Skip to main content

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  Det du har med i bagagen ind i dit voksne liv, har stor indflydelse på, hvordan dit liv udformer sig!

  Hvis din bagage indeholder oplevelser med alkoholisme eller alkoholmisbrug i hjemmet, har det højst sandsynligt sat sine spor.

  Alkoholmisbrug i hjemmet har en stor indvirkning og til tider en uoverskuelig påvirkning på dit voksenliv.

  Voksne børn af alkoholikere.

  Barndommens påvirkninger rækker langt ind i det voksne barns liv, og ofte medfører det udfordringer.

  Disse udfordringer kan være svære at tackle på egen hånd, langt de fleste børn af alkoholiske forældre har brug for at modtage professionel hjælp.

  Det voksne barn af en alkoholisk familie vil typisk opleve udfordringer, som gang på gang vil spænde ben for, at han eller hun kan opleve den lykke og glæde i livet som vedkommende fortjener.

  Det er forståeligt nok utroligt hårdt og opslidende, at være voksent barn af alkoholikere. Et gennemgående kendetegn for personer der er vokset op i hjem med alkoholisme, er en overdrevet opmærksomhed på omgivelserne og andres behov.

  I den gode stemnings tjeneste.

  Denne evne til at opfatte alt og alle i rummet, er en måde at afkode omgivelsernes stemninger og sindstilstande på. Det voksne barn gør det helt automatisk, og vedkommende vil tit blive opfattet som en ”pleaser”, fordi vedkommende vil gøre alt, for altid at skabe ”den gode stemning”.

  Hvilket tit betyder at han eller hun må gå på kompromis med, hvad vedkommende synes er behageligt eller rart.

  Umiddelbart kan det jo lyde helt fantastisk og helt igennem positivt, og ofte opleves personen også meget positivt af sine omgivelser. Venner, familie og kollegaer sætter pris på personen som opleves nem og behagelig at omgås.

  Konsekvensen af at være en pleaser:

  Den famøse medalje, når man er en pleaser, har også en bagside! Medaljen har faktisk utrolig mange bagsider.

  En af bagsiderne, er at en “pleaser-person” tilsidesætter sig selv og egne behov, og sætter andres behov over sine egne. Dette enorme fokus på andres behov, velbefindende, humør m.m. er så udtalt at det er ødelæggende.

  Over en længere periode vil behovet for at føle sig set, hørt, eller bare mødt, blive så udtalt, fordi dette behov ikke bliver dækket af omgivelserne. Det vil i mange tilfælde udmunde i frustration og skuffelse over altid at være den person, der opfylder alle andres behov.

  Og det uden at andre tilbyder samme omsorg til det voksne barn af en alkoholisk familien.

  Det overordnede spørgsmål som presser sig på for en udenforstående er nok: Kunne personen ikke bare lade være med hele tiden at opfylde andres behov?

  Andres behov kommer først- hos en pleaser.

  Det simple svar er, at dette er et indlært adfærdsmønster, som det ikke er muligt “bare” at lægge fra sig. En pleaser-person kan ikke bryde sin adfærd uden professionel hjælp udefra.

  De er vokset op i et hjem, hvor det var helt normalt at barnet tilsidesatte sig selv, for at dække familiens eller den drikkende forælders behov. Så mønsteret er så indgroet at det ikke engang er sikkert, at det voksne barn helt selv er klar over at der er et problem.

  I de tidlige barndomsår og op igennem sin opvækst, er dette mønster indlært hos barnet. Noget for noget. Hvis jeg vil modtage og opleve omsorg og kærlighed så er jeg nødt til at ofre mig/tilsidesætte mig selv for andre.

  Den gang de var små, var det sikkert en form for overlevelse. Senere i livet giver disse psykologiske forsvar, ofte nogle uhensigtsmæssige dynamikker, symptomer, mønstre og roller.

  Resultatet af denne form for opvækst, er stort set altid et meget lavt selvværd.

  Personen er ny i voksenlivet, men vedkommende føler stadig at det er nødvendigt at tilpasse sig andres behov. Personen er nu blevet afhængig af denne tilpasnings/pleaser-rolle i det håb at opnå bekræftelse fra sine omgivelser.

  Kan du genkende lidt af dig selv i denne tekst, så læs videre, eller kontakt vores behandler team og få en snak om hvordan de kan hjælpe dig.

  Ring: 70205501

  Redder/offer-rollen.

  En anden bagside af medaljen, er redder-rollen.

  At være barn af en dysfunktionel familie, betyder at denne familie-model tages med til voksenlivet, og personen vil nu ofte tiltrække dysfunktionelle mennesker i sit eget voksenliv.

  Børn der er vokset op i dysfunktionelle familier, vil ofte tiltrække dysfunktionelle mennesker i sit voksenliv.

  Det dysfunktionelle bliver overført på venskaber, eller dysfunktionelle parforhold.

  Hos voksne børn af alkoholikere oplever mange, at de nærmest kan virke som en magnet, hvor de uden at vide det, tiltrækker mennesker der har brug for at blive reddet eller passet på.

  Hvorfor lader sådan en person ikke bare være med at indgå i de dysfunktionelle relationer?

  Det er ganske enkelt ikke muligt, selv om personen godt selv kan se at der skal en forandring til.

  Det er en meget stor frustration for det voksne barn af en alkoholiker, at de igen og igen rammer ind i problemer.

  Grunden til det er, at der er lagt et adfærdsmønster hos det voksne barn af en alkoholisk familie, og denne onde cirkel kan være meget svær at bryde ud af, uden en professionel behandler ved din side.

  Den opvækst personen har fået er så fyldt med uforudsigelighed, når man er blevet opdraget af en forælder med et alkoholmisbrug, eller en voksen der har kæmpet af alkoholisme igennem ens barndom.

  Barnet i en alkoholisk familie oplever tit at verden er

  • selvmodsigelser.
  • omgivelserne er upålidelige.
  • forældre med humørsvingninger og kaos.

  Alle 3 sætninger indeholder nogle af de udfordringer der findes i et hjem, hvor en eller begge forældre har et alkoholmisbrug.

  Kun i den terapeutiske relationvil den voksne kunne hele sine ar fra barndommen.

  En ond cirkel.

  Når barnet er voksen, vil det møde mennesker som bærer på disse karakteristiske kaotiske adfærdsmønstre, og dette virker bekendt på den nu voksne person, noget de genkender fra barndommen.

  Personer med en “normal” opvækst vil lægge distance til en person med disse karaktertræk. Men børn der er vokset op med dysfunktionelle forældre bliver i stedet draget.

  Når de ubevidst genkender handlings mønsteret hos en dysfunktionel person, bliver de draget og ønsker ubevidst/eller bevidst at yde hjælp og omsorg til denne person, med det store ønske om at blive elsket tilbage.

  En helt tredje bagside af medaljen kan være, at personen selv udvikler misbrug og afhængighed.

  Igennem sin opvækst har barnet fået et ubalanceret syn på alkohol, som de tager med over til deres voksenliv.

  Nogen lægger stor afstand til alkohol, andre igen udvikler selv et misbrug.

  Børn af forældre med misbrug har 400% større risiko for selv at udvikle et misbrug i voksenlivet, viser flere undersøgelser.

  Afhængigheden kommer i mange former og størrelser, og det er ikke nødvendigvis et misbrug af alkohol eller stoffer, der kan være en udfordring, det kunne f.eks. også være

  Afhængighed af:

  • sukker.
  • mad.
  • spil.
  • sport.
  • sex.
  • porno.
  • internet.
  • arbejde.

  I mange tilfælde kan der være behov for professionel hjælp og støtte, for at få sat skub i tankeforandring og adfærdsændring, både i forhold til misbruget og til den voksen-barn problematik, der bæres rundt på.

  Som allerede nævnt ender mange, i et dysfunktionelt parforhold, ikke sjældent med en partner der selv har et misbrugsproblem, som f.eks. alkohol, stoffer, spilleafhængighed m.m. (se liste ovenfor)

  Måske vælger de at begynde en ny lille familie sammen, hvilket så resulterer i en ny generation nu vil vokse op som børn i en familie med misbrug eller alkoholproblemer.

  Den onde cirkel er begyndt, og den kan kun brydes via professionel rådgivning og hjælp.

  Igennem professionel hjælp kan det voksne barn af alkoholikere lære at identificere egen adfærd og mønstre, der er formet af begivenheder og oplevelser fra barndommen.

  Målet er at disse mønstre ikke længere skal dominere hverdagen, og ikke længere udmønte sig i uhensigtsmæssig “Pleasing” af omgivelserne.

  Unge mennesker og børn der er vokset op uden udvikling af gode mestrings-evner eller følelsesmæssig regulering, får i voksenlivet en tendens til at være impulsive og tager mange, ikke gennemtænkte beslutninger.

  Disse ikke altid gennemtænkte beslutninger har også indvirkning på kærlighedsforhold, relationer generelt, samt selvværdet.

  Nedenfor er der en liste af nogle af de 10 mest almindelige karakteristika for børn af alkoholikere:

  Muligvis kan du genkende nogen af dem, men ikke dem alle sammen. Højst sandsynligt vil der være nogle gennemgående ting eller særlige kendetegn, som du kan genkende.

  Kun igennem professionel hjælp og terapi, kan en uønsket adfærd ændres.

  10 almindelige karakteristika for børn af alkoholikere

  1. Et lavt selvværd

  Når det lille barn ikke får den opmærksomhed som det så inderligt hungrer efter, fører det i voksenlivet til en evig godkendelsessøgende adfærd.

  Resultatet er ikke sjældent, at personen inderst inde tror, ​​at man ikke er lige så vigtig som andre mennesker, ikke fortjener kærlighed, hvilket medfører et lavt selvværd.

  2. Udfordringer i romantiske relationer.

  Mennesker der har ”brug” for hjælp, er ofte de personer der tiltrækker barnet af en alkoholiker.

  Det kan i allerhøjeste grad være en udfordring, også fordi det at engagere sig positivt i et andet menneske, kan påvirke den romantiske relation.

  Ofte bliver barnet af en alkoholiker alt for længe i skadelige forhold og/eller oplever ekstreme op- og nedture i disse forhold.

  3. Store humør udsving. 

  Genkaldelse af barndomsminder kan resultere i store følelser og humørsvingninger.

  Andres adfærd kan genskabe de følelser af skuffelse og svigt der opstod i barndommen.

  Andre oplever også store udsving i humøret, uden at være i stand til at kunne pege på en speciel udløsende årsag.

  4. Isolation

  Voksne børn af alkoholikere føler sig anderledes end andre mennesker, og er i nogen tilfælde overbeviste om at de ikke duer til at være sammen med andre mennesker.

  De føler sig kejtede og forkerte, hvilket gør det svært at opretholde positive relationer.

  Ofte har det voksne barn af alkoholikere svært ved at læse en “normal” situation, og må derfor gætte sig frem til hvad der er den “rigtige” og “normale” måde at reagere på.

  5. En impulsiv adfærd

  Mange voksne børn af alkoholikere skyder hurtigt fra hoften, og handler impulsivt uden at overveje konsekvenserne.

  Det resulterer derfor i, at de også bruger meget tid på at løse problemerne, der er resultatet af impulsiv adfærd.

  6. Offerperspektiv

  Ekkoet fra barndommen i form af indlært adfærd ligger så dybt i den nu voksne person, at vedkommende har svært ved at identificere egne fejl, med det resultat at de gentager samme fejl igen og igen.

  Af samme grund har det voksne barn af alkoholikere udfordringer ved, at se hvilken rolle deres valg har spillet for konsekvenserne af deres liv og parforhold.

  7. Fordømmende adfærd

  De er stærkt fordømmende adfærd, og har tit en mening om, hvad andre burde og ikke burde gøre. Dette gælder ikke kun mennesker omkring dem, men også over for sig selv. Personer der er vokset op med et misbrug i familien, kan nemt blive vrede eller harme på andres vegne.

  8. Sensitiv overfor forandringer

  Forandringer i livet, selv helt små af slagsen, kan udløse en ofte uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, som f.eks. ekstrem følelsesmæssig overreaktion.

  Forandringer modtages som oftest som en negativ ting, og det nu voksne barn af alkoholmisbrugere kan have svært ved at bearbejde de potentielt positive sider af uopfordret forandring.

  9. Ensomhed og manglende tillid til andre.

  En opvækst med alkohol giver barnet en følelse af at de ikke kan stole på nogen, primært p.g.a brudte løfter og skuffelser i barndommen. Det kan skabe en overbevisning om, at relationer i voksenlivet vil være de samme.

  De beder helst ikke om hjælp fra andre, fordi de har svært ved at stole på, at de kan regne med andre. Som resultat heraf kan det give en følelse af at være alene i verden.

  10. At lyve, uden grund. 

  Som barn var det livsvigtigt at holde forældrenes alkoholmisbrug hemmeligt. Det måtte forties for enhver pris. I voksenlivet giver det ofte et ubalanceret syn på det at tale sandt.

  Fordi det voksne barn af alkoholiker ikke er god til at læse, hvad der er en socialt acceptabel reaktion på en given situation, kan de have tendens til at lyve, overdrive eller udelade fakta i en situation. Også i situationer hvor det ville have været helt acceptabelt og at fortælle sandheden.

  Er du stadig i tvivl, om du har taget skade af at vokse op med alkoholiske forældre?

  Så ring til os og få en snak om hvad du har oplevet, ring på 70205501

  Et produkt af din fortid.

  Mange af de karakteristika du læser ovenover kan virke negative, det er derfor vigtigt at bemærke, at de ikke gør dig til en dårlig person.

  De er det naturlige resultat af de traumer du har oplevet, du har ikke valgt at vokse op i en familie med misbrug. Det positive er at du med ordentlig terapi og motivation til forandring, kan hele disse traumer og de kan efterlades i fortiden.

  For gratis rådgivning og information – ring 70205501

  At være vokset op i en familie med et skadeligt alkoholforbrug, har påvirket dig. Børn der har levet med en alkoholiker, udvikler ofte senere i livet problemer i form af psykiske og sociale vanskeligheder. Du er ikke alene og der behøver ikke at være tale om et traume, en dårlig barndom eller ukærlige forældre. Du har mulighed for at bryde den onde cirkel for dine egne børn ved at gå i behandling.

  Så du kan give nærhed, tryghed og støtte, til dine børn, og sørge for at de bliver set, hørt og accepteret.

  Er du voksen barn af alkoholiker?

  Genkender du nogle af ovenstående voksen barn problematikker fra dit eget liv? Måske kæmper du, ligesom mange børn der er vokset op i dysfunktionelle familiemønstre.

  Kan du genkende at føle dig svigtet og at føle dig meget vred og usikker, du kæmper måske med at indgå i nære relationer, eller har udfordringer ved at tackle voksenlivets udfordringer?

  Måske har din opvækst givet dig psykiske og sociale vanskeligheder, som nu er overgået til voksen livet.

  Giv ikke op, der er hjælp at hente. Vi har stor erfaring med voksen barn problematikken hos dig der er vokset op i en familie med alkoholmisbrug.

  Vi tilbyder individuelle samtaler, både på et af vores familiecentre eller online.

  Flere vælger først at søge hjælp sent i livet, det kan være pga. fysiske symptomer eller selvværdsproblemer, ensomhed, søvnproblemer, stress, angst, udbrændthed og depression.

  Begynd med at bryde den onde cirkel i dag, søg hjælp!

  Ring og aftal en gratis og uforpligtende samtale, hos en af vores dygtige psykoterapeuter. – 70205501

  Fuld fortrolighed og diskretion

  Enhver henvendelse, samt terapeutisk relation du har med din behandler er underlagt 100% tavshedspligt og fortrolighed.

  Skal vi ringe dig op?

  Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  Gratis og 100% fortrolig.