Skip to main content

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  Drikker du ”lidt” for meget? Eller har en du kender, brug for hjælp til et alkoholmisbrug?

  Så kan du her finde svar på, hvordan du får hjælp, rådgivning og behandling.

  Hvad er alkoholmisbrug?

  Det er svært at give et fuldstændig entydigt svar på spørgsmålet om, hvornår man har et alkoholmisbrug, men hos Dyscon Alkoholbehandlinger plejer vi at definere det således:

  Et alkoholmisbrug vil sige, at man over en længere periode har haft et skadeligt overforbrug af alkohol.

  Man kan fristes til at kalde alkoholmisbrug en folkesygdom, for ifølge Sundhedsstyrelsen drikker 18% af alle voksne i Danmark over den afbefalede alkoholgrænse, mens ca. 585.000 har et sundhedsskadeligt skadeligt overforbrug af alkohol.

  Så der er rigtig mange der drikker ”lidt” for meget, og det store danske alkoholforbrug er ikke uden konsekvens. Cirka 6% af alle dødsfald i Danmark kan relateres til alkohol. Desuden er der over 60 forskellige sygdomme, herunder kræft, hjertekarsygdomme og kredsløbssygdomme, der kan skyldes et skadeligt forbrug af alkohol. Hertil kommer at en del psykiske og mentale udfordringer kan skyldes eller forværres af et overforbrug af alkohol.

  Hvornår har man et skadeligt alkoholforbrug?

  Det kan variere meget fra person til person. Her kan alder, psyke og øvrige helbredstilstand være afgørende for, hvor stor eller lille en mængde alkohol der skal til, før der sker en skadevirkning.

  Ifølge Sundhedsstyrelsen er intet forbrug af alkohol helt risikofrit. Men Sundhedstyrelsen mener samtidig, at hvis man holder sig til at drikke under 7 genstande* om ugen for kvinder og under 14 genstande* om ugen for mænd, så er sansynligheden for helbredskonsekvenser relativ lille.

  Dog er det også værd at bemærke, at de anbefaler at man holder sig til under 5 genstande* ved samme lejlighed.

  Det vil sige, at hvis man over en længere periode drikker mere end den anbefalede mængde, er der en risiko for at det vil skade helbredet. Samtidig betyder det selvfølgelig også, at jo mere man drikker over den anbefalede grænse, desto større er risikoen for, at det får helbredsmæssige konsekevenser. 

  Hertil kommer risikoen for at udvikle alkoholafhængighed, eller det man også kalder alkoholisme.

  Sundhedstyrelsen vuderer at ca. 140.000 Danskere er alkoholafhængige.

  Her kan du læse mere om alkoholisme.

  Her kan du læse mere om alkoholafhængighed.

  Hvornår har man et alkoholmisbrug?

  Det er svært at sige, hvornår et forbrug præcis bliver et overforbrug og alkoholmisbrug.

  For eksempel har det været meget omtalt, at danske unge har en kedelig Europarekord i druk. Mange unges drikkemønster er at betragte som alkoholmisbrug, men for mange er det heldigvis kun en kort periode i deres liv, hvor de bruger alkohol på den måde. De fleste vil vende tilbage til et normalt forhold til alkohol. Men der er desværre også nogle, der bliver hængende i det skadelige mønster og hvor det senere kan få fatale konsekvenser.

  Det er ikke meget anderledes for voksne. Nogle har måske et overforbrug af alkohol i en kortere periode af deres liv, men formår at ændre livsstil og adfærd, sådan at de også igen får et normalt forhold til alkohol.

  Så når vi taler om et problematisk alkoholmisbrug, betyder det typisk, at en person igennem nogen tid har haft et ønske om at reducere eller stoppe sit skadelig overforbrug, men uden det ønskede resultat. Også her taler vi om forholdsvis store tal. Ifølge Sundhedsstyrelsen ønsker 33% af dem med et skadeligt overforbrug, at begrænse eller slippe af med deres alkoholmisbrug.

  Her er i virkeligheden problemstillingen ved et alkoholmisbrug. Et alkoholmisbrug er for alvor alvorligt det øjeblik, hvor man ikke vil erkende at der et problem og at der er et behov for at gøre noget ved det, eller der hvor man har anerkendt, at der er et alkoholproblem og hvor man har et ønske om at begrænse det, men ikke evnen til at gennemføre det.

  Hvorfor er det svært at stoppe et alkoholmisbrug?

  Der kan være flere forskellige grunde til, at det kan være svært at stoppe et alkoholmisbrug. 

  En grund kan naturligvis være fordi, man har udviklet alkoholafhængighed eller den sygdom man også kalder alkoholisme. Det betyder at kroppen og hjernen er blevet fysisk og psykisk afhængig af alkohol.

  Har man udviklet alkoholafhængighed, er der kun en vej ud af problemet – og det er professionel hjælp og alkoholbehandling. Det er som udgangspunkt aldrig muligt for en alkoholafhængig at stoppe med at drikke uden professionel alkoholbehandling.

  Det skal hertil siges, at mange alkoholafhængige kan begrænse eller helt stoppe deres forbrug i en kortere periode, nogle gange uger og til tider endda måneder, men uden professionel hjælp er det altid bare et spørgsmål om tid, før misbruget starter igen.

  Men det er ikke alle med et alkoholmisbrug, der er alkoholafhængige. For at vende tilbage til tallene fra Sundhedsstyrelsen, er der et stort spring fra de 140.000 alkoholafhængige og op til de 585.000 med et skadeligt alkoholoverforbrug.

  I denne gruppe af personer med alkoholmisbrug uden alkoholafhængighed, vil der være nogen som forholdsvis let kan stoppe eller begrænse deres forbrug, mens andre vil have kampe, der kan minde meget om dem der findes hos alkoholafhængige. 

  Hvorfor siger mindst den tredje del af denne gruppe, at de ønsker at stoppe deres alkoholmisbrug, men er ikke i stand til det?

  Der findes mange forskellige årsager hertil, men den overordnede forklaring er, at vi alle sammen er forskellige. Vi kan sammenligne det med, at nogle der har udviklet angst eller depression måske er påvirket i få måneder, et halvt eller et helt år, for så at komme sig og aldrig have de udfordringer igen, mens andre kan kæmpe i årevis eller måske endda igennem et helt liv.

  Den gode nyhed er, at igennem professionel rådgivning og behandling kan vi identificere og arbejde med de underliggende faktorer og dermed skabe et godt og varigt resultat, uanset om der er tale om et skadeligt overforbrug eller alkoholafhængighed.

  Igennem årene har vi hjulpet tusindvis af familier med alkoholmisbrug eller alkoholafhængighed tæt inde på livet. Familier hvor dagligdagen var udfordret på grund af af bekymringer omkring alkoholproblemer. Vi kan også hjælpe dig og din familie til et godt liv uden alkoholmisbrug. Ring alle årets dage på 70 20 55 01.

  Hvordan behandler man et alkoholmisbrug?

  Når det kommer til behandling af alkoholmisbrug, findes der ikke en ”one size fits all”-løsning. Igen er der forskel på den behandling man vil modtage, hvis man har udviklet alkoholafhængighed, og den behandling man typisk vil modtage, hvis man har et skadeligt overforbrug af alkohol, men endnu ikke har udviklet afhængighed.

  Men man kommer godt i gang, ved at tage kontakt til en af vores professionelle alkoholbehandlere. Her vil man komme ind til en gratis forsamtale, hvor man gennem professionel test, kortlægger alkoholproblems omfang og laver en holdbar behandlingsløsning. Ring for hjælp på 70 20 55 01.

  Her kan du læse om forskellige behandlingsformer for alkoholmisbrug.

  6-dages modellen 

  Ambulant alkoholbehandling 

  Online alkoholbehandling 

  Lær at drikke med måde 

  *En genstand er almindeligvis lig med et glas vin, en almindelig øl eller 4 cl spiritus.

  Skal vi ringe dig op?

  Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  Gratis og 100% fortrolig.