Skip to main content
 
 
 
 
Behandlingsgaranti
Alkoholrådgivning 24-7
Individuel behandling
Anonym behandling
Behandlingsgaranti
Alkoholrådgivning 24-7
Individuel behandling
Anonym behandling

ALKOHOLMISBRUG

Hvornår har man et alkoholmisbrug? Er alkoholisme og alkoholmisbrug det samme?

I vores alkoholrådgivning bliver vi ofte stillet disse spørgsmål omkring misbrug og skader ved alkoholisme.

Næsten alle kender én som drikker for meget, det kan være et familiemedlem, en arbejdskollega, en god ven, en nabo, en lærer osv. Men mange er i tvivl om hvornår man bare drikker lidt for meget? og hvornår der er tale om et overforbrug eller hvornår et alkoholproblem udvikler sig til det man kalder alkoholafhængighed (alkoholisme).

HVAD ER ALKOHOLMISBRUG?

Nogle mener at det rigtige svar må være, ethvert overforbrug af alkohol, men rent professionelt giver det oftest mere mening at tale om alkoholmisbrug som “et længerevarende skadeligt forbrug af alkohol”.

Er alkoholisme det samme som alkoholmisbrug?

Ordet Alkoholisme bliver ofte brugt i flæng, men den korrekte beskrivelse er, at vedkommende har udviklet alkohol afhængighed. Har man en ubehandlet alkoholafhængighed har man altid et behandlingskrævende alkoholmisbrug, men man kan godt have et alkoholmisbrug uden at være alkohol afhængig.

HVORNÅR HAR MAN ET SKADELIGT FORBRUG AF ALKOHOL?

Ifølge Sundhedsstyrelsen har du en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du er kvinde og drikker mere end 14 genstande om ugen, eller hvis du er mand og drikker mere end 21 genstande om ugen.

Det er også Sundhedsstyrelsen der fører statistik over, hvor meget vi egentlig drikker, og ifølge deres tal drikker vi alt for meget: 10,6 % drikker mere end den anbefalede max. grænse. Det vil sige at mere end hver 10. dansker har et sundhedsskadeligt forbrug af alkohol.

Hvis man igennem en længere periode har et højrisiko-forbrug og ikke gør noget aktivt for at nedsætte det, så er der reelt talte om et alkoholmisbrug.

ALKOHOLMISBRUG ER IKKE UFARLIGT

Det er bestemt ikke uden grund at sundhedsstyrelsen advarer mod et stort alkoholforbrug. For personer der drikker alkohol udover sundhedsstyrelsens anbefaling har stor risiko for at udvikle skadeligt brug.

Herunder kan du se se nogle af de mange konsekvenser som mange familier desværre oplever, fordi alkohol har fået en dominerende rolle og én i familien har, eller er ved at udvikle alkoholmisbrug.

KONSEKVENSER OG FYSISKE SKADER VED ALKOHOLMISBRUG

Alkoholisme og alkoholmisbrug er relateret til mindst 60 forskellige sygdomme, blandt andet:

 • skader på lever
 • blødning fra åreknuder på spiserør
 • bugspytkirtelbetændelse
 • hjernesvind
 • nervebetændelse
 • hjerteforstyrrelse
 • mavesår
 • forandringer i hud
 • forhøjet blodtryk
 • mund-, hals- og spiserørscancer
 • impotens

listen er bare nogle få typiske eksempler på lidelser hos personer med alkoholmisbrug. Der ses ofte en lang række andre alvorlige sygdomme. Udover ovenstående symptomer, kan fortsat drikkeri uden professionel behandling medføre en lang række psykiske lidelser.

Forskere mener at der hvert år, alene i Danmark, kunne være undgået ca. 7.500 dødsfald, hvis ikke for meget alkohol havde været inde i billedet.

HOSPITALSINDLÆGGELSER PÅ GRUND AF ALKOHOLPROBLEMER

I hvert tredje trafikuheld er alkohol involveret. Ifølge Sundhedsstyrelsen er alkoholisme og alkoholmisbrug relateret til mindst:

 • 72.000 ambulante behandlinger
 • 10.000 skadestuebesøg
 • 28.000 indlæggelser

DE SOCIALE FAKTORER OG SKADEVIRKNINGER VED ET OVERFORBRUG

Udover de fysiske sygdomme, giver et alkoholmisbrug ofte også psykiske og sociale problemer. Mere eller mindre konstant påvirkning af alkohol har en negativ indvirkning på evnen til at fungere optimalt i hverdagen. Dette opleves blandt andet ved uoplagthed, manglende energi, følelse af at være træt og udbrændt, tømmermænd og abstinenser, mavebesvær, nedsat seksuel lyst, søvnbesvær, stress og depression og i sjældne tilfælde desværre også selvmord.

Ofte betaler familien prisen for alkoholmisbruget i form af forsømmelse og svigt, brudte aftaler og pinlige episoder.

I Danmark vokser 120.000 børn op i en familie med alkoholproblemer

ALKOHOLISME ER SKYLD I FLERE ARBEJDSULYKKER

I Danmark føres der ikke statistik over hvor mange arbejdsulykker, der skyldes indtagelse af alkohol. I vores alkoholbehandling oplever vi dog ofte folk fortælle, at et uheld på jobbet, skyldtes mangel på koncentration på grund af et alkoholproblem. På mange arbejdspladser, er der i de sidste ti år indført alkoholforbud og derfor tror ledelsen, ofte fejlagtigt, at en arbejdsskade ikke kan ske på grund af alkoholindtagelse på deres arbejdsplads. Dette er desværre langt fra sandheden, for faktum er, at alkohol stadig er årsag til mange arbejdsulykker, blandt andet af tre følgende årsager:

 • Det synlige drikkeri bliver ofte hurtigt afløst af skjult drikkeri (Der kan skrives bøger om den opfindsomhed, en alkoholmisbruger lægger for dagen for at skjule sit drikkeri)
 • Selvom en med et overforbrug kun drikker i fritiden, vil han ofte stadig være påvirket i arbejdstiden.
 • Selv hvis vi forestiller os, at en alkoholafhængig er ædru, når han eller hun møder på arbejde, vil personen ikke være i stand til at være fuldt koncentreret og vedkommendes reaktionstid vil være nedsat.

En med alkoholproblemer vil ofte sige: “Jeg arbejder bedst, når jeg lige har fået en enkelt!” – og der er desværre ofte noget om snakken, for en med abstinenser fungerer langtfra optimalt og er ikke nærværende i sit arbejde.

ALKOHOLMISBRUG HOS ANSATTE KAN DERFOR MEDFØRE MANGE ALVORLIGE KONSEKVENSER.

Hvis du har en kollega med et misbrugsproblem kan vi hjælpe. Vi tilbyder blandt andet gratis alkoholrådgivning til virksomheder.

SKILSMISSE OG PROBLEMER I PARFORHOLDET PÅ GRUND AF ALKOHOLPROBLEMER

Mange skilsmisser skyldes direkte eller indirekte alkoholproblemer i hjemmet. Ofte fordi partneren mister tillid og respekt til den som har alkoholmisbruget. Brudte aftaler, pinlige episoder, svigt af eventuelle børn, økonomiske problemer forårsaget af alkoholproblemer, bliver til sidst for meget og det ender med et brud.

HVORDAN PÅRØRENDE OPLEVER DRIKKERIET?

For mange kan det være svært, at blive ved med at elske og respektere en med alkoholproblemer, som gang på gang lover at gøre noget ved det, men som efter kort tid begynder at drikke igen.

Kærligheden og respekten kan kun genvindes, når den med misbruget erkender sin magtesløshed overfor alkoholen og får professionel alkohol hjælp til at løse problemet, eventuelt igennem alkoholbehandling.

En vigtig del af arbejdet som professionel alkoholbehandler er familie behandlingen, som kan hjælpe med at bringe kærligheden og respekten tilbage i parforholdet.

Har du brug for hjælp til at løse alkoholproblemer i dit parforhold, har vi uddannede familie rådgivere og parterapeuter, med speciale i alkoholmisbrug. Ring gratis på 70205501 for at få rådgivning om, hvordan din familie eller dit parforhold kan reddes.

DET KAN VÆRE MEGET SVÆRT AT VÆRE PÅRØRENDE TIL EN MED ET ALKOHOLMISBRUG.

I vores gratis alkoholrådgivning får vi mange henvendelser fra pårørende som er dybt frustreret over at en de holder af i nærmeste familie, ofte en partner, forælder, søn eller datter ikke vil erkende sit misbrug af alkohol og søge professionel hjælp.

For mange pårørende er det svært at forstå, hvorfor en de holder af, bliver ved med at benægte at have et alkoholproblem, når de negative konsekvenser ved alkoholmisbruget er tydelig for de pårørende.

De oplever ofte, gang på gang, brudte løfter fra den drikkende om at nedsætte brugen, eller helt at stoppe drikkeriet. Måske lykkes det for den drikkende at begrænse sit misbrug af alkohol i en kortere periode for så at vende tilbage alkohol forbrug igen.

PÅRØRENDE TIL EN DER DRIKKER I SMUG

Efter sådanne “pauser” i drikkeriet får vi mange henvendelser fra pårørende der er frustreret over at opdage at alkoholmisbruget bare har været skjult for dem, og at den drikkende nu indtager alkohol i smug. Som pårørende kan det være meget svært at forstå, at et menneske som man holder så meget af, ikke selv kan eller vil indse, at når man drikker i smug, så er der et problem som kræver behandling.

HVORFOR KAN EN PERSON MED ALKOHOLMISBRUG IKKE SELV INDSE DET?

Det er heldigvis ikke alle med alkoholmisbrug der har manglende evne til at indse behovet for behandling. Desværre er det langt hen ad vejen sådan, at jo mere et alkoholmisbrug har udviklet sig, jo større bliver benægtelsen. Det er et af kendetegnene ved alkoholafhængighed (alkoholisme), at den drikkede benægter behov for behandling af sit alkoholmisbrug, selv om der er tydelig negativ konsekvens på grund af misbruget.

HVAD KAN DU SOM PÅRØRENDE GØRE VED BENÆGTELSE ALKOHOLMISBRUG?

Alle vores alkoholbehandlere har selv oplevet, hvad misbrug og afhængighed vil sige. Enten ved selv at havde haft et misbrug eller har været pårørende til en med misbrugsproblemer.

Den bedste måde at bryde en benægtelse på, er ofte gennem samtale med en der selv har oplevet afhængigheden. Vi ser gang på gang hvor hurtigt benægtelsen bliver brudt når den der drikker for meget, taler med en af vores behandlere, som engang selv var ved at ødelægge livet. Det kalder vi konfliktfri intervention.

HVEM RAMMER ALKOHOLMISBRUG?

Der er mange myter og mange forestillinger om, at det er mennesker med lav eller ingen uddannelse der drikker og har alkoholproblemer. Men mange undersøgelser viser noget helt andet, nemlig at alkoholmisbruget er størst hos de højtuddannede og hos familier med relativt høje indtægter.

Alkoholproblemer kan ramme alle, og et længerevarende misbrug er skadeligt, uanset uddannelse, indtægt og andre sociale forhold.

ER ALKOHOLBEHANDLING NØDVENDIGT?

Et overforbrug eller misbrug af alkohol behøver ikke betyde, at man har brug for alkoholbehandling. Mange der selv bliver opmærksomme på at de drikker for meget, kan tage en beslutning om at ændre drikkevaner, og dermed stoppe deres overforbrug.

Nogle kan kun ændre drikkevaner, hvis de får professionel hjælp til at begrænse alkoholforbruget og lære at drikke socialt ansvarligt. Gennem alkoholbehandlingen “lær at drikke med måde” kan du lære ar styre indtagelsen og kontrollere dit alkoholforbrug. For at kunne gøre brug af denne ambulante behandling, kræver det at et begyndende alkoholmisbrug ikke har udviklet sig til alkoholafhængighed.

For andre har deres misbrug ført til alkoholafhængighed. For denne gruppe vil det ofte være umuligt at stoppe misbruget uden professionel hjælp. Behandling af alkoholmisbrug

Ifølge Sundhedstyrelsen er ca. 140.000 danskere alkoholafhængige.

HVAD ER FORSKELLEN PÅ ALKOHOLAFHÆNGIGHED OG MISBRUG?

Nogle mennesker er i stand til at have et alkoholmisbrug (et stort overforbrug af alkohol) i meget lang tid, uden at opleve mærkbar afhængighed. Andre oplever hurtigt, at deres forbrug fører til både fysisk og psykisk afhængighed af alkohol.

For en stor del af dem, der bliver fysisk og psykisk afhængige af alkohol, findes forklaringen i generne. Hvis dine biologiske forældre eller bedsteforældre havde et alkohol overforbrug, er der 4 gange så stor en risiko for at du også kan udvikle alkoholafhængighed, eller det man også kalder alkoholisme.

Det er vigtig at understrege at et alkohol overforbrug er sundhedsskadeligt, uanset om man er afhængig eller ej.

HVORDAN VED JEG OM DER ER TALE OM ALKOHOLAFHÆNGIGHED ELLER MISBRUG?

Man kan sige, at den der har et alkoholmisbrug uden afhængighed ofte kan være i tvivl om, hvorvidt han eller hun er afhængig af alkohol eller ej. Den der er blevet fysisk og psykisk afhængig af alkoholen er ikke i tvivl. Man kan også få lavet en test og kortlægning af problemets omfang. Forud for behandling hos os, vil du altid blive hjulpet af en højt udannet alkoholbehandler, som kan stille diagnosen i forhold til dit alkoholmisbrug.

I en sådan samtale vil du, samt eventuelle pårørende, også blive sat grundigt ind mulighederne for behandling af alkoholmisbrug og hvordan behandlingen foregår.

IKKE TO MENNESKER MED ALKOHOLMISBRUG ER ENS.

Vi ved at ikke to mennesker der søger behandling er ens. Uanset om du selv har et alkoholmisbrug eller er pårørende til en med et alkoholmisbrug, så er det yderst vigtigt, at du samt eventuelle pårørende alle er trygge ved behandlingen.

BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

Når det kommer til behandling af alkoholmisbrug så findes der ikke en “one size fits all” altså en enkelt rette behandling, alle bare kan presses igennem. Hos Dyscon Alkoholbehandlinger har vi lige fra starten været opmærksom på at tilbyde individuelle tilrettede forløb, når vi skulle udføre behandling af alkoholmisbrug. Denne tilgang har igennem mere end nu 10 år vist sig rigtig, og vi har derfor branchens bedste resultater. Hvilket er din garanti for et godt resultat, uanset om du vælger ambulant behandling, 6-dagesmodellen, online alkoholbehandling eller har brug for en længerevarende døgnbehandling.

Symptomer på at alkoholmisbruget er blevet til afhængighed

Abstinenser: Du oplever abstinenser i form af en indre uro, tankerne bliver ved at køre i ring, du kan have hjertebanken, du får måske svedeture, eller ryster måske på hænderne. Du begynder måske at drikke tidligere og tidligere på dagen, da det er alkoholen der lindrer abstinenserne.

Drikketrang: Du føler en næsten uimodståelig trang til at drikke alkohol.

Tolerance: Det kræver større og større mængder alkohol at opnå samme virkning, derfor bliver mængden af det du drikker større og større.

Nedsat kontrol: Du beslutter måske kun at drikke en enkelt genstand eller to, men fortsætter alligevel, når du først er i gang.

Sikkerhed: Har du udsat dig selv for risiko, såsom at køre bil under indflydelse af alkohol.

Fortsat drikkeri: På trods af de negative konsekvenser af drikkeriet, kan du ikke stoppe.

Forsømmelighed: Du svigter i stigense grad dine forpligtelser vedrørende arbejde, familie og venner.

Det er ikke sikkert at du oplever alle de nævnte symptomer, men har man haft bare 3 af ovenstående symptomer indenfor en måned, indenfor det sidste år, så er der behov for at du søger hjælp.

HVORFOR STOPPER MAN IKKE BARE MED AT DRIKKE?

Der kan være mange grunde til at alkoholproblemer får lov til at udvikle sig.

Nogle af de mest almindelige grunde til at et misbrug ikke stoppes er:

 • mange drikker alt for meget og er ligeglade med, eller kender ikke, den alvorlige helbredsrisiko.
 • alkohol hjælper med at flygte fra dagligdagens problemer og stress.
 • alkohol fungerer som selvmedicinering, fra for eksempel smerter, ADHD eller andre diagnoser.

Alkoholmisbrugere har meget ofte forsøgt at skære ned på drikkeriet eller helt at stoppe flere gange, men har ikke kunnet gennemføre beslutningen, og efter kort tid har alkoholmisbruget det samme omfang som før, eller er blevet større.

EN ALKOHOLMISBRUGER HAR BRUG FOR HJÆLP

Omgivelserne har også et medansvar for at gøre en alkoholmisbruger opmærksom på, at drikkeriet har taget overhånd. Mange er ikke villige til at erkende alkoholproblemets omfang. Langt de fleste misbrugere med et skadeligt alkoholforbrug er først klar til at gøre noget ved problemet, når deres pårørende, venner, familie eller arbejdsgiver har sagt fra og krævet, at de gør noget ved misbruget.

Er du familiemedlem, ven, kollega, arbejdsgiver eller på anden måde i kontakt med en der drikker for meget, kan du gratis få råd og vejledning til hvordan du kan hjælpe, ved at ringe til vores alkoholrådgivning på 70205501.

HAR DU BRUG FOR BEHANDLING?

Hvis du mener du har brug for behandling af et alkoholmisbrug, findes der flere muligheder for god alkoholbehandling.

Man deler behandlingsformerne op i døgnbehandling, dagbehandling og ambulant behandling.

Døgnbehandling

Hos Dyscon tilbyder vi dig to former for døgnbehandling. Den almindelige 4-6 ugers behandling, eller den meget effektive alkoholbehandling, 6-dagsmodellen.

Læs mere om 6-dagsmodellen her

Ambulant alkoholbehandling

Ambulant behandling som alkoholbehandling tilbydes over hele landet, både med fysisk fremmøde eller som online misbrugsbehandling.

Du er altid velkommen til at få et formøde med vores dygtige behandlerteam uanset om du selv har et alkoholmisbrug eller er pårørende til en med et alkoholmisbrug. Et sådant møde vil typisk foregå online, hjemme hos dig eller på en af vores to alkoholambulatorier.

ALKOHOLBEHANDLING MED ANTABUS

Vi får ofte spørgsmålet: “Kan antabus hjælpe mig ud af med mit misbrug?”. Som tommelfingerregel kan man sige, at har du brug for antabus for at stoppe med at drikke, er dit misbrug højest sandsynligt blevet til alkoholafhængighed.

Antabus er faktisk ikke en alkoholbehandling, antabus er blot et middel der hjælper med at blive afruset inden en alkoholbehandling.

Dyscon alkoholbehandlinger udskriver ikke medicin. Hvis du har brug for medicinsk behandling, for eksempel behandling for abstinenser vil behandlingen som regel foregå i samarbejde med egen læge.

Læs mere om Antabus behandling her

Drikker du “lidt” for meget? – eller er du pårørende… – Ring 70 20 55 01

Har du et alkoholproblem?

Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  ER DU PÅRØRENDE?

  Hos Dyscon modtager vi mange henvendelser fra pårørende til en med et alkoholproblem, som endnu ikke selv har søgt hjælp til misbruget. Den pårørende er i tvivl om hvor man kan søge hjælp og hvorledes man bedst motivere den problem drikkende.

  Læs mere om hjælp til pårørende og kontakt os på 70205501 – alle er velkommen!

  FAKTA OG MERE VIDEN

  Søger du mere information om misbrug og behandling af alkoholproblemer, så kan du på denne side finde mere viden.