Skip to main content

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  Hvorfor vælge en Minnesotakur frem for anden alkoholbehandling? Er Minnesotabehandling den rigtige behandlingsform for mig? Det og meget mere, kan du få svar på i denne artikel.

  Hvad er Minnesotakur?

  En minnesotakur er en alkoholbehandling efter Minnesota modellen, også kaldet en Minnesotabehandling eller en 12-trins behandling.

  Behandling efter Minnesota modellen er udbredt i stort set hele verden, og er en af de mest anvendte og anerkendte behandlingsformer til alkoholafvænning og behandling af alkoholafhængighed.

  En Minnesotakur bygger på 12-trinsprogrammet som også kendes fra anonyme fællesskaber som for eksempel Anonyme Alkoholikere (AA).

  Der er dog en stor forskel på de to. Anonyme Alkoholikere er et selvhjælpsprogram, hvorimod alkoholbehandling efter Minnesotamodellen udføres af professionelt udannede alkoholbehandlere.

  Virker en Minnesotakur?

  Som nævnt er behandling efter Minnesotamodellen, den mest udbredte alkoholbehandling på verdensplan. Minnesotabehandling er en evidensbaseret alkoholbehandling, som har reddet millioner af familier fra alkoholafhængighedens forbandelse. For faktum er, at når en i familien har et alkoholproblem, så lider hele familien under det.

  Har du eller en i din famille et alkoholproblem? Så kan vi hjælpe dig. Ring 70 20 55 01 for gratis rådgivning.

  Er Minnesota- eller 12-trins behandling den rette alkoholbehandling for alle?

  En Minnesota kur henvender sig til personer som har udviklet alkoholafhængighed.

  Alkohol afhængighed betyder at man er fysisk eller psykisk afhængig af alkohol, og her har behandling efter Minnesota modellen vist sig at være meget effektiv.

  Mange mennesker har et skadeligt overforbrug af alkohol, uden dog at have udviklet denne fysiske eller psykiske afhængighed, og for dem vil en Minnesotakur ikke være den rigtige behandling.

  For denne gruppe vil en alkoholbehandling efter andre terapeutiske metoder være et bedre og et mere rigtig valg. Har man endnu ikke udviklet alkoholafhængighed (alkoholisme), vil en mere effektiv behandling være, at fokusere på at ændre usunde vaner og drikkemønstre. Dette vil i stedet, ofte være en langt bedre behandling. Det kunne for eksempel være behandlingen ”Lær at drikke den måde” eller kognitiv alkoholbehandling.

  Men har man først udviklet alkoholafhængighed eller sygdommen alkoholisme, er det ikke muligt at lære at drikke med måde, og her kan Minnesotakuren være en stor hjælp til at lære at leve sit liv, afholdende fra alkohol.

  HVORDAN HJÆLPER MINNESOTAKUREN TIL ÆDRU LIV?

  Tilbyder Dyscon en Minnesotakur?

  Dyscon tilbyder flere alkoholbehandlinger, der er bygget blandt andet på Minnesotamodellen. Blandt andet 6-dagesmodellen, som er en yderst effektiv alkoholbehandling, hvor du kun behøver at være væk familie eller arbejde i en uge.

  Vi tilbyder også ambulantbehandling, samt onlinebehandling som bygger på de 12 trin og Minnesotaprincipperne.

  EN MODERNE MINNESOTAKUR

  Det er meget vigtig at være opmærksom på at den form for Minnesotakur Dyscon tilbyder, er en moderne form af Minnesotabehandling. Det betyder at behandlingen ikke kun bygger på de klassiske 12 trin, men også kognitiv adfærdsterapi og andre evidensbaserede psykoterapeutiske metoder. Både internationale og egne erfaringer viser. at når behandlingen også har elementer fra kognitiv terapi, så opnås et bedre behandlingsresultat, både på kort og længere sigt. Der opnås en mere stabil ædruelighed.

  Denne moderne og evidensbaserede tilgang til behandlingen gør, at vi har branchens bedste behandlingsresultater.

  Er du i tvivl om hvorvidt Minnesotakuren er det rette valg for dig, så kontakt vores gratis alkoholrådgivningslinje på 70 20 55 01. På alkohollinjen sidder vores professionelle behandlerteam klar til at rådgive dig, eller en du holder af. Du kan ringe eller skrive alle dage hele døgnet.

  Hvorfor behandler vi ikke kun efter Minnesotamodellen?

  En minnesotakur er som nævnt ikke en alkoholbehandling for alle. Minnesotakuren er specifikt målrettet til mennesker med alkoholafhængighed.

  Hos Dyscon ønsker vi at hjælpe så mange enkeltpersoner og familier med alkoholproblematikker som overhovedet muligt. Vi ved at når en i familien har et overforbrug af alkohol, påvirker det som regel hele familien meget.

  Når det kommer til alkoholbehandling, er det naivt og uprofessionelt at tro, at én behandling er den rigtige for alle.

  Derfor har vi også en virkningsfuld og effektiv alkoholbehandling til dig som bare drikker ”lidt” for meget.

  Uanset om du har et problematisk alkoholforbrug, alkoholmisbrug, eller har udviklet alkohol afhængighed, har du brug for professionel hjælp til at få det løst.

  Det er ikke en skam at have et alkoholproblem – men det er en skam ikke at gøre noget ved det!

  Vi har det rigtige behandlingsprogram til dig og gennem virkningsfulde test, sikrer vi at du fra starten får det rigtige behandlingstilbud.

  Vil du høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig og din familie på rette spor så ring til vores gratis rådgivningslinje og få en fortrolig samtale på 70 20 55 01.

  FORSKELLIGE TERAPEUTISKE METODER OG BEHANDLING.

  Som nævnt findes der ikke en alkoholbehandling der passer til alle. Der er i sagens natur forskel på om du har et alkoholmisbrug på grund af ydre omstændigheder eller er blevet alkoholafhængig (alkoholiker) som er en sygdom. Uanset hvilken form for misbrug der er tale om er der brug for rådgivning og behandling.

  Det kan virke grænseoverskridende at indrømme, over sine nærmeste pårørende, at hjælp og støtte til komme ud af misbruget er nødvendigt. Men al erfaring viser, at når du søger behandling for dit misbrug, så giver det fornyet gensidig respekt mellem dig og dine nære pårørende.

  Der er derfor ingen grund til at udsætte din beslutning om at søge hjælp. Ring i dag og tal med en af vores professionelle behandlere. 70205501 Behandlerne er alle højt udannet inden for behandling af misbrug og alt vores personale er underlagt 100% tavshedspligt. Uanset om dine spørgsmål drejer sig om Minnesotakuren eller anden behandling kan vi hjælpe og rådgive dig.

  VORES FORSKELLIGE ALKOHOLBEHANDLINGER

  Her kan du se en lille oversigt over de forskellige former for alkoholbehandling vi tilbyder.

  6-DAGESMODELLEN

  6-dagesmodellen er en super effektiv alkoholbehandling der er baseret på Minnesotamodellens principper, men samtidig opbygget på kognitiv terapi. I denne behandling behøver du kun at være væk fra familie, venner eller job i 6 dage. Herefter vil du modtage et helt års opfølgning og terapi. Dyscon har nu tilbudt denne behandling i mange år (mere end et årti) og behandlingsresultaterne er uden sidestykke. Bemærk denne behandling er for dig, der ønsker en hurtig og effektiv vej til godt liv som ædru.

  AMBULANT ALKOHOLBEHANDLING

  Ambulant alkoholbehandling foregår ved at du vil modtage terapi på et behandlingscenter eller online.

  I ambulant alkoholbehandling vil du bo hjemme mens du går til individuelle samtaler på et behandlingscenter, typisk en gang om ugen. Fordelen ved denne form for alkoholbehandling er, at samtalerne og terapien ofte kan foregå før eller efter normal arbejdstid. Da behandlingen er planlagt ud fra individuelle samtaler kan forløbet aftales og planlægges fra gang til gang ud fra de behov og muligheder, du står med lige nu.

  Ambulantbehandling kan tilbydes som både Minnesotakur eller udelukkende som kognitiv alkoholbehandling.

  ONLINE ALKOHOLBEHANDLING

  Online alkoholbehandling er i indhold og opbygning meget identisk med den ambulante misbrugsbehandling, men i stedet for at møde op på et behandlingscenter, vil du modtage behandlingen online.

  Nogle vælger at kombinere den ambulante behandling med online behandling, således at nogle gange foregår samtalerne på et af vores behandlingssteder og andre samtaler online.

  DØGNBEHANDLING

  Hos Dyscon alkoholbehandlinger tilbyder vi to forskellige former for døgnbehandling.

  6-dagesmodellen hvor du kun behøver at være væk fra familie eller job i 6 dage og traditionel længerevarende døgnbehandling, hvor man bor døgnet rundt på et behandlingscenter og typisk er væk fra familie venner og job i omkring 6 uger.

  Denne form for døgnbehandling henvender sig især til personer som udover et behandlingskrævende alkoholmisbrug, måske også har andet misbrug, psykiske eller sociale udfordringer. På et behandlingscenter, hvor man bor døgnet rundt, vil der ofte udover behandlerne være læge som svarer hele døgnet. Samtaleterapien kan derfor kombineres med ordinering af medicin, hvis den tilknyttede læge eller psykiater finder anden sygdom eller psykiske udfordringer.

  MINNESOTAKUR OG HJÆLP TIL PÅRØRENDE

  Når en i familien har et behandlingskrævende alkoholproblem, så rammer det hele familien. Derfor indeholder alle vores behandlinger familiebehandling til de pårørende. Denne del af alkoholbehandlingen er meget vigtig. Al erfaring og forskning viser at der opnås det bedste resultat når eventuel partner og familie inddrages i terapien.

  Læs mere her om pårørende til alkoholiker

  I familier med alkoholmisbrug, vil misbruget ofte være et emne man aldrig får talt ud omkring. Det ligger som en tiggende bombe under parforholdet og familielivet. Gennem alkoholterapien og parsamtaler, bliver alle de følelser og opsparede frustrationer italesat og behandlet. På den måde skabes tillid, forsoning og håb. Det giver kærligheden mulighed for igen at slå rod og blomstre.

  GRATIS RÅDGIVNING OM MINNESOTAKUR

  Drikker du lidt for meget eller er du pårørende til en brug for hjælp til et alkoholproblem? Så kan du få gratis rådgivning på vores alkohollinje 70205501. Uanset om du er drikkende eller pårørende, kan du vælge at modtage hjælp og vejledning. Vi kan blandt andet oplyse dig om alle rettigheder og hvordan du kommer videre.

  HVAD ER ANONYME ALKOHOLIKERE?

  AA, Anonyme Alkoholikere er en international selvhjælpsgruppe med oprindelse i staten Minnesota USA. Gennem anonyme fællesskaber møder alkoholikeren ligesindede misbrugere i trygge rammer.

  Oprindeligt var programmet udtænkt til at skulle stå alene, uden behandling og hjælp udefra. Hjælpen bestod alene i at alle deltagende delte deres erfaringer, styrke og håb omkring misbrug og negative oplevelser men også om deres ædruelighed. Samtidig kan en tidligere misbruger, som nu selv er blevet ædru alkoholiker, blive tilknyttet som såkaldt sponsor og hjælpe den nye alkoholiker gennem programmet, de tolv trin.

  AA er i sig selv hverken Minnesotabehandling eller en Minnesotakur, nogle forsøger at opnå ædruelighed ved udelukkende at gå jævnligt til AA-møder. Men det bedste resultat opnås for de fletse ved først at gennemføre en professionel alkoholbehandling, og så bruge AA til at vedligeholde en ædru tilværelse.

  FRA SELVHJÆLP TIL PROFESSIONEL ALKOHOLBEHANDLING

  Anonyme alkoholikeres 12 trin blev grundlaget for verdens mest benyttede behandlingsprogram inden for misbrugsbehandling. Anonyme alkoholikeres program blev opdaget og studeret nøje af et lokalt psykiatrisk hospital. På bagrund af de erfaringer, åbnede hospitalet et behandlingscenter og her blev der udviklet det der i dag kaldes Minnesotabehandlingen eller en Minnesotakur. Minnesotakuren er en alkoholbehandling der på verdensplan har hjulpet millioner af mennesker så de kvitter misbrug og lever et liv som ædru alkoholikere.

  FRA ÆDRU ALKOHOLIKERE TIL BREDT FÆLLESKAB FOR MANGE FORMER FOR MISBRUG

  Gennem årene har AA anonyme alkoholikere udviklet sig til ikke kun at være for alkoholikere men der er i dag selvhjælpsgrupper for stor set enhver tænkelig afhængighed, som for eksempel Anonyme hashmisbrugere, anonyme narkomaner, anonyme kokainmisbrugere og mange mange flere. Som bekendt har kært barn mange navne. Der er ingen tvivl om, at andre misbrugeres erfaringer hjælper og giver stor støtte for mange, til at fastholde et godt liv som ædru alkoholikere eller som clean misbrugere.

  Her kan du læse mere om AA

  Skal vi ringe dig op?

  Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  Gratis og 100% fortrolig.