Skip to main content

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  KVARTALSDRANKER – HVAD ER EN KVARTALSDRANKER?
  DEFINITION PÅ KVARTALSDRANKER:

  Kvartalsdranker er et gammelt dansk udtryk, ofte brugt om en person der normalvis er ædru, men engang imellem fuldstændig mister kontrollen over alkoholen og drikker sig fuldstændig i hegnet.

  I følge den danske ordbog er en kvartalsdranker en person der i perioder forfalder til stærkt alkoholmisbrug.

  Kvartalsdranker er altså ikke et fagudtryk, men kan dække over flere forskellige drikkemønstre.

  Drikkemønstre der har det til fælles, at personen kan have perioder uden alkoholproblemer eller misbrug, for så pludselig at miste kontrollen og drikke voldsomt. 

  Der kan være stor forskel fra person til person på længden af de ædru perioder. For nogle går der uger imellem episoderne, hos andre kan der gå måneder imellem (heraf navnet kvartalsdranker). Men fælles for alle er at der pludselig opstår episoder eller perioder, hvor de mister kontrollen over alkoholen.

  HVORNÅR ER MAN KVARTALSDRANKER?

  Der er lavet meget lidt officiel forskning på emnet Kvartalsdranker eller det som på engelsk kaldes episodic binge drinking (periodevis druk) eller episodic alcoholism (periodevis alkoholisme)

  Mange kvartalsdrankere fortæller at de har svært ved at kende sig selv i de oplysninger de kan finde bøger og på internettet omkring emnet.

  I vores alkoholbehandling møder vi typisk 3 former for kvartalsdrankere.

  Den første gruppe har det til fælles, at de almindeligvis har et normalt forhold til alkohol og godt kan drikke alkohol, uden det almindeligvis udvikler sig til at vedkommende drikker ukontrolleret. Når vi her bruger udtrykket normalt forhold til alkohol, mener vi det på den måde, at de i dagligdagen har et alkoholforbrug der ligger inden for de anbefalinger der kommer fra Sundhedsstyrelsen.

  Men pludselig oplever vedkommende perioder, hvor han eller hun får en enorm trang til at drikke store mængder alkohol. For nogle kan det ende op med en kæmpe druktur, eller måske en hel ferie der bliver drukket væk. Men når vedkommende igen får stoppet sin druktur, forsvinder drikketrangen nærmest lige så pludselig som den opstod. En eller mange dages misbrug afløses nu i stedet af moralske tømmermænd.

  Især denne gruppe kan føle sig meget frustreret over deres situation, for der findes ikke megen skrevet litteratur omkring denne form for “kvartalsdranker”. Nogle beskriver at opleve sig selv som en bil eller computer med en periodisk fejl, der kun opstår hver tredje måned. Når de kommer hen på “værkstedet” så er “fejlen” med stor sandsynlighed væk, i hvert fald lige indtil næste gang! Derfor er det for mange en lettelse både for kvartalsdrankeren selv og den nærmeste familie, at opdage muligheden for professionel hjælp.

  Den anden gruppe kvartalsdrankere vi møder i vores alkoholbehandling, er en gruppe af personer der har afholdende perioder uden alkohol. For så at opleve perioder med stærkt alkoholmisbrug, hvor han eller kun drikker konstant, nærmest døgnet rundt. For så igen at opleve tilsvarende ædru perioder.

  Det kan variere meget fra person til person hvad der fylder mest og varer længst. Den afholdende periode eller den periode hvor personen drikker. Det kan være 3 måneders afholdenhed og få dages druk eller en måneds afholdenhed og to måneder hvor personen drikker kontinuerligt.

  Måske spekulerer du på, hvad der er forskel på gruppe et og gruppe to. Den helt stor forskel er behovet for at holde pauser, helt væk fra alkoholen. Hvor personer i den første kategori, i lange perioder kan have et “normalt” forhold til alkohol, så er det for personer i den anden kategori et enten eller. Afholdenhed eller druk.

  Ved begyndelsen af afholdenhed oplever vedkommende typisk både fysiske og psykisk ubehag.

  Hvad der gør personerne i stand til at være fuldstændig afholdende i lange perioder, kan være meget forskelligt. Vi oplever for eksempel en del klienter i denne kategori som har job med udstationering, hvor der er alkoholforbud som eksempelvis på skibe, boreplatforme eller lignende. I de perioder har personen måske slet ikke adgang til alkohol i flere måneder og oplever ikke fraværet som et problem. Men lige så snart der igen er adgang til alkohol så opleves der kontroltab.

  NB: Mange personer fra denne kategori har fundet stor hjælp gennem alkoholbehandlingen 6-dagesmodellen. Du kan læse mere om 6-dagesmodellen her eller se mere om de mange former for effektiv behandling vi tilbyder under afsnittet alkoholbehandling.

  Den tredje gruppe er i virkeligheden selv ikke “rigtige” kvartalsdrankere, men opleves sådan af deres omgivelser. Der er nærmere tale om det vi kan kalder meget viljestærke alkoholafhængige eller moderne alkoholikere. Personer der af den ene eller anden grund er i stand til at holde deres alkoholmisbrug begrænset eller meget skjult i længere perioder. Ofte på grund af konsekvenser fra familien, arbejdsgiver eller samfundet.

  Nogle formår på trods af deres afhængighed, at begrænse hvor meget alkohol de drikker, selv længere perioder. Ofte begrænses drikkeriet med forskellige selvopfundne leveregler. Men det er hele tiden bare et spørgsmål om tid før “bægeret igen flyder over” og drikkeriet igen bliver synligt.

  Denne gruppe er som nævnt ikke at betragte som egentlige kvartalsdrankere men opleves bare sådan, fordi de er gode til begrænse, hvornår de drikker, eller til at skjule hvor meget de egentlig drikker og alkoholmisbruget derfor kun bliver synligt med mellemrum.

  ER EN KVARTALSDRANKER ALKOHOLIKER?

  Svaret på spørgsmålet om hvorvidt en kvartalsdranker også er alkoholiker afhænger af kategorierne i afsnittet, hvornår er man kvartalsdranker? Som nævnt ovenfor findes der som udgangspunkt 2-3 former for kvartals drankere.

  Den første kategori der som udgangspunkt er én der i sin dagligdag godt kan drikke alkohol i mindre mængder, uden det almindeligvis giver anledning til kontroltab. Netop denne evne til normalvis at styre sit alkoholforbrug, adskiller mange kvartalsdrankere fra alkoholafhængighed, eller det vi også kalder alkoholisme.

  Den anden kategori nævnt i afsnittet er kendetegnet ved et “enten eller” liv. Perioder med alkohol eller tørlagte perioder. Denne adfærd er noget af det der kendetegner en alkoholafhængighed (alkoholiker)

  I første omgang er det faktisk ikke så vigtig om du er alkoholiker, eller om der er en anden grund til at du oplever perioder med for meget alkohol. Hvis dine drikkende perioder påvirker dig selv eller dine omgivelser negativt, og problemet er tilbagevendende, så er der tale om en behandlingskrævende tilstand, hvor du har brug for professionel hjælp til at få afklaret de underliggende årsager til dit alkoholproblem.

  Du kan få gratis rådgivning alle årets dage ved at ringe alkoholrådgivning på 70205501. Vi har hjulpet tusindvis af familier ud af alkoholproblemer og vi kan også hjælpe dig.

  ER DU PÅRØRENDE TIL EN KVARTALSDRANKER

   Det er aldrig nemt at være pårørende til en med alkoholproblemer eller alkoholmisbrug. Mange pårørende til en kvartalsdranker føler det ekstra hårdt og udfordrende, fordi de hele tiden lever med usikkerhed og frygt for, hvornår næste drukperiode begynder. 

  En pårørende til en kvartalsdranker beskrev frygten og usikkerheden således:

  ” det er som at køre i en bil, hvor du hele tiden er bange for om bremserne pludselig stopper med at virke”. 

  Hun fortsatte, ”selv om at der nogle gange kunne gå mange måneder imellem hver druktur, så levede børnene og jeg hele tiden med usikkerheden om den næste gang. Vi vidste aldrig, hvornår det ville ske igen. Vi vidste bare at den næste druktur ville komme på et tidspunkt”

  Det er netop denne usikkerhed der gør det så svært at være nærmeste pårørende til eller at leve sammen med en kvartalsdranker. 

  For langt de fleste kvartalsdrankere lever et fuldstændig normalt liv og har en velfungerende dagligdag i de ædru perioder.

  De spørger ofte sig selv om, hvorfor en kvartalsdranker drikker eller er kontant på vagt for om der er noget der pludselig kan “trigge” en ny druktur. Men denne adfærd og frygt, hverken gavner eller løser problemet. Det er som pårørende aldrig din skyld, eller noget du gør, der udløser drikkeriet!

  Lever du sammen med en der har et alkoholproblem, er det spildte kræfter at fokusere på hvorfor, i stedet er det vigtigste du kan gøre at søge rådgivning og hjælp.

  GRATIS RÅDGIVNING FOR KVARTALSDRANKERE OG PÅRØRENDE

  Har du selv eller en du holder af problemer med alkohol. Så kan vi hjælpe og rådgive dig. Uanset om du oplever drikkemønsteret som overforbrug, misbrug eller afhængighed kan vi hjælpe dig. Du kan ringe 70205501 hele døgnet for en gratis og uforpligtende snak. 

  ANONYM RÅDGIVNING

  Vores professioneller og højtudannede alkoholbehandlere har tavshedspligt og alt hvad I taler om forbliver derfor helt fortroligt 70205501.

  Vi tilbyder dig hjælp og behandling med den højeste diskretion.

  ALKOHOLBEHANDLING FOR KVARTALSDRANKERE

  Hvad er den bedste alkoholbehandling for en kvartalsdranker?

  Hvad der er den bedste alkoholbehandling for en kvartalsdranker kommer an på flere ting, for eksempel har den der drikker udviklet alkoholafhængighed (blevet alkoholiker) eller er der andre årsager end afhængigheds betingede misbrug.

  Gennem grundig alkoholtest sikrer vores dygtige alkoholbehandlere, at du får den helt rigtige behandling. Vil du vide mere om vores forskellige alkoholbehandlinger, er du naturligvis velkommen til at ringe til os. Vi er klar ved telefonen alle årets dage. Du kan også finde mere information om forskellige behandlingsformer under afsnittet alkoholbehandling.

  ALKOHOLTEST OG UDREDNING

  Ring til vores alkohollinje 70205501 og bed om en uforpligtende samtale med en gratis udredning og alkoholtest. På den måde sikres du den rigtige og mest effektive alkoholbehandling.

  ET LIV SOM ÆDRU ALKOHOLIKER

  Som nævnt flere gange i denne artikel er det ikke vigtigt hvorfor en kvartalsdranker drikker. Det er vigtigt at få den rette hjælp. Hvis du eller en du holder af i perioder drikker for meget så søg hjælp nu.

  Vi har endnu ikke mødt en alkoholiker der var ked af kvalificeret professionel hjælp. Men vi har derimod mødt rigtig mange alkoholikere der fortryder at de ikke fik hjælp noget før.

  Skal vi ringe dig op?

  Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  Gratis og 100% fortrolig.