Skip to main content

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  Har en tæt på dig et alvorligt alkoholmisbrug? Vil du gerne hjælpe vedkommende til at indse alkoholproblemets omfang? Så kan du her læse mere om en intervention og finde ud af, om det er det rette værktøj i din situation.

  Hvad er en intervention?

  Hvad betyder intervention?

  Intervention betyder indgriben i en situation for at forhindre et bestemt udfald eller for at ændre en udvikling, som regel en negativ udvikling. Intervention bruges i mange forskellige sammenhænge, men her vil vi bruge det i forbindelse med alkoholmisbrug.

  Intervention Alkoholmisbrug

  Når vi taler om intervention i forbindelse med alkoholmisbrug, så betyder det en indgriben over for en person, som er ved at ødelægge sig selv med alkohol.

  En person hvor alkoholforbruget har tydelige negative konsekvenser, men personen ikke selv kan indse behovet for professionel hjælp og behandling.

  En interventions formål er derfor at hjælpe misbrugeren til at erkende misbruget og behovet for hjælp.

  Hvorfor kan en intervention være nødvendig?

  Ved et længerevarende alkoholmisbrug kan den person du holder af, have udviklet alkoholafhængighed, den sygdom man nogle gange kalder alkoholisme.

  Benægtelse er en del af denne sygdom. Det betyder, at den drikkende ikke selv kan eller vil, se alvoren af sit eget alkoholmisbrug.

  Det kan være utrolig frustrerende som pårørende at se på, at en man holder af, ødelægger sig selv, sit liv og sine omgivelser med et stort alkoholforbrug. Endnu mere frustrerende kan det være, at personen ikke selv kan indse, den store skade alkohol forårsager, når de negative konsekvenser er tydelige for jer, der er omkring personen.

  Men husk som nævnt, det er en del af sygdommen alkoholafhængighed og viser bare endnu mere, at der er brug for hjælp og indgriben, for personen kommer måske aldrig selv til en erkendelse før end det er for sent.

  Hvis du vil vide mere om alkoholafhængighed og benægtelse, kan du læse artiklerne ”Alkoholafhængighed” og ”Hvad er alkoholafhængighed?”.

  Intervention – hjælp til at bryde benægtelsen

  Det er her at intervention kommer ind i billedet. En korrekt udført intervention kan være med til at bryde den benægtelse, den drikkende har. Det kan tydeliggøre problemets omfang og vise personen, at der er brug for at foretage en forandring.

  Intervention – den svære samtale.

  En intervention bliver ofte kaldt “den svære samtale”. Det synes vi er lidt misvisende, for med den rigtige forberedelse behøver samtalen i sig selv ikke at være så svær eller ubehagelig, som mange frygter.

  Det der gør, at mange synes at den er svær, er ofte at man ville ønske at man havde sagt noget før! Så det ikke havde behøvet at komme hertil, hvor vi er nu. Men sådan er det vel altid. Man siger noget den dag dråben har fået bægret til at flyde over. Vores råd til dig er, ikke at bekymre dig over, hvad du kunne have gjort, men i stedet fokusere på hvad du kan gøre nu.

  Det vigtigste er, at du ikke udsætter samtalen igen.

  Forberedelse til intervention, ”den svære samtale”.

  Det er vigtigt, at du er rigtig godt forberedt til en intervention. Jo bedre forberedelse, desto bedre er I klædt på til at sikre et godt resultat.

  Husk at du altid er velkommen til at ringe til vores gratis alkoholrådgivning, hvis du har nogen som helst spørgsmål i forhold til, hvordan du på bedste måde foretager en intervention.

  Vores rådgivningslinje har åben alle årets dage på tlf. 70 20 55 01.

  Det er en god idé at have papir og blyant parat, når du ringer, men du er velkommen til at ringe lige så mange gange, du har brug for. Samtalen er 100 % fortrolig og du har lov til at være anonym, hvis du ønsker det.

  Når du forbereder dig til en intervention, er den første overvejelse, hvem skal være med.

  Det bedste råd er her, at tage de vigtigste nøglepersoner omkring den drikkende med til samtalen.

  Ofte er det den nærmeste familie, men det kan også være en god ven eller kollega, der kender til problemet.

  En intervention kan vække store følelser, og derfor er det ikke tilrådeligt at have børn, unge eller meget følsomme teenagere med til samtalen.

  Det er også vigtigt, at alle der er med til samtalen er enige om, at der er et alkoholproblem som kræver handling.

  Det kan være utrolig skadeligt for en intervention, hvis én af de deltagende modarbejder, ved for eksempel at give den drikkende ret i sin benægtelse.

  Det er derfor vigtigt, at alle er enige i drejebogen for interventionen.

  Husk igen, at hvis I har spørgsmål eller er uenige om, hvordan interventionen skal udføres, så ring til vores gratis rådgivning. Her kan du blive instrueret i hvilke hovedpunkter samtalen med den drikkende skal indeholde, for at sikre det bedste resultat. Ring hellere en gang for meget, end en gang for lidt. Tlf. 70 20 55 01.

   INTERVENTION I PRAKSIS

  HUSK EN INTERVENTION UDFØRES MED HENBLIK PÅ AT STØTTE OG HJÆLPE TIL FORANDRING:

  Her er de klassiske råd, vi som regel giver for at opnå det bedst mulige resultat for en intervention:

  Find et tidspunkt for samtalen, hvor den drikkende er så ædru som muligt. Det kan typisk være først på dagen eller lige efter arbejde.

  Forsikre den drikkende om, at I holder af vedkommende. Det kan være en god idé, hvis et par stykker har nedskrevet nogle egenskaber som I særligt påskønner.

  Når I har forsikret den drikkende om jeres kærlighed, kommer der et men. ”Der er et problem, vi er nødt til at tale om”.

  Nu er tiden kommet til at adressere sagens kerne: alkohol. Husk at det er alkoholen, der er problemet og ikke personen! Det kan derfor være godt at tænke over jeres ordvalg. I stedet for at sige ”når du har drukket, bliver du aggressiv”, kan det være bedre at sige ”alkoholen får dig til at blive aggressiv”, eller i stedet for at sige ”du ødelagde vores sidste familiefest”, kan I sige ”alkoholen fik dig til at være pinlig til vores familie fest”. På den måde vil jeres udsagn ikke være direkte personangreb, men i stedet være angreb på det ”rigtige” problem: alkoholen.

  Sørg for at have nedskrevet situationer og eksempler på, hvornår alkoholen har skabt problemer for den drikkende selv eller for jer som pårørende.

  Sørg for at have mindst en håndfuld eksempler på negative konsekvenser ved drikkeriet.

  Husk også at bruge eksempler som er 100% fakta eller situationer I selv har været vidne til.

  Hvis I ikke kun bruger førstehåndsudsagn, men hvad andre har genfortalt, kan det skabe grobund for diskussion, som den drikkende vil bruge som byggeklodser til sit fæstningsværk af benægtelse.

  Fortæl hvad det gør ved dig selv, at personen vælger at drikke på denne måde. Fokusér mest på hvad det gør ved dig og ikke hvad der kan ske eller sker i vedkommendes liv, når han eller hun drikker.

  Nu kommer I til det vigtige punkt, som gør jeres samtale til en intervention og ikke bare til en snak om alkoholproblemer. Krav om forandring.

  Det er nu, I skal fortælle den drikkende om, hvad I ønsker han eller hun skal gøre ved sit alkoholmisbrug. Krav om behandling eller en samtale med en professionel behandler.

  Den bedste løsning er, at I grundigt har sat jer ind i 2 mulige alkoholbehandlinger.

  Ved at kunne lægge 2 forskellige behandlingsløsninger på bordet, behøver ikke at drøfte JA eller NEJ til behandling, men i stedet drøfte hvilken af de 2 behandlingsløsninger der er den rigtige.

  Husk du er altid velkommen til at ringe til vores gratis alkoholrådgivning, for at drøfte forskellige behandlingsløsninger inden en intervention. Ring 70 20 55 01 for mere information om et godt valg af alkoholbehandling.

  Hvis den drikkende under interventionen er fuldstændig afvisende over for at gøre brug af en af de 2 behandlingsløsninger, I har lagt på bordet, anbefaler vi, at I som minimum stiller det krav, at han eller hun tager med til en uforpligtende samtale hos en professionel alkoholbehandler.

  Konsekvens

  Det er en god idé på forhånd at have snakket om, hvad jeres konsekvens er, hvis den drikkende mod forventning hverken vil gå i alkoholbehandling eller deltage i en uforpligtende samtale med en professionel alkoholbehandler.

  Der er 2 grunde til konsekvens. Den første er den stress, uro og bekymring der skabes hos de pårørende til alkoholmisbrugere. Den drikkendes misbrug påvirker utvivlsomt dit liv negativt, og du skal nu beslutte dig for, hvad du har brug for at gøre, for at beskytte dig selv mod denne negative påvirkning.

  Den anden grund til konsekvens er, at hvis den drikkende får at vide, at alting bare vil fortsætte som det altid har gjort, jamen hvorfor så ikke bare fortsætte med at drikke?

  Det er vigtigt at vide omkring konsekvens, at man må aldrig i frustration slynge en konsekvens i hovedet på en misbruger, som man ikke har tænkt sig at overholde.

  Så lad være med at sige ting som ”hvis du ikke stopper med at drikke, så vil jeg skilles”, hvis du ikke virkelig mener det, eller ting som ”hvis du ikke stopper med at drikke, besøger jeg dig aldrig mere”, hvis du ikke har tænkt dig at overholde det.

  Husk også den første grund til konsekvens var for at beskytte dig selv. I familien har I derfor hver især forskellige grunde til, hvor langt I vil og har brug for at gå.

  I behøver derfor ikke at være enige eller give samme konsekvens, men kun at være enige om at stå ved det I har sagt.

  Vigtigt at vide om alkoholafhængighed!

  En alkoholafhængig vil ofte give et løfte om, at nu vil han eller hun tage skeen i den anden hånd og stoppe sit drikkeri. Faktum er, at det kan personen ikke.

  Mange alkoholafhængige kan godt stoppe eller reducere deres alkoholmisbrug i en periode, men uden professionel hjælp og behandling er det bare et spørgsmål om tid, før personen igen drikker lige så meget eller mere end før.

  Derfor er kravet om alkoholbehandling så vigtigt, for at der kan ske en forandring.

  Professionel hjælp til intervention.

  Nogle familier føler sig godt klædt på til selv at tage den nødvendige samtale med en pårørende der drikker. Andre familier føler sig mere trygge ved, at der er en professionel med til interventionen. Derfor tilbyder vi hos Dyscon Alkoholbehandlinger, at en af vores dygtige alkoholbehandlere kan være med til ”den svære samtale”. Det kan være ved at komme til jer personligt, på en telefonforbindelse eller via en online videoforbindelse. Ring for mere information på tlf. 70 20 55 01, så finder vi sammen den løsning, som er den bedste jer og for jeres familie.

  Intervention Sjælland, Jylland og Fyn.

  Vores tilbud om at hjælpe til ved en intervention er landsdækkende, så har du og din familie brug for hjælp til en intervention, så kontakt os, uanset hvor i landet du bor.

  Konfliktfri Intervention – En særlig form for intervention.

  Hos Dyscon har vi udviklet en helt særlig form for intervention vi kalder, ”Konfliktfri Intervention”.

  Denne specielle interventionsform, der især bygger på omsorg og empati, har skabt enestående resultater.

  Du kan få flere oplysninger om Konfliktfri Intervention på nedenstående link eller ved at ringe på 70 20 55 01.

  Læs mere om Konfliktfri Intervention her.

  Den Danske ordbog:

  I følge den danske ordbog har Intervention forskellige anvendelser og betydninger. Når vi her på siden taler om at at intervenere så er det i den almene definition. Nedenfor er der en oversigt over de 3 forskellige måder interventioner bliver brugt i det danske sprog.

  1:ALMEN Indgriben i en situation for at forhindre et bestemt udfald eller for at ændre en udvikling

  2:POLITIK statslig eller overstatslig indgriben i en national eller international konflikt gennem mægling, politisk pres eller indsættelse af militære styrker.

  3:ØKONOMI en centralbanks påvirkning af kursudviklingen gennem målrettet køb eller salg af valuta i større mængder

  I dansk synonymordbog interventionens betydning som: Indblanding, mellemkomst, indgriben, indskriden, mægling osv.

  Skal vi ringe dig op?

  Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  Gratis og 100% fortrolig.