Skip to main content
 
 
 
 
Behandlingsgaranti
Alkoholrådgivning 24-7
Individuel behandling
Anonym behandling

ALKOHOLAFVÆNNING

Drikker du “lidt” for meget eller er du pårørende til en der drikker for meget?

Så kan vi hjælpe dig, gennem professionel alkoholafvænning.

HVAD ER ALKOHOLAFVÆNNING?

Alkoholafvænning er professionel hjælp til dig der har erkendt, at alkohol fylder for meget i din hverdag og indset at du har et behandlingskrævende alkoholproblem.

Alkoholafvænning og alkoholbehandling, er det to ord der betyder det samme?

Hvad er forskellen på alkoholafvænning og alkoholbehandling? Er det i virkeligheden to ord der dækker over det samme, eller er der en forskel? Det er et spørgsmål vi fra tid til anden får fra klienter og pårørende, der synes det er lidt forvirrende, hvad de to ord dækker over.

Nogle behandlingssteder bruger ordet alkoholafvænning om deres tilbud, mens andre bruger alkoholbehandling.

Afvænning bruges ofte i betydningen, at lære at være helt afholdende fra alkohol og bliver som regel brugt i forbindelse med alkoholafhængige, som har diagnosen alkoholisme.

Det er langt fra alle der henvender sig og ønsker hjælp til et alkoholproblem, der er alkoholikere. Der er i Danmark mange der har et alt for stort og skadeligt forbrug af alkohol, uden at de kan kaldes alkoholikere. Sundhedsstyrelsen vurderer antallet til at være 585.000.

I denne store gruppe, af det mange kalder “problem drikkere”, vil alkoholafvænning være den forkerte behandling, da mange af disse vil kunne lære at drikke med måde.

Det er vigtig at forstå at, for begge grupper kan alkoholen være et kæmpe problem i hverdagen, som er ved at ødelægge både familie, venskaber, job og helbred. For begge grupper kan det, at stoppe eller begrænse forbruget af alkohol, være en umulig opgave uden professionel hjælp.

Hos Dyscon Alkoholbehandlinger tilbyder vi hjælp og alkoholbehandling til både dem der kan lære at drikke med måde og en alkoholbehandling der indeholder alkoholafvænning, til dem som helt må lægge alkoholen på hylden og være afholdende.

“ALKOHOLAFVÆNNING” BETYDER ALTSÅ…

At man bliver afvendt fra alkohol, og lærer at leve et liv uden at drikke alkohol. Vi mener ikke at afvænning kan stå alene, men derimod at en evt. alkohol afvænning bør være en del af en samlet alkoholbehandling.

Derfor er Antabus heller ikke en holdbar og langsigtet løsning for alkoholafvænning. Antabus kan være en støtte til mennesker der har brug for afrusning og være første skridt for nogle som ikke er i stand til selv at få sat proppen på flasken. Men Antabus er ikke alkoholbehandling og Antabus er heller ikke alkoholafvænning.

Det er en stor beslutning at gå i alkoholafvænning og derfor er det vigtigt for dig at vælge den rette behandling for din afhængighed.

ALKOHOLAFVÆNNING ELLER MÅDEHOLD, HVORDAN VED JEG HVAD DER DET RIGTIGE VALG FOR MIG?

Nogle føler sig slet ikke i tvivl om hvilket valg der er det rigtige for dem.

– da en behandler, på det der dengang var amtets alkoholambulatorium sagde, at jeg var en af dem der sagtens kunne lære at kontrollere mit alkoholforbrug, vidste jeg at det ikke passede, derfor kom jeg aldrig igen. – citat Torben Petersen, Alkoholbehandler hos Dyscon og nu ædru alkoholiker.

Havde alkoholbehandleren lavet en grundig alkoholtest havde det været tydeligt at Torben ikke kunne lære at drikke med måde. Det havde han forsøgt i over 20 år og han var ikke selv i tvivl om, at for ham var der kun ét rigtigt valg, en alkoholbehandling med alkoholafvænning.

– siden skilsmissen var det blevet en dårlig vane at fjerne ensomheden med et “lille” glas vin, som jo desværre endte at blive til mange glas. Dengang syntes jeg kun det var et problem i de uger min datter var hos mig, men der fik jeg til gengæld også rigtig dårlig samvittighed, men det kunne jo klares med et “enkelt” ekstra glas. Jeg vidste jeg kunne lære at drikke med måde og ikke behøvede at tage imod det tilbud om alkoholafvænning mine forældre pressede mig med, men jeg vidste også at jeg ikke kunne klare, at opnå mådeholdenhed uden professionel hjælp. – Charlotte, klient der har lært at drikke med måde.

Til forskel fra Torben fik Charlotte en udredning og test, som ikke viste tegn på fysisk eller psykisk afhængighed af alkohol. Derfor kunne hun med god samvittighed sige pænt nej tak til den alkoholbehandling hendes forældre havde tilbudt at betale. I stedet valgte Charlotte en alkoholbehandling der lærte hende at drikke med måde.

Ikke alle har det som Torben og Charlotte, nogle er meget i tvivl om, hvorvidt de skal vælge en afvænning med total afholdenhed, i forhold til alkohol eller om det er muligt at lære at drikke med måde. Andre igen er måske ikke rigtig i tvivl om at alkoholafvænning er det rigtige valg, men håber eller ønsker bare at var muligt at lære at have et kontrolleret alkoholforbrug.

For mange har dette håb eller ønske desværre betydet, at efter de succesfuldt har været igennem en alkoholafvænning, og måske endda har haft mange gode år uden alkohol, så har de alligevel besluttet at forsøge om de kunne drikke bare en lille smule, med det resultat at efter få måneder, oftest få uger, er drikkeriet på samme niveau som før alkoholafvænningen.

Mange såkaldte ædru alkoholikere fortæller at de beklageligvis har været i samme situation og måtte drage en tilsvarende eller lignende personlig erfaring.

Heldigvis kan udredning og test klarlægge den enkeltes behov.

AFVÆNNING ELLER MÅDEHOLD? BLIV SIKKER MED TEST OG UDREDNING

I alle vores alkoholbehandlinger, uanset om det er 6-dagsmodellen, længerevarende døgnbehandling, alkoholafvænning med Minnesotamodellen, eller ambulant alkoholbehandling på et behandlingscenter, indgår der altid en grundig udredning og test inden behandlingen.

Dyscon tilbyder både behandling der fokuserer på alkoholafvænning og alkoholbehandling der fokuserer på at få et kontrolleret, begrænset alkoholforbrug.

Vil du gerne udredes og testes for hvad der er det rigtige tilbud til dig, så kontakt vores gratis alkoholrådgivning på 70205501. Vores alkoholrådgivning er gratis for både dig der selv drikker lidt for meget og for pårørende. Vores rådgivning er åben på telefon alle dage.

Dyscon alkoholbehandling tilbyder en lang række alkoholbehandlinger rundt om i landet. Blandt andet i Hillerød i NordsjællandAalborg i Nordjylland samt Ringkøbing i Vestjylland.

FORSKELLIGE FORMER FOR BEHANDLING OG ALKOHOLAFVÆNNING

Vi tilbyder flere forskellige former for professionel alkoholafvænning til dig der er klar til at gøre noget aktivt ved misbruget.

Alkoholbehandlinger kan som udgangspunkt deles i to kategorier, ambulant behandling og døgnbehandling.

AMBULANT BEHANDLING

Ambulantbehandling forgår ved hjælp af individuelle samtaler. Behandlingen foregår ved fysisk fremmøde på behandlingscenter, typisk en gang om ugen eller som online alkoholbehandling.

Ved ambulant behandling kan du altså gå i alkoholafvænning på et behandlingscenter mens du bor hjemme og passer familie, job og hverdag som normalt.

DØGNBEHANDLING

Hos Dyscon tilbyder vi dig to former for døgnbehandling. Den traditionelle alkoholafvænning, hvor du bor på et behandlingscenter hele døgnet i de typisk 4-6 uger du er i behandling og den meget effektive alkoholbehandling, 6-dagsmodellen.

6-dagesmodellen er en dansk misbrugsbehandling der nu igennem mere end 10 år har vist branchens bedste resultater. Behandlingen er yderst effektiv fordi en foregår yderst koncentreret. Du behøver kun at være væk fra familie, job eller andet, i 6 dage. I denne lille uge bor du på eget værelse på vores behandlingscenter i rolige og naturskønne omgivelser.

Behandlingen opfølges med et helt års efterbehandling, undervisning og rådgivning.

Læs mere om 6-dagsmodellen her

Afrusning

Har du brug for hjælp til afrusning inden en behandling for alkoholmisbrug påbegyndes? Så kan det forgå i samarbejde med egen læge.

Du er velkommen til at kontakte os hele døgnet på 70205501.

Dyscon foretager ikke medicinsk behandling og foretager ikke offentlig registrering.

Familiebehandling

Når du er pårørende til en misbruger der er i behandling hos os, vil du som en vigtig del af behandlingen modtage et tilbud om familiebehandling. Et alkoholmisbrug påvirker ikke kun den der drikker men rammer hele familien.

ER DU PÅRØRENDE TIL EN DER HAR BRUG FOR ALKOHOLAFVÆNNING?

At være nærmeste pårørende til en der har et aktivt alkoholmisbrug kan være meget hårdt. Når en i familien har alkoholproblemer og misbrug påvirker det hele familien.

Hvis du som pårørende oplever drikkeriet hos en du holder af som frustrerende, så ring og få en snak med en af vores dygtige alkoholbehandlere. En uforpligtende samtale er helt gratis, og 100% fortrolig. Du har også lov til at være anonym hvis du ønsker det.

Benægtelse af afhængigheden eller misbruget er en del af sygdommen alkoholisme. Mange pårørende til en alkoholiker, har ofte i mange år forsøgt at få vedkommende til indse behovet for behandling.

Men ofte benægter vedkommende overhovedet at have et misbrug og at gøre noget ved sit alkoholproblem.

Intervention

Intervention kan for mange familier og pårørende være et godt værktøj til at få den afhængige til at indse sit misbrug og behov for behandling. Det er vigtigt at en eventuel intervention udføres korrekt.

Hos Dyscon alkoholbehandlinger har vi udviklet metoden konfliktfri intervention som gennem motiverende samtale kan få den afhængige til at indse sit alkoholproblem. Samtalen kan skabe forståelse for, hvordan et alkoholmisbrug påvirker hele familien, og samtidig vise vejen ud af en afhængighed. Denne form for samtale kan være første gang at en alkoholiker ser muligheden for et ædru liv ved at gå i alkoholafvænning.

ALKOHOLAFVÆNNING AF MEDARBEJDER

Har du en kollega med alkoholudfordringer eller alkoholmisbrug, så kan du også få gratis hjælp og vejledning. På rådgivningslinjen 70205501 har alle rådgivere tavshedspligt og dit opkald behandles 100% fortroligt.

Hvorfor hjælpe en ansat med alkoholproblemer?

En misbruger vil ofte blive motiveret til handling når han bliver konfronteret af sin arbejdsgiver. Vi kan blandt andet vejlede om hvordan medarbejderen konfronteres, det man kalder den svære samtale. Vi kan også hjælpe med råd til en alkoholpolitik eller vejledning om brug af sundhedsforsikring.

Søg alkoholafvænning i tide

Alkoholmisbrug er hvert år skyld i langt over 100.000 hospitalsbesøg, foruden en lang række fysiske og psykiske sygdomme, og ikke mindst for tidlig død. Misbrugere er desværre ofte i benægtelse over for konsekvenserne af deres misbrug og kan have behov for at andre mennesker omkring dem rækker ud og hjælper. Mange mennesker er i tvivl om, hvordan de kan hjælpe, når en de holder af har brug for hjælp. Vi vil gerne hjælpe dig på være gratis rådgivningslinje 70205501.

Drikker du “lidt” for meget? – eller er du pårørende… – Ring 70 20 55 01

Har du et alkoholproblem?

Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

    ER DU PÅRØRENDE?

    Hos Dyscon modtager vi mange henvendelser fra pårørende til en med et alkoholproblem, som endnu ikke selv har søgt hjælp til misbruget. Den pårørende er i tvivl om hvor man kan søge hjælp og hvorledes man bedst motivere den problem drikkende.

    Læs mere om hjælp til pårørende og kontakt os på 70205501 – alle er velkommen!

    FAKTA OG MERE VIDEN

    Søger du mere information om misbrug og behandling af alkoholproblemer, så kan du på denne side finde mere viden.