Skip to main content

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  Hvis du lever i en familie med alkoholmisbrug, så har du ikke en nem tilværelse. Når èn i den nærmeste familie har et alkoholproblem, så har hele familien et problem.

  Uanset om det en ægtefælle/partner eller en forælder der har et alkoholmisbrug, så udfordrer alkoholproblemet alle familiemedlemmer og påvirker hele familiens trivsel.

  Hverdagen præges ofte af utryghed, mistillid, dårlig kommunikation og frygt for hvad fremtiden bringer af udfordringer og problemer.

  Lever du sammen med en der har et alkoholmisbrug?

  Lever du sammen med en der drikker? At se på at en ægtefælle eller partner er ved at ødelægge sig selv med alkohol, kan være meget svært og frustrerende. I mange tilfælde vil en person med et alkoholmisbrug, ikke indse alvoren af sit misbrug, og benægter både over for familien og nære venner at der overhoved er et alkoholproblem.

  Du oplever måske gang på gang at tilsidesætte dig selv og føler at du bruger al din energi og fokus på at forsøge at hjælpe din partner med hans eller hendes alkoholmisbrug. Desværre opleves arbejdsindsatsen ofte som resultatløs og til tider måske stort set forgæves. Som nævnt vil den drikkende ikke indse alvoren af sit alkoholmisbrug, og benægter både over for dig og over for resten af familien at der er et problem med alkohol. 

  For mange pårørende, er netop denne totale benægtelse af drikkeriet, eller misbruget, samt manglende villighed til at indse sit behov for hjælp og alkoholbehandling, grundlaget for både stor frustration og smerte.

  Det kan være at denne benægtelse får dig til at tvivle på at det du ser og oplever er rigtigt. DU begynder måske at finde på undskyldninger for din partner. Men det er der er ingen grund til at gøre, stol på din mavefornemmelse.

  Hvis du lever sammen med en der har et alkoholmisbrug, kan du trygt stole på, at det du ser og oplever er rigtigt og sandt, uanset hvor meget misbrugeren prøver at benægte at have et problem.

  Din situation kan være svær for andre at forstå!

  Din situation kan være meget svær for andre at forstå. Du er måske blevet mødt med spørgsmål som, hvorfor vælger du at leve sammen med en der drikker? Hvorfor finder du dig i misbruget? Hvorfor rejser du ikke bare?

  For mennesker der ikke kender noget til misbrug og afhængighed, kan det være meget svært at forstå hvorfor man vælger at blive sammen en drikker.

  Måske har du endda selv svært ved helt at forså det. 

  Der er nogen der siger at når man elsker en misbruger så mister man sig selv.

  Du hader højst sandsynlig misbruget, du hader den alkohol som gang på gang ødelægger jeres dagligdag og jeres forhold. Samtidig elsker du personen med misbruget. Du kan se personen bag misbruget og kan se alle de gode egenskaber der lige nu bliver overskygget af misbruget og problemerne.

  Kærligheden får dig måske til at vælge at blive i forholdet.

  Dit valg er bestemt ikke er uden omkostninger. Du håber højest sandsynlig inderligt at vedkommende snart vil indse de negative konsekvenser af sit misbrug, og vælge at gå i behandling for sit misbrug eller selv at stoppe det.

  Sandhed og Fakta:

  Desværre er sandheden og fakta højst sandsynligt, at din store omsorg hjælper den misbrugende eller alkoholafhængige til, at kunne fortsætte sit alkoholforbrug og adfærd.

  Så længe du accepterer at en alkoholmisbruger fortsætter med at drikke, vil han eller hun ikke foretage nogen forandring. Husk mange alkoholmisbrugere er afhængige af alkoholen. Alkoholisme er en sygdom, som ikke kan kureres af nok så meget kærlighed. Det kræver professionel alkoholbehandling.

  Det er desværre også et faktum at alkoholmisbrugere meget sjældent gør noget ved deres alkoholproblem, før end at pårørende eller arbejdspladsen kræver det af dem.

  Den drikkende lover, at han eller kun nok skal gøre noget ved det og stoppe eller nedsætte sit alkoholforbrug. Et tomt løfte de fleste pårørende har hørt igen og igen. Der sker ikke nogen holdbar forandring før han eller hun kommer i alkoholbehandling.

  En af de mest almindelige symptomer på alkoholafhængighed er, at alkoholikeren benægter både over for sig selv og alle andre, at have et problem og brug for behandling.

  Hvis du vil hjælpe en du holder af med, at komme ud af sit alkoholmisbrug, er det derfor vigtigt, at du italesætter problemet. Du kan i artiklerne intervention og konfliktfri intervention finde gode råd til, hvordan du kan tage en god dialog om alkoholmisbrug og behandling.

  Du også ringe til vores gratis alkoholrådgivning70205501. Alkohollinjen har åbent alle årets dage. Du kan både få rådgivning om, hvordan man motiverer en partner til at komme i behandling og om, hvordan man vælger den rigtige og mest effektive alkoholbehandling.

  Et alvorligt ansvar.

  Det er naturligvis dit valg, om du vil leve sammen med en der har et aktivt alkoholmisbrug. Men husk, hvis du har hjemmeboende mindreårige børn, så har du et ansvar over for dem. Børn og unge der vokser op i familier med alkoholmisbrug, bliver ikke kun påvirket negativt under opvæksten. Børn af misbrugere oplever ofte konsekvenser resten af livet.

  Alle børn og unge har ret til at vokse op uden alkoholmisbrug i familien.

  Hvordan et stort alkoholforbrug i familien påvirker mange børn og unge.

  Der er desværre mange børn der vokser op i familier med alkoholproblemer.

  Der findes som udgangspunkt to typer familier med alkoholmisbrug. De familier hvor misbruget er synligt for omverdenen og rigtig mange familier hvor alkoholforbruget er skjult.

  Uanset om alkoholproblemet er synligt for andre, er det utrolig hårdt for de børn og unge der vokser op i en familie, hvor mor eller far drikker.

  For de børn hvor problemet er synligt vil børnene som regel blive mødt med hjælp og forståelse, fra det omkringværende samfund, lærere på skolen eller andre. Derimod er børnene som vokser op med skjulte alkoholproblemer ofte uden nogen hjælp og støtte, men kæmper med problemet i ensomhed.

  Alkoholmisbrug foregår i mange familier bag lukkede døre og holdes skjult for omverdenen. Sundhedsstyrelsen har skønnet, at 122.000 børn mellem 0-18 år lever med alkoholmisbrug og alkoholproblemer i den nære familie.

  Både alkoholmisbrugeren og familien finder det som regel meget skamfuldt og flovt at fortælle andre om familiens situation. Problemet er derfor en ”familie hemmelighed”. Som regel vælger de fleste familier at holde alkoholproblemerne skjul bag hjemmets fire vægge, og opretholder en facade over for omverdenen af, at familien fungerer godt.

  Der sidder i gennemsnit to børn i hver skoleklasse, der vokser op i en familie med alkoholmisbrug, og ofte kender hverken lærere eller andre problemet.

  Omkring en tredjedel af alle de unge, der vokser op i hjem med alkoholmisbrug udvikler selv et misbrug som voksne. Det behøver ikke nødvendigvis at være et alkoholmisbrug, det kan også være et misbrug af andre stemringsændrende stoffer, et misbrug eller afhængighed af spil (ludomani) eller meget andet. Af dem der vokser op i familier med alkoholproblemer, er der også en stor del børn og unge der oplever psykiske problemer. Cirka en tredjedel oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser.

  Bor du i et hjem hvor den ene eller begge dine forældre drikker, så er du altid velkommen til at kontakte vores gratis alkoholrådgivning på telefon 70205501. Vores dygtige behandlere vil gerne hjælpe og rådgive dig om, hvor og hvordan du kan få hjælp.

  Voksne børn af forældre med alkoholmisbrug.

  Voksne børn af forældre med alkoholproblemer og alkoholmisbrug vil meget ofte opleve at det følger dem langt ind i voksenlivet. De kan opleve en lang række udfordringer og i mange tilfælde varige negative følgevirkninger, hvis de ikke får professionel hjælp.

  Det kan være udfordringer som lavt selvværd, svært ved at forstå og acceptere egne følelser. Det kan også være parforholdsproblemer. Mange børn der er vokset op i familier med alkoholproblemer ender i deres voksne liv med en partner der er misbruger af alkohol, eller har et stofmisbrug. Det er også meget almindeligt at et voksent barn af alkoholiker eller forældre med alkoholmisbrug, får et meget ubalanceret forhold til alkohol.

  For nogle voksne børn af alkoholikere betyder det, at de selv udvikler et misbrug af alkohol eller andre ting, mens andre vokser op med modstand eller stor afstandstagen til alkohol. Undersøgelser viser at børn af forældre med misbrug har 400% eller 4 gange øget risiko for selv at udvikle et misbrug i voksenlivet.

  Der kan være mange andre udfordringer ved at være vokset op i en familie med alkoholmisbrug. Du kan i artiklen Er du voksen barn af alkoholiker læse meget mere om emnet. Her kan du også finde 10 almindelige karakteristika for børn af alkoholikere.

  Husk du kan altid få gratis alkoholrådgivning på 70205501. Uanset om du selv drikker lidt for meget, eller er pårørende til en med alkoholproblemer, kan du kontakte vores åbne rådgivning som holder åben alle dage.

  Skal vi ringe dig op?

  Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  Gratis og 100% fortrolig.