Behandlingsgaranti
Alkoholrådgivning 24-7
Individuel behandling
Anonym behandling

ALKOHOLMISBRUG

Hvornår har man et alkoholmisbrug? Er alkoholisme og alkoholmisbrug det samme?

I vores alkoholrådgivning bliver vi ofte stillet disse spørgsmål omkring misbrug og skader ved alkoholisme.

Næsten alle kender én som drikker for meget, det kan være et familiemedlem, en arbejdskollega, en god ven, en nabo, en lærer osv. Men mange er i tvivl om hvornår man bare drikker lidt for meget?, hvornår der er tale om et overforbrug eller hvornår et alkoholproblem udvikler sig til det man kalder alkoholafhængighed (alkoholisme).

HVAD ER ALKOHOLMISBRUG?

Nogle mener at det rigtige svar må være at ethvert skadeligt forbrug af alkohol, men rent professionelt giver det oftest mere mening at tale om alkoholmisbrug som “et længerevarende skadeligt forbrug af alkohol”.

Er alkoholisme det samme som alkoholmisbrug?

Ordet Alkoholisme bliver ofte brugt i flæng, men den korrekte beskrivelse er at vedkommende har udviklet alkohol afhængighed. Har man en ubehandlet alkoholafhængighed har man altid et alkohol misbrug, men man kan godt have et alkohol misbrug uden at være alkohol afhængig.

HVORNÅR HAR MAN ET SKADELIGT FORBRUG AF ALKOHOL?

Ifølge Sundhedsstyrelsen har du en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du er kvinde og drikker mere end 14 genstande om ugen, eller hvis du er mand og drikker mere end 21 genstande om ugen.

Det er også Sundhedsstyrelsen der fører statistik over, hvor meget vi egentlig drikker, og ifølge deres tal drikker vi alt for meget: 10,6 % drikker mere end den anbefalede max. grænse. Det vil sige at mere end hver 10. dansker har et sundhedsskadeligt forbrug af alkohol.

Hvis man igennem en længere periode har et højrisiko-forbrug og ikke gør noget aktivt for at nedsætte det, så er der reelt talte om et alkoholmisbrug.

KONSEKVENSER OG FYSISKE SKADER VED ALKOHOLMISBRUG

Alkoholisme er relateret til mindst 60 forskellige sygdomme, blandt andet:

 • skader på lever
 • blødning fra åreknuder på spiserør
 • bugspytkirtelbetændelse
 • hjernesvind
 • nervebetændelse
 • hjerteforstyrrelse
 • mavesår
 • forandringer i hud
 • forhøjet blodtryk
 • mund-, hals- og spiserørscancer
 • impotens

Forskere mener at der hvert år, alene i Danmark, kunne være undgået ca. 7.500 dødsfald, hvis ikke alkohol havde været inde i billedet.

HOSPITALSINDLÆGGELSER PÅ GRUND AF ALKOHOLPROBLEMER

I hvert tredje trafikuheld er alkohol involveret. Ifølge Sundhedsstyrelsen er alkoholisme relateret til mindst:

 • 72.000 ambulante behandlinger
 • 10.000 skadestuebesøg
 • 28.000 indlæggelser

DE SOCIALE SKADEVIRKNINGER VED ET OVERFORBRUG

Udover de fysiske sygdomme, giver et misbrug ofte også psykiske og sociale problemer. Mere eller mindre konstant påvirkning af alkohol har en negativ indvirkning på evnen til at fungere optimalt i hverdagen. Dette opleves blandt andet ved uoplagthed, manglende energi, følelse af at være træt og udbrændt, tømmermænd & abstinenser, mavebesvær, nedsat seksual lyst, søvnbesvær, stress og depression.

Ofte betaler familien, prisen for alkoholmisbruget i form af forsømmelse og svigt, brudte aftaler og pinlige episoder.

I Danmark vokser 120.000 børn op i en familie med alkoholproblemer

ALKOHOLISME ER SKYLD I FLERE ARBEJDSULYKKER

I Danmark føres der ikke statistik over hvor mange arbejdsulykker, der skyldes indtagelse af alkohol. I vores alkoholbehandling oplever vi dog ofte folk fortælle, at et uheld på jobbet, skyldtes mangel på koncentration på grund af et alkoholproblem. På mange arbejdspladser, er der i de sidste ti år indført alkoholforbud og derfor tror ledelsen ofte fejlagtigt, at en arbejdsskade ikke kan ske på grund af alkoholindtagelse på deres arbejdsplads. Dette er desværre langt fra sandheden, for faktum er, at alkohol stadig er årsag til mange arbejdsulykker, blandt andet af tre følgende årsager:

 • Det synlige drikkeri bliver ofte hurtigt afløst af skjult drikkeri (Der kan skrives bøger om den opfindsomhed, en alkoholmisbruger lægger for dagen for at skjule sit drikkeri)
 • Selvom en med et overforbrug kun drikker i fritiden, vil han ofte stadig være påvirket i arbejdstiden.
 • Selv hvis vi forestiller os, at en alkoholafhængig er ædru, når han eller hun møder på arbejde, vil personen ikke være i stand til at være fuldt koncentreret og vedkommendes reaktionstid vil være nedsat.

En med alkoholproblemer vil ofte sige: “Jeg arbejder bedst, når jeg lige har fået en enkelt!” – og der er desværre ofte noget om snakken, for en med abstinenser fungerer langtfra optimalt og er ikke nærværende i sit arbejde.

SKILSMISSE OG PROBLEMER I PARFORHOLDET PÅ GRUND AF ALKOHOLPROBLEMER

Mange skilsmisser skyldes direkte eller indirekte, alkoholproblemer i hjemmet. Ofte fordi partneren mister tillid og respekt til den som har alkoholmisbruget. Brudte aftaler, pinlige episoder, svigt af eventuelle børn, økonomiske problemer forårsaget af alkoholproblemer, bliver til sidst for meget og det ender med et brud.

For mange kan det være svært, at blive ved med at elske og respektere en med alkoholproblemer, som gang på gang lover at gøre noget ved det, men som efter kort tid begynder at drikke igen.

Kærligheden og respekten kan kun genvindes, når den med misbruget erkender sin magtesløshed overfor alkoholen og får professionel alkohol hjælp til at løse problemet eventuelt igennem alkoholbehandling.

En vigtig del af arbejdet som professionel alkoholbehandler er familiebehandlingen, som kan hjælpe med at bringe kærligheden og respekten tilbage i parforholdet.

Har du brug for hjælp til at løse alkoholproblemer i dit parforhold har vi uddannede familierådgivere og parterapeuter, med speciale i alkoholmisbrug. Ring gratis på 70205501 for at få rådgivning om, hvordan din familie eller dit parforhold kan reddes.

HVEM RAMMER ALKOHOLMISBRUG?

Der er mange myter og mange forestillinger om at det er mennesker med lav eller ingen uddannelse der drikker og har alkoholproblemer. Men mange undersøgelser viser noget helt andet, nemlig at alkoholmisbruget er størst hos de højtuddannede og hos familier med relativt høje indtægter.

Alkoholproblemer kan ramme alle, og et længerevarende misbrug er skadeligt uanset uddannelse, indtægt og andre sociale forhold.

ER ALKOHOLBEHANDLING NØDVENDIGT?

Et overforbrug eller misbrug af alkohol behøver ikke betyde, at man har brug for alkoholbehandling. Mange der selv bliver opmærksomme på at de drikker for meget, kan tage en beslutning om at ændre drikkevaner, og dermed stoppe deres overforbrug.

Nogle kan kun ændre drikkevaner, hvis de får professionel hjælp til at begrænse alkoholforbruget og lære at drikke socialt ansvarligt.

For andre har deres misbrug ført til alkoholafhængighed. For denne gruppe vil det ofte være umuligt at stoppe misbruget uden professionel hjælp.

Ifølge Sundhedstyrelsen er ca. 140.000 danskere alkoholafhængige.

HVAD ER FORSKELLEN PÅ ALKOHOLAFHÆNGIGHED OG MISBRUG?

Nogle mennesker er i stand til at have et alkoholmisbrug (et stort overforbrug af alkohol) i meget lang tid, uden at opleve mærkbar afhængighed. Andre oplever hurtigt, at deres forbrug fører til både fysisk og psykisk afhængighed af alkohol.

For en stor del af dem, der bliver fysisk og psykisk afhængige af alkohol, findes forklaringen i generne. Hvis dine forældre eller bedsteforældre havde et alkohol overforbrug, er der 4 gange så stor en risiko for at du også kan udvikle alkoholafhængighed.

Det er vigtig at understrege at et alkohol overforbrug er sundhedsskadeligt, uanset om man er afhængig eller ej.

HVORDAN VED JEG OM DER ER TALE OM ALKOHOLAFHÆNGIGHED ELLER MISBRUG?

Man kan sige, at den der har et misbrug uden afhængighed ofte kan være tvivl om, hvorvidt han eller hun er afhængig af alkohol eller ej. Den der er blevet fysisk og psykisk afhængig af alkoholen er ikke i tvivl. Man kan også få lavet en test og kortlægning af problemets omfang.

Symptomer på at alkoholmisbruget er blevet til afhængighed

Abstinenser: Du oplever en indre uro, tankerne bliver ved at køre i ring, du kan have hjertebanken, du får måske svedeture, eller ryster måske på hænderne. Du begynder måske at drikke tidligere og tidligere på dagen, da det er alkoholen der lindrer abstinenserne.

Drikketrang: Du føler en næsten uimodståelig trang til at drikke alkohol.

Tolerance: Det kræver større og større mængder alkohol at opnå samme virkning, derfor bliver mængden af det du drikker større og større.

Nedsat kontrol: Du beslutter måske kun at drikke en enkelt genstand eller to, men fortsætter alligevel, når du først er i gang.

Sikkerhed: Har du udsat dig selv for risiko, såsom at køre bil under indflydelse af alkohol.

Fortsat drikkeri: På trods af de negative konsekvenser af drikkeriet, kan du ikke stoppe.

Forsømmelighed: Du svigter i voksende grad dine forpligtelser vedrørende arbejde, familie og venner.

Det er ikke sikkert at du oplever alle de nævnte symptomer, men har man haft bare 3 af ovenstående symptomer indenfor en måned, indenfor det sidste år, så er der behov for at du søger hjælp.

HVORFOR STOPPER MAN IKKE BARE MED AT DRIKKE?

Der kan være mange grunde til at alkoholproblemer får lov til at udvikle sig.

Nogle af de mest almindelige grunde til at et misbrug ikke stoppes er:

 • mange drikker alt for meget og er ligeglade med, eller kender ikke, den alvorlige helbredsrisiko.
 • alkohol hjælper med at flygte fra dagligdagens problemer og stress.
 • alkohol fungerer som selvmedicinering, fra for eksempel smerter, ADHD eller andre diagnoser.

Alkoholmisbrugere har meget ofte forsøgt at skære ned på drikkeriet eller helt at stoppe flere gange, men har ikke kunnet gennemføre beslutningen, og efter kort tid har alkoholmisbruget det samme omfang som før, eller er blevet større.

EN ALKOHOLMISBRUGER HAR BRUG FOR HJÆLP

Omgivelserne har også et medansvar for at gøre en alkoholmisbruger opmærksom på, at drikkeriet har taget overhånd. Mange er ikke villige til at erkende alkoholproblemets omfang. Langt de fleste misbruger med et skadeligt alkoholforbrug er først klar til at gøre noget ved problemet, når deres venner, familie eller arbejdsgiver har sagt fra og krævet, at de gør noget ved misbruget.

Er du familiemedlem, ven, kollega, arbejdsgiver eller på anden måde i kontakt med en der drikker for meget, kan du gratis få råd og vejledning til hvordan du kan hjælpe, ved at ringe til vores alkoholrådgivning på 70205501.

HAR DU BRUG FOR BEHANDLING?

Hvis du mener du har brug for behandling af et alkoholmisbrug, findes der flere muligheder for god alkoholbehandling. Man deler behandlingsformerne op i døgnbehandling, dagbehandling og ambulant behandling.

Døgnbehandling

Hos Dyscon tilbyder vi dig to former for døgnbehandling. Den almindelige 4-6 ugers Minnesotabehandling, og den nye og meget effektive alkoholbehandling, 6-dagsmodellen.

Læs mere om 6-dagsmodellen her

Ambulant alkoholbehandling

Ambulant alkoholbehandling tilbydes i følgende byer:

ALKOHOLBEHANDLING MED ANTABUS

Vi får ofte spørgsmålet: “Kan antabus hjælpe mig ud af med mit misbrug?”. Som tommelfingerregel kan man sige, at har du brug for antabus for at stoppe med at drikke, er dit misbrug højest sandsynligt blevet til alkoholafhængighed.

Antabus er faktisk ikke en alkoholbehandling, antabus er blot et middel der hjælper med at blive afruset inden en alkoholbehandling.

Læs mere om Antabus behandling her

Drikker du “lidt” for meget? – eller er du pårørende… – Ring 70 20 55 01

Har du et alkoholproblem?

Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  ER DU PÅRØRENDE?

  Hos Dyscon modtager vi mange henvendelser fra pårørende til en med et alkoholproblem, som endnu ikke selv har søgt hjælp til misbruget. Den pårørende er i tvivl om hvor man kan søge hjælp og hvorledes man bedst motivere den problem drikkende.

  Læs mere om hjælp til pårørende og kontakt os på 70205501 – alle er velkommen!

  FAKTA OG MERE VIDEN

  Søger du mere information om misbrug og behandling af alkoholproblemer, så kan du på denne side finde mere viden.