Skip to main content
Behandlingsgaranti
Alkoholrådgivning 24-7
Individuel behandling
Anonym behandling

Hvorfor hjælpe en ansat med et alkoholproblem?

På en moderne arbejdsplads vil du måske aldrig have set din ansatte eller din kollega drikke på jobbet. Men måske har du alligevel set eller oplevet andre ting som indikerer at din kollega har et problem med alkoholen.

At tage den ”svære” samtale med en ansat eller en kollega med et alkoholproblem er vanskeligt. Det kan der være flere grunde til. Måske er du nervøs for din kollegas reaktion. Måske tænker du på, om det overhovedet er dit ansvar. Eller måske du tænker, at det er noget meget privat og overskrider grænsen for hvad vi synes, man kan tale om.

Dyscon tilbyder gratis rådgivning til hvordan man tackler alkoholproblemer på arbejdspladsen. Ring 70 20 55 01 eller skriv til os for mere information.

Men bliver der ikke taget hånd om problemet i tide, har det en lang række negative følgevirkninger for både medarbejderen og deres omgivelserne.

For medarbejderen kan det have personlige konsekvenser for familielivet, helbredet og deres relation til andre.

For virksomheden kan det betyde tab af produktivitet, mange syge- eller fraværsdage, arbejdsulykker, tab af kunder, dårligt arbejdsklima, negativ omtale ved små eller store ”skandaler”, erstatningskrav etc.

Alkoholen skelner ikke

Alkoholproblemer hos en ansat findes i alle brancher og tilhører ikke nogen specifikke faggrupper. Alkoholen skelner ikke mellem høj eller lav, kort eller længerevarende uddannelse, stilling, lønniveau, alder eller køn, men kan kort sagt ramme på alle niveauer i alle organisationer når man mindst venter det.

Men på mange arbejdspladser er alkohol og problemer som følge af dette et tabu.

Der er sket en samfundsforandring siden årtusindskiftet. Hvor man i 80’erne og 90’erne helst skulle lugte lidt af Gammel Dansk, for at være en rigtig sælger, er det i dag lige omvendt. Denne forandring har bragt med sig, at et synligt acceptabelt ”forbrug”/misbrug af alkohol har flyttet sig til et skjult og usynligt forbrug. Hvor man i gamle dage godt vidste at bogholderen fik en øl for meget i frokostpausen, er det på de fleste arbejdspladser i dag et stort tabu at tale om misbrugs- og afhængighedsproblemer.

Det kan være svært at forstå afhængighedens kompleksitet og hvordan direktøren, som kan lede en virksomhed med flere hunderede eller måske endda tusinde ansatte, kan være en disciplineret arbejdsgiver, en dedikeret familiefar og flere gange om året kan løbe et marathon, samtidig gang på gang taber kontrollen til alkoholen, og selv på trods af gentagne løfter til familien og omgivelserne, ikke formår at stoppe drikkeriet.

Afhængighed er en behandlingskrævende sygdom, der kræver professionel hjælp og selv den stærkeste viljestyrke, vil derfor aldrig være nok.

Kort sagt kan man ikke løse et problem, med den samme tankegang som skabte det.

Dyscon tilbyder professionel behandling målrettet erhvervsaktive mennesker og samarbejder gerne med virksomheden/arbejdsgiveren, hvis medarbejderen giver sit samtykke hertil. Ring 70 20 55 01 eller skriv til os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed og dine ansatte.

Alkoholproblemer hos en medarbejder – en relevant problematik

Men det kan være, at du som chef eller kollega tænker, hvorvidt det overhovedet er en relevant problematik at have fokus på, på arbejdspladsen.

Faktum er at alkoholproblemer medfører mange store omkostninger. Alkoholmisbrug har store omkostninger både for samfundet, for virksomhederne, og uden professionel hjælp og behandling, vil det som regel altid ende med store menneskelige omkostninger for den drikkende og ikke mindst for deres familie.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at 860.000 danskere har et storforbrug af alkohol. 7% af danskere over 16 år drikker over højrisikogrænsen.

I Danmark er alkoholproblemer hvert år årsag til 370.000 ekstra sygefraværsdage med et produktionstab på 7,7 milliarder kroner. (Kilde: tryghed.dk)

Hvorfor er indsatsen fra arbejdspladsen så vigtig? Langt de fleste med alkoholproblemer benægter omfanget af problemet både overfor omverdenen, men også overfor sig selv. En af de måder en drikkende benægter problemets alvor med, er ”så længe jeg kan passe et arbejde, og min chef ikke har opdaget noget, så har jeg ikke et rigtigt problem” eller ”man har først et rigtigt problem, når det begynder at gå udover ens arbejde”. Og netop derfor, kan indsatsen fra en chef eller en kollega, være et nødvendigt wake-up call.

Derudover har medarbejderen en langt bedre behandlingsprognose, hvis arbejdspladsen er involveret, f.eks. ved at gribe ind i rette tid og henvise medarbejderen til alkoholbehandling.

Ifølge Sundhedsstyrelsens undersøgelser, gennemfører langt flere alkoholbehandlingen, hvis de er henvist fra arbejdspladsen, frem for egen læge. Undersøgelserne viser, at ca. dobbelt så mange af dem der er henvist fra deres arbejdsplads, gennemfører alkoholbehandlingen i frohold til dem, som har fået henvisning fra deres læge.

Dette bekræftes ligeledes af vores egen erfaring, der viser, at hvis alkoholbehandlingen er iværksat af arbejdspladsen, opnås de bedste resultater og chancen for et vellykket behandlingsforløb er større. I mere end 10 år har vi hjulpet mange hundrede medarbejdere, og i de tilfælde hvor der samarbejdes tæt med virksomheden, er det yderst sjældent at medarbejderen ikke gennemfører alkoholbehandlingen med et succesfuldt resultat.

Dyscon tilbyder effektiv og evidensbaseret, professionel alkohol- og misbrugsbehandling til ansatte. Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at vælge en alkoholbehandling skræddersyet til dine medarbejdere, der både er socialansvarlig og resultatorienteret.

Ring 70 20 55 01 eller skriv til os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed og dine ansatte.

Endvidere kan virksomhedens tilgang til misbrugsbehandling være en stor motivation for en medarbejder, som kæmper med alkoholen. Det er vigtigt, at virksomheden og ledelsen tydeligt bakker op om at støtte medarbejdere med alkoholproblemer. Dette kan være en motivationsfaktor for en medarbejder, der som resultat heraf, har nemmere ved at tage en beslutning om at gøre noget ved sit forbrug af alkohol. Det kan derudover være en tryghedsskabende faktor, at arbejdspladsen i stedet for at afskedige en medarbejder med et alkoholproblem, vælger at iværksætte en alkoholbehandling.

Følgende artikler kan klæde dig rigtigt på til at hjælpe en ansat eller kollega med alkoholproblemer:
Hvordan tager man den ”svære” samtale med en kollega, der har et alkoholproblem?
Alkohol- og rusmiddelpolitik på arbejdspladsen

Har du en ansat eller kollega der drikker lidt for meget? Er du i tvivl? Hvilke tegn kan du se efter?

– Deres ånde lugter af alkohol. Dette kan ofte være forsøgt skjult med tyggegummi eller pastiller.
– Større tendens til at isolere sig. Irritabel og sårbar.
– Ustabilt fremmøde.
– Oftere og længerevarende fravær.
– Problemer i private relationer – venner og familie.
– Økonomiske problemer.
– Uheld både på arbejdspladsen, samt udenfor jobbet (grundet indtagelsen af alkohol)

Dette er blot nogle af de tegn man kan se efter. Alle tegnene er ikke altid til stede, for at der er et problem. Derudover kan være andre ting, du har fået øje på.

Har du et alkoholproblem?

Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

    ER DU PÅRØRENDE?

    Hos Dyscon modtager vi mange henvendelser fra pårørende til en med et alkoholproblem, som endnu ikke selv har søgt hjælp til misbruget. Den pårørende er i tvivl om hvor man kan søge hjælp og hvorledes man bedst motivere den problem drikkende.

    Læs mere om hjælp til pårørende og kontakt os på 70205501 – alle er velkommen!

    FAKTA OG MERE VIDEN

    Søger du mere information om misbrug og behandling af alkoholproblemer, så kan du på denne side finde mere viden.