Skip to main content

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  Hjælp til alkoholiker

  Det er et grundlæggende træk og en retslig forpligtelse, at hjælpe et medmenneske, der er i nød eller livsfare. Det er også et naturligt ønske for de fleste, at hvis det er muligt, så vil man også gerne vide hvordan man yder en alkoholiker hjælp. Det ligger meget dybt i os, at kan man hjælpe, så skal man også gøre det.

  De fleste mennesker har på et tidspunkt i livet været tæt på en der har udviklet sygdommen alkoholisme. Alkoholisme er af WHO for mange år siden, defineret som en sygdom der rammer både den der drikker, samt de der er i tætte relationer med vedkommende. Så ved at hjælpe én der alkoholiker, hjælper man ofte også en del andre mennesker, som er tæt på den drikkende.

  Der kræves altid professionel terapeutisk indsats, for at give en alkoholiker hjælp, og lede personen tilbage til livet, og er man kemisk afhængig af alkohol, så er afholdenhed ofte den eneste løsning på problemet.

  Hvordan kan jeg bedst hjælpe?

  Uanset de gode intentioner, så er det meget svært, uden faglig viden, at hjælpe en alkoholiker ud af problemet. En afhængig person vil benytte manipulation, vrede, medlidenhed og andre virkemidler, for at bortforklare problemet eller flytte fokus væk fra det det i virkeligheden handler om – at vedkommende har et afhængighedsforhold til alkohol. Tanken om at skulle slippe alkoholen, kan være så skræmmende for vedkommende, at alle midler tages i brug for at få lov til at beholde sit stof.

  Så det du kan gøre, er at hjælpe vedkommende til at sætte sig i stolen hos nogen der ved noget om hvordan man kommer ud af sin alkoholisme. 

  Dyscon har en rådgivningslinje, hvor der sidder kompetente folk, der kan rådgive om, hvordan man finder den bedste behandling, og hvordan man bedst giver en alkoholiker hjælp. Ring gratis på 70 20 55 01.

  Man skal turde

  Det kræver mod og indsigt at henvende sig til en alkoholiker eller en der har et skadeligt forbrug af alkohol. Men selvom det kan kræve overvejelser at gøre det, så er det det rigtige at gøre. De fleste der kommer ud af sin alkoholisme og bliver ædru, kommer det med baggrund i at nogen der er tæt på dem, opfordrer og i mange tilfælde insisterer eller kræver at vedkommende går i behandling. Herefter kan du være bindeleddet mellem alkoholikeren og behandlingsstedet, og hjælpe vedkommende med at komme afsted til den indledende orienterende samtale. Det er et godt skridt på vejen ud af alkoholisme.

  Hos Dyscon tilbyder vi gratis orienterende samtaler, hvor vi sammen definerer graden af afhængighed og rådgiver om hvilken behandlingsform der vil være den bedste i hver enkelt situation. 

  Ring på 70 20 55 01 og få gratis rådgivning om behandling og hvordan du bedst yder en alkoholiker hjælp.

  Skal vi ringe dig op?

  Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  Gratis og 100% fortrolig.