt gratis og uforpligtende at kontakte vores alkoholrådgivning.

Du kan også få tilbudt en gratis og stadig uforpligtende forsamtale, der kan afklare, om der er brug for hjælp til et alkoholproblem, de bagvedliggende årsager og hvilken slags tilbud og alkoholbehandling der passer bedst. Som pårørende til en med et alkoholmisbrug, får du råd og vejledning til, hvordan du kan gribe situationen an og få hjælp til den, du er bekymret for.

Drikker du “lidt” for meget? – eller er du pårørende… – Ring 70 20 55 01

ALKOHOLBEHANDLING TILPASSET DIG OG DINE BEHOV.

Ikke to personer er ens, og derfor findes der ikke en “one size fit all løsning” når det kommer til valg af alkoholbehandling. Hos Dyscon alkoholbehandlinger tilpasser vi alle behandlingsforløb så de imødekommer dine behov. Denne individuel tilrettelagte alkoholbehandling sammenholdt med brugen af den nyeste viden og forskning inden for alkoholmisbrug sikrer dig den mest effektive alkoholbehandling og branchens bedste resultater.

VI TILBYDER TRE FORMER FOR ALKOHOLBEHANDLING

AMBULANT ALKOHOLBEHANDLING

Ambulant alkoholbehandling består af individuelle samtaler sideløbende med en hverdag, hvor du bor hjemme og passer job, familie, venner osv. som normalt. Alkoholbehandlingen foregå diskret på et af vores alkoholambulatorier, hvor du typisk møder op til en samtale en gang om ugen gennem nogle måneder. Ambulant alkoholbehandling henvender sig typisk til to grupper.

AMBULANT BEHANDLING

Ambulant behandling kan vælges af dig der endnu ikke har udviklet afhængighed af alkohol og derfor kan gøre brug af den behandlings form der hedder “lær at drikke med måde”. Den Ambulante alkoholbehandling er også for dig der har udviklet alkoholafhængighed, men især kender til den psykiske afhængighed og ikke oplever større fysiske abstinenser ved ophør.

INTENSIV BEHANDLING

6-dages Modellen som vi ikke uden grund kalder “Danmarks mest effektive alkoholbehandling” ligner den traditionelle døgnbehandling i indhold, men foregår på 6 dage i stedet for 6 uger. På den måde kan du klare behandlingen med en lille ”ferie” fra jobbet. 6-dages modellen er en meget effektiv alkoholbehandling for dig, der ønsker en kortvarig intensiv indsats og samtidig en pause fra hverdagen.

Alkoholbehandling i 6-dages modellen følges op af et helt års undervisning med blandt andet mundlige og skriftlige opgaver. Grunden til at behandlingen hedder 6-dages modellen er at du kun behøver at være væk fra familie, venner og job i 6 dage. Resten af tiden er det sådan at du bor hjemme og kan passe din hverdag som du plejer. Men på blot 6-dage vil du i denne behandling have opnået samme eller bedre resultat end hvad der i andre behandlinger vil tage måneder at opnå.

Selve alkoholbehandlingen på de 6 dage foregår I rolige og hyggelige omgivelser. I et naturskønt område har vi indrette et stråtækt luksus-sommerhus som behandlingscenter, specielt egnet til denne lille uges intensive behandling. Placeringen og roen i dette område giver mulighed for at man virkelig kan fordybe sig i sin behandling.

ONLINE ALKOHOLBEHANDLING

Online alkoholbehandling. Det kan være svært at få hverdagens ender til at nå sammen og derved kan hjælpen til et alkoholmisbrug blive nedprioriteret. Derfor var Dyscon blandt de første til at indføre online alkoholbehandling ved hjælp af Online video samtaler. Vi har nu mere en ti års erfaring med at tilbyde behandling på denne måde. I dag kan vi med stolthed sige at vores online alkoholbehandling har lige så gode resultater som den almindelige ambulante alkoholbehandling.

Online alkoholbehandling kan både tilbydes hvor hele alkoholbehandlingen foregår online eller indgår i andre behandlinger. For eksempel i kombination med ambulant behandling hvor nogle samtaler foregår ved fysisk fremmøde mens andre dele af behandlingen foregår online, eller i opfølgning og efterbehandling.

Online alkoholbehandling kan hjælpe dig som har en hverdag, til alligevel at kunne gå i alkoholbehandling.

Drikker du “lidt” for meget? – eller er du pårørende… – Ring 70 20 55 01

OM LÆNGEREVARENDE DØGNBEHANDLING

Med traditionel længerevarende døgnbehandling bor du på et behandlingssted flere uger i træk og modtager herefter efterbehandling i en nærmere afsat periode.

Der kan være flere grunde til at vælge længerevarende døgnbehandling hos et behandlingssted. Nogle af de mange årsager til at vælge døgnbehandling kan for eksempel være, at der udover problemer med alkohol også er psykiske lidelser, som kræver tilsyn af læge eller udlevering af ordineret receptpligtig medicin, eller at der er brug for overvåget hjælp til afrusning.

Der kan også være andre gode grunde til at vælge længerevarende døgnbehandling, såsom kognitive indlæringsvanskeligheder, eller at man på grund af langvarigt alkoholmisbrug har mistet almindelige sociale færdigheder, som struktur i hverdagen, personlig hygiejne samt styr på administration og økonomi.

GRATIS ALKOHOLRÅDGIVNING.

Ikke to mennesker er ens, det er vigtigt at vælge den form for alkoholbehandling der er den rigtige for dig. Det er ikke alle former for behandling der nødvendigvis er den rigtige terapeutiske behandling for dig. Overvejer du at gå i alkoholbehandling?, men er i tvivl om konkret handling?

ANONYM OG DISKET RÅDGIVNING

Vi tilbyder dig gratis anonym rådgivning og en uforpligtende samtale hvor du sammen med en af vores højt udannede alkoholbehandlere kan se på om du har brug for at gå i alkoholbehandling.

STØT HINANDEN I BEHANDLINGEN

Du er altid velkommen til at have eventuel partner, nærmeste pårørende eller anden person med til samtalen. På den måde sikrer vi at I sammen som familie får indsigt i misbruget og løsningen heraf. Sammen belyser vi baggrunden for at drikke alkohol, hvilke alkoholproblemer klienten oplever i sin dagligdag og årsagen til misbruget.

TEST SIKRER DET RIGTIGE VALG AF ALKOHOLBEHANDLING

Gennem test kan I for eksempel få belyst om et alkoholmisbrug har udviklet sig til sygdommen alkoholisme. Som nævnt har ikke to klienter samme situation, og derfor er sådanne samtaler et godt værktøj til at både klienter, pårørende og nærmeste familie kan få belyst misbruget og behovet for at gå i alkoholbehandling.

BLIV KLÆDT PÅ TIL AT VÆLG DEN RIGTIGE ALKOHOLBEHANDLING

Hvis den indledende samtale viser sig at der er et behov for behandling, vil I samtidig være klædt på at vælge den rette alkoholbehandling, uanset om det mest effektive for dig, er ambulant alkoholbehandling hos et fysisk behandlingscenter, behandling igennem 6-dagesmodellen, online alkoholbehandling eller længerevarende døgnbehandling på et behandlingscenter.

PÅRØRENDE HJÆLP OG RÅDGIVNING OM ALKOHOLBEHANDLING.

Det kan ofte være utrolig hårdt at være pårørende til én med et alkoholproblem. Uanset om du er pårørende til en der drikker ”lidt” for meget, til en med et alkoholmisbrug eller om det er til en, der har udviklet alkoholafhængighed eller det man også kalder alkoholisme, så kan det være forbundet med stor stress og frustration.

Mange pårørende oplever at føle sig svigtet, alene eller til tider helt udbrændt. Du er ikke alene. Vi har hjulpet tusinde af familier med alkoholproblemer og misbrug – og vi vil også gerne hjælpe dig.

FAMILIE-RÅDGIVNING OG BEHANDLING

Alle vores alkoholbehandlinger indeholder tilbud om familie behandling til de pårørende. Uanset om din partner har været i behandling efter 6-dages modellen, ambulant behandling eller anden alkoholbehandling hos os, så er der altid et tilbud til dig mens behandlingen står på.

NY OG BEDRE TILVÆRELSE VENTER – ER DU KLAR?

Hvis du er pårørende til en med alkoholproblemer der nu har valgt at modtage behandling for sit misbrug, så et stort tillykke.

Hvis man som pårørende i lang tid har levet sammen med en person med alkoholmisbrug, kan man være meget spændt på den nye livsstil og forandringer det vil medføre i sin hverdag. Måske har din partner i mange år kæmpet med alkoholisme og er efter alkoholbehandlingen for første gang i mange år klar til at leve et ædru liv uden misbrug.

Det bliver en ny tilværelse for jer begge, og derfor er familiebehandling en vigtig del at enhver god alkoholbehandling. Naturligvis bestemmer familier alle selv i hvor stor et omfang man vil tage del i dette tilbud og undervisning. Forskning viser tydeligt denne del er vigtig for behandlingen.

ER DU PÅRØRENDE TIL ÉN MED ET ALKOHOLMISBRUG?

Så kan du herunder eller til højre på siden finde links til mange sider og artikler om hjælp til pårørende.

Du er meget velkommen til at ringe på vores rådgivningslinje på tlf. 70 20 55 01, hvor du blandt andet kan få tilbudt et gratis pårørendekursus.

HER KAN DU LÆSE MEGET MERE OM ALKOHOLBEHANDLING

ER ALKOHOLBEHANDLING ET NEDERLAG?

Desværre udsætter mange beslutningen om at få professionel hjælp eller søge alkoholbehandling, fordi at de har en følelse af er det et personligt nederlag ikke selv at være i stand til at holde igen eller få stoppet alkoholforbruget.

Flere undersøgelser og forskning viser at der I Danmark gennemsnitligt går 12 år for alkoholproblemerne opstår, til at den drikkende søger hjælp og behandling.

Det er 12 år hvor problemet kun bliver større og større, med negative konsekvenser fordi det både påvirker det fysiske og mentale helbred i negativ retning, samtidig med at det går ud over ens personlige liv og belaster familieliv og eventuel parforhold.

DET ER DERFOR ALDRIG ET NEDLAG AT SØGE HJÆLP OG BEHANDLING. 

Tværtimod!  Jo tidligere man indser at et overforbrug af alkohol har udviklet sig til misbrug eller afhængighed, jo større er chancen for at man kan begrænse de negative konsekvenser i tide. Det vil sige at søge behandling, inden at alkoholen får lov til at forårsage ikke genoprettelige helbredsmæssige eller personlige skader.

UDSÆT IKKE EN VIGTIG OG NØDVENDIG BESLUTNINGEN

Ovenstående bliver også tydeligt understøttet af egne undersøgelser blandt afsluttede klientforløb.

Igennem mere end 10 år med professionel alkoholbehandling er det under 0,5% af alle klienter der fortryder at de er gået i alkoholbehandling, men mere end 75% siger at de fortryder at de ikke gjorde noget ved deres alkoholmisbrug noget før.

Det er derfor aldrig et personligt nederlag at søge hjælp.

Hvis du oplever at alkoholmisbrug er ved tage overhånd så lad os hjælpe dig, du kan kontakte vores gratis alkoholrådgivning alle dage året rundt. Vi rådgiver alle borgere om misbrug og behandling.

ALKOHOLBEHANDLING DER VIRKER OG MED GARANTI

Med en alkoholbehandling hos Dyscon alkoholbehandlinger vil du altid modtage en behandling af højeste kvalitet.

Uanset om du vælger ambulant alkoholbehandling på et lokalt Dyscon behandlingscenter, behandling efter 6-dages modellen på vores behandlingscenter ved den Jyske Vestkyst eller du vælger en hvilken som helst anden behandling hos os, så kan du altid være sikker på at alkoholbehandlingen er skræddersyet og tilpasset dine behov, for det ved vi sikrer dig et godt og stabilt resultat for behandlingen.

Udsæt ikke din beslutning om alkoholbehandling.

Vi vil gerne opfordre dig til at ringe til vores gratis alkoholrådgivning 70 20 55 01 hvis du selv eller en du holder af har et alkoholproblem. Alle samtaler 100% fortrolige og du må gerne være anonym. Vi har rådgivet og hjulpet tusindvis af familier og enkelpersoner til et liv uden misbrug og alkoholproblemer.

Vi kan også hjælpe dig og din familie.

LÆS MERE OM ALKOHOLBEHANDLING

Her på siden under Artikler kan du finde meget mere information om blandt andet alkoholmisbrug, alkoholisme og naturligvis alkoholbehandling.

Drikker du “lidt” for meget? – eller er du pårørende… – Ring 70 20 55 01

Har du et alkoholproblem?

Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

    ER DU PÅRØRENDE?

    Hos Dyscon modtager vi mange henvendelser fra pårørende til en med et alkoholproblem, som endnu ikke selv har søgt hjælp til misbruget. Den pårørende er i tvivl om hvor man kan søge hjælp og hvorledes man bedst motivere den problem drikkende.

    Læs mere om hjælp til pårørende og kontakt os på 70205501 – alle er velkommen!

    FAKTA OG MERE VIDEN

    Søger du mere information om misbrug og behandling af alkoholproblemer, så kan du på denne side finde mere viden.