Skip to main content

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  At se på at et familiemedlem, en god ven eller en kollega er ved at ødelægge sig selv med alkohol, kan være meget svært og frustrerende. I mange tilfælde vil en person med et alkoholmisbrug, ikke indse alvoren af sit misbrug, og benægter både over for familien og nære venner at der overhoved er et alkoholproblem.

  BENÆGTELSE ER EN DEL AF SYGDOMMEN ALKOHOLISME.

  For mange pårørende, er netop denne totale benægtelse af drikkeriet, samt manglende villighed til at indse sit behov for behandling grundlaget for både stor frustration og smerte.

  Mange pårørende til alkoholikere begynder derfor at tvivle på det de ser og oplever. Men der er ingen grund til at tvivle på det du ser og oplever, hvis du er i familie med en der har et alkoholproblem, uanset hvor meget misbrugeren benægter. Det er ikke dig der ser spøgelser. Derimod er det en del af sygdommen alkoholisme at benægte omfanget af hvor meget alkohol der drikkes og afvise enhver tale om behov for alkoholbehandling selv over for den nære familie der oplever drikkeriet hver dag.

  HVAD ER ALKOHOLISME?

  Alkoholisme er et andet navn for sygdommen alkoholafhængighed. Afhængighed af alkohol betyder at misbrugeren ikke kan stoppe med at drikke alkohol på trods af negative konsekvenser ved drikkeriet. En alkoholiker skal have hjælp gennem professionel alkoholbehandling hvis han eller hun skal opnå en stabil ædruelighed.

  Det betyder ikke nødvendigvis at en alkoholiker ikke kan holde en pause med at drikke, eller reducere sit forbrug i en periode. De fleste alkoholikere kan godt holde op med at drikke for en kortere periode, eller tage en lille pause fra alkoholen. Desværre bruger alkoholikeren de korte ædru pause til overbevise sig selv og nære pårørende om at der ikke er noget misbrug eller problem der er behandlingskrævende. Men faktum er at afhængighed altid kræver behandling.

  SOM PÅRØRENDE TIL ALKOHOLIKER MØDER MAN MANGE UDFORDRINGER.

  For de pårørende til alkoholikere stopper udfordringerne desværre ikke her. Mange familier oplever en situation hvor det endelig er lykkedes at få misbrugeren til erkende at alkoholforbruget har taget overhånd. Men den der drikker vil stadig ikke gå i behandling.

  I stedet for at sige ja til at gå i behandling, vil den drikkende selv klare det, og lover at stoppe sit alkoholmisbrug. Familien bliver måske i første omgang lettede og glade over sådanne løfter. Måske lykkes det endda den drikkende at holde en længere pause uden alkohol, nogle gange uger, måske endog måneder, men faktum er at alkoholikerens pårørende med tiden vil blive skuffet. En alkoholiker kan på sigt ikke holde sig ædru uden professionel misbrugsbehandling.

  Derfor oplever pårørende til en alkoholiker igen og igen brudte løfter om at denne gang vil det lykkes at stoppe helt. Kun for at være tilbage til samme situation og forbrug kort tid efter.

  FAMILIEBEHANDLING

  Det er vigtigt at pårørende til en med et alkoholmisbrug, også bliver involveret i alkoholbehandlingen. Dette øger alkoholikerens chance for varig og stabil ædruelighed, samtidig hjælper det også de pårørende til få det bedre.

  Medafhængighed

  Når man taler om pårørende til en alkoholiker, er det typisk en ægtefælle, forældre, søskende, en ven eller en kollega. Det bliver også omtalt som medafhængighed. Det er en tillært adfærd, som kan gå i arv fra generation til generation, hvis ikke den pårørende også får behandling, og får professionel hjælp til nye adfærdsmønstre, samt hjælp og rådgivning til de emotionelle problemer, som uden tvivl er opstået i forholdet til vedkommende med alkoholproblemer. Hvis ikke den pårørende også får behandling, kan det være udslagsgivende for den personlige relation mellem vedkommende selv og alkoholikeren.

  Hvis du er pårørende til en alkoholmisbruger? Så ring og få gratis hjælp og rådgivning på 70 20 55 01.

  Pårørende til en alkoholiker har gode intentioner 

  En pårørende til en alkoholiker forsøger at tage sig af en person som opleves i modgang, men det er en særdeles svær opgave. Omsorgen forbliver kompulsiv* og nederlagsgivende. De pårørende ender ofte med at blive velgørere i forholdet til alkoholikeren, og oplever modstand når de forsøger at skabe omsorg. En hustru laver undskyldninger for sin mand der kæmper med drikkeriet, en mor finder måske på undskyldninger for sit pjækkende barn, eller det kan være at én ”trækker i nogle tråde” for at deres barn ikke skal lide under konsekvenserne af sin adfærd. 

  Kompulsiv betyder at den omsorg de pårørende til en alkoholiker giver, bliver nærmest tvangspræget. Familien begynder måske at lyve eller på anden måde at dække over den der drikker. Ofte ender det med at familien fuldstændig tilsidesætter egne behov for at dække over misbruget.

  Problemet med de gentagende redningsforsøg er, at det lader alkoholikeren fortsætte på den destruktive kurs, mens han eller hun samtidig bliver mere og mere afhængig af den usunde omsorg fra den pårørende ”velgører”. I takt med at afhængigheden udvikler sig, udvikler den medafhængige en følelse af belønning og tilfredsstillelse af at være ”uundværlig”. 

  Når omsorgen bliver kompulsiv, føler den medafhængige sig uden muligheder og bliver hjælpeløs i forholdet, men er ude af stand til at bryde fri af den cyklus af adfærd som har skabt det. Medafhængige ser sig selv som ofre og er tiltrukket af den samme svaghed i både kærligheds- og venskabsrelationer.

  Er du pårørende til en der drikker lidt for meget? Så ring og få gratis rådgivning. Vores professionelle terapeuter og behandlere har stor erfaring med at hjælpe pårørende til alkoholikere. Ring 70 20 55 01 og få en fortrolig samtale, om hvordan vi kan hjælpe dig og din relation. 

  Du er også velkommen til at skrive til os, du kan skrive hele døgnet.

  Skal den pårørende deltage i alkoholbehandlingen?

  Ja, vi anbefaler altid, at den pårørende bliver inkluderet så meget som muligt i alkoholbehandlingen. Det er vigtigt for både alkoholikeren, men også den pårørende, at begge får behandling. Hvis den pårørende til alkoholikeren får hjælp, kan det være med til at hjælpe alkoholikeren til ikke at gentage tidligere adfærd. Når én kæmper med et misbrug, får begge parter skabt adfærdsmønstre, som kan ødelægge både deres forhold og have negative konsekvenser for deres eget liv. Det er derfor utroligt vigtigt for de pårørende, at få brudt deres egne adfærdsmønstre, så de kan forbedre deres muligheder i fremtiden og undgå at gentage fortiden. 

  Hvis du er pårørende, ring og få gratis hjælp og rådgivning på 70 20 55 01

  ANONYM RÅDGIVNING

  Når du ringer og taler med en behandler så er samtalen altid fortroligt. Du kan derfor være sikker på diskretion, uanset om en samtale foregår på telefon eller i et behandlingscenter. Alle oplysninger og henvendelser bliver behandlet 100% fortroligt både i privat og familiemæssige sammenhænge. Er du pårørende til en alkoholiker så ring anonymt 70205501.

  Nogle af de mest stillede spørgsmål i alkoholrådgivningen er blandt andet.

  Hvordan giver jeg en alkoholiker hjælp?

  Hvordan motiverer jeg min partner til at gå i behandling?

  Hvordan kan man planlægge den svære konfrontation? (intervention)

  Hvordan vælger man den rette alkoholbehandling?

  Hvordan får man ét behandlingstilbud med individuelle samtaler?

  Hvordan undgår man at familien falder sammen?

  Hvordan hjælper man en ansat med et alkoholproblem? Kan man stille krav?

  Skal vi ringe dig op?

  Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  Gratis og 100% fortrolig.