Skip to main content

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  Vi bliver i vores alkoholrådgivning meget ofte kontaktet af nogle som har gået til psykolog, for at få hjælp til deres alkoholproblemer eller alkoholmisbrug. Når de kontakter vores rådgivning, er det som regel fordi psykologbehandlingen ikke har virket. Det er jo sådan set ikke underligt, at der opstår en vis frustration, hvis man har brugt lang tid og mange penge på en behandling og det så viser sig at den er mere eller mindre værdiløs.

  Men det er faktisk ikke så mærkeligt, at psykologbehandling meget sjældent hjælper på alkoholmisbrug og afhængighed.

  Det kan derfor være vigtigt, at du læser denne artikel inden du vælger at inddrage en psykolog i din alkoholbehandling.

  Alkoholmisbrug: psykolog, psykiater eller psykoterapeut?

  For at forstå hvordan du får den bedste alkoholbehandling, kan det være vigtigt at forstå forskellen mellem psykolog, psykiater og psykoterapeut.

  De faggrupper betragtes af nogle som tæt beslægtede, fordi de alle beskæftiger sig med menneskers mentale sundhed og hjælper folk med at få det bedre psykisk. Men der alligevel store forskelle.

  Psykolog alkoholbehandling

  Man må i Danmark kalde sig psykolog (en beskyttet titel) efter en femårig teoretisk universitetsuddannelse. Det kræver en yderligere toårig praktisk uddannelse, før man kan kalde sig autoriseret psykolog. 

  Psykologer må stille en psykisk diagnose, men må ikke udskrive medicin som en psykiater må, da de ikke har nogen medicinsk eller lægefaglig uddannelse.

  Som udgangspunkt har psykologens uddannelse ikke givet nogen indsigt i misbrugs- og afhængighedssygdomme. Derfor har en psykolog ikke noget udgangspunkt for at behandle alkoholproblematikker.

  Den manglende indsigt i alkoholmisbrug og alkoholafhængighed gør desværre ofte, at psykologen stiller en forkert eller omvendt diagnose. For eksempel oplever vi mange klienter, der fortæller at deres psykolog har forsikret dem om, at deres alkoholproblem ville forsvinde, når deres psykiske diagnose som for eksempel stress, angst, eller depression, var behandlet.

  Nogle fortæller at de indledningsvis syntes at psykologen hjalp dem, men efter et år eller længere, oplever de ikke, at de mange psykologsamtaler har løst deres alkoholproblem.

  Hvis du eller en du holder af, har et alkoholproblem og overvejer psykologbehandling, er det derfor vigtigt at overveje, om det er den bedste løsning. Der er nogle få psykologer i Danmark, som har taget efteruddannelse i alkoholproblematikker. 

  Men der er endnu færre psykologer, som udelukkende arbejder med alkoholmisbrug og afhængighed, ligesom uddannede alkoholbehandlere gør det på et professionelt alkoholbehandlingssted.

  I skrivende stund kender vi ikke nogen psykologklinikker, der har psykologer uddannet til at udføre den meget anerkendte behandling til alkoholafhængighed, Minnesotabehandling.

  Du kan læse mere om Minnesotabehandling og Minnesotakur her.

  Du kan også kontakte vores alkohollinje på 70 20 55 01 for gratis alkoholrådgivning om valg af den rigtige alkoholbehandling til dig selv eller en du holder af. Vores højtudannede alkoholbehandlere sidder klar alle årets dage til at besvare alle spørgsmål om alkoholproblemer, alkoholmisbrug og alkoholbehandling.

  Vores alkohollinje er åben for alle som har brug for alkoholrådgivning, både drikkende, pårørende, venner, kollegaer, fagpersoner m.m. Ring på tlf. 70 20 55 01.

  Psykologbehandling for alkoholafhængighed kan skabe utryghed og frustration for de pårørende.

  Mange pårørende fortæller, hvordan valget af psykolog til alkoholbehandling har skabt frustrationer i familien. 

  Indledningsvis skabte det ofte stor glæde og forventning, at den alkoholafhængige nu endelig ville gøre noget ved sit misbrugsproblem og opsøge en psykolog for hjælp.

  I begyndelsen var optimismen stor og behandlingen så ud til at virke, men når et stabilt resultat på trods af lang tids psykologbehandling udeblev, og den drikkende er tilbage til samme drikkemønster og misbrug, skaber det dyb skuffelse.

  Den alkoholafhængige vil derimod ofte være lidt ambivalent i forhold til det udeblivende resultat.

  Flere fortæller, at de inderst inde godt var klar over, at behandlingen ikke ville virke på længere sigt, da psykologen fastholdt at en anden udefra kommende diagnose var skyld i alkoholmisbruget og ikke omvendt. 

  Når den drikkende alligevel fortsætter i psykologbehandling uden at have tillid til at opnå en stabil ædruelighed, skyldes det flere ting. 

  For det første kan den drikkende have brug for at skabe tillid i sit bagland. Man kan have fået sat stolen for døren af en partner/ægtefælle eller måske af sin arbejdsgiver, og hvis man fortæller om ens bange anelser for, at psykologen ikke ville kunne opnå det ønskede resultat, kan man være bange for konsekvenserne. 

  For det andet kan skyld, skam og skuffelse over ikke selv at kunne løse problemet, få den drikkende til at opleve en følelse af opgivenhed og fortabelse.

  En tredje grund kan være, at den drikkende slet ikke har et ønske om at opnå ædruelighed, og psykologbehandlingen giver en undskyldning for at fortsætte drikkeriet i endnu halve eller hele år.

  Den vigtigste grund er dog oftest, at den drikkende ikke er klar over, at en psykolog som udgangspunkt ikke er klædt på til at udføre behandling for alkoholmisbrug eller alkoholafhængighed, men at alkoholbehandling derimod skal udføres af en uddannet alkoholbehandler på et professionelt alkoholbehandlingssted. 

  For information om professionel og effektiv alkoholbehandling, ring 70 20 55 01.

  Psykoterapeut alkoholbehandling

  Der findes mange forskellige uddannelser og retninger inden for psykoterapi. En psykoterapeut arbejder ved at tage udgangspunkt i samtaler med klienten og fokuserer på at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten.

  Og med den beskrivelse kunne det jo lyde som om, vi var rigtig godt på vej. Desværre er der heller ikke i de almindelige psykoterapeutuddannelser, nogen nævneværdig undervisning eller indsigt i alkoholmisbrug eller alkoholafhængighed. Ligesom psykologen, er psykoterapeuten som udgangspunkt ikke udannet eller klædt på til at behandle alkoholproblematikker. 

  Psykoterapeutforeningens hjemmeside oplyser om psykoterapeuter:

  Da psykoterapeutens vigtigste værktøj er hans eller hendes egen person, er det et krav fra de psykoterapeutiske uddannelser, at psykoterapeuten har trænet de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis og mærket dem på egen krop.

  Så når specifik træning i psykologiske og terapeutiske teorier omkring alkoholbehandling ikke indgår i uddannelsen, vil der for den almindelige psykoterapeut være brug for en videregående uddannelse i alkoholbehandling, for at han elle hun vil have nogen forudsætning for at udføre en succesfuld alkoholbehandling.

  Hertil kommer, at psykoterapeut ikke er en beskyttet titel, og man kan derfor desværre komme ud for, at nogle åbner en psykoterapeutisk klinik uden at have nogen uddannelse eller fagligt belæg for at arbejde som terapeut eller alkoholbehandler.

  Det er vigtigt, at du ser dig rigtig godt for, før end at du vælger at få hjælp til alkoholmisbrug eller alkoholafhængighed hos en psykoterapeut.

  Hos Dyscon har alle vores behandlere en specifik uddannelse som alkoholbehandler. Hertil kommer, at alle har yderligere uddannelse inden for psykoterapi og flere psykoterapeutiske metoder. Herunder blandt andet kognitiv terapi, som er en evidensbaseret psykoterapeutisk metode, der har vist sig yderst effektiv i behandling af alkoholmisbrug og afhængighed. 

  Hertil kommer at alle vores behandlere selv har haft alkoholproblematikker tæt inde på livet, og alle er uddannet i også at anvende Minnesotamodellen til behandling af alkoholafhængighed.

  Som du kan se ovenstående, er det vigtigt, at din alkoholbehandler har den rigtige uddannelse for at sikre dig et godt og stabilt resultat af din alkoholbehandling. Dog er der en ting, der har vist sig lige så vigtig som uddannelse og valg af behandlingsmetode, og det er at kemien mellem dig og din behandler er i orden. Det er vigtigt at du føler dig tryg og har tillid til den person, der skal hjælpe dig med dit alkoholproblem. 

  Derfor vil vi hos Dyscon altid invitere dig til en uforpligtende indledende samtale, sådan at du kan teste kemien mellem dig og din terapeut, inden nogen form for behandling bliver påbegyndt.

  Det mener vi, er med til at sikre dig tryghed og sikkerhed for et langvarigt og stabilt resultat.

  For mere information om valg af alkoholbehandling, ring til en af vores højt uddannede alkoholbehandlere på tlf. 70 20 55 01.

  Psykiatere og alkoholbehandling

  En psykiater er en læge, der videreuddanner sig med speciale inden for psykiatri. For at få denne uddannelse, skal han blandt andet arbejde et stykke tid på et psykiatrisk hospital.

  En psykiater beskæftiger sig med personer der har psykiske lidelser. Og med baggrund i sin uddannelse kan han diagnosticere en psykisk lidelse, og hvis det er nødvendigt, tilbyde medicinsk behandling (psykofarmaka). Der kan ofte være tale om svære psykiske lidelser, som blandt andet personlighedsforstyrrelser, skizofreni og psykoser.

  I den almindelige lægeuddannelse, såvel som i speciallægeuddannelsen inden for psykiatrien, indgår der ingen nævneværdig uddannelse i misbrug eller afhængighedssygdomme.

  Derfor er psykiateren sjældent den rigtige til at behandle almindeligt alkoholmisbrug eller alkoholafhængighed.

  Bemærk at en psykiater nogle gange kan være vigtig for en succesfuld alkoholbehandling. En psykiater vil ofte blive inddraget, når klienten har både et alkoholproblem og en psykisk lidelse, det kalder man en dobbeltdiagnose. I tilfælde af dobbeltdiagnose er det ofte vigtigt for et godt resultat, at en psykiater stiller den rigtige psykiske diagnose, som han måske også vil behandle medicinsk, samtidig med at klienten går i en rigtig alkoholbehandling.

  Nogle psykiatere forstår dog ikke vigtigheden at dette tætte samarbejde mellem psykiatri og alkoholbehandling, og vælger alene at behandle klienten medicinsk. Det giver desværre meget sjældent et langvarigt og holdbart resultat, da den nødvendige tankeforandring ikke kan ske alene med medicinsk behandling. Desværre oplever vi derfor ofte, at klienter er blevet skuffet over ikke have fået den nødvendige hjælp i psykiatrien.

  Hos Dyscon har vi tilknyttet dygtige psykiatere, der har den nødvendige indsigt i alkoholproblematikker. Hvis du allerede er i behandling hos en psykiater, tilbyder vi meget gerne at samarbejde med denne og sikre dig et godt behandlingsresultat.

  Psykiatere som udgangspunkt ikke uddannet til samtaleterapi ligesom en psykolog eller psykoterapeut. Nogle psykiatere vælger at tage en yderligere efteruddannelse inden for psykoterapi.

  Psykolog til alkoholproblem.

  Vi håber at ovenstående artikel har gjort dig lidt klogere på, hvorvidt du ønsker hjælp til et alkoholproblem fra en psykolog. 

  Det er også vigtigt for os at understrege, at vi hos Dyscon Alkoholbehandlinger har den dybeste respekt for vores psykolog kollegaer, ligesom vi samarbejder sammen med mange dygtige psykiatere og psykoterapeuter. Mange af disse er enormt dygtige inden for deres forskellige fagområder, og hjælper dagligt hundredevis af danskere med mentale udfordringer.

  De er hver især utroligt dygtige inden for deres fagområde og håndværk, men det er vigtigt at erkende, når der er brug for en specialist til et helt særligt område, og behandling af misbrug og afhængighed kræver en særlig indsigt og forudsætning for at opnå et langvarigt og stabilt resultat.

  Man kan sammenligne det lidt med andre dygtige håndværkere. Vil du lade den dygtigste tømrer du kender skifte din el-tavle? Nej, det kræver en faguddannet elektriker, der har den fornødne baggrund til netop at klare denne specifikke opgave, og sådan er det også med alkoholbehandling. Vælg derfor et alkoholbehandlingssted hvor personalet har den rigtige baggrund og de rigtige kompetencer til at hjælpe dig.

  For yderligere information omkring alkoholbehandling, ring til vores alkohollinje, hvor vi tilbyder gratis rådgivning alle årets dage. Tlf. 70 20 55 01

  Psykolog for pårørende til alkoholmisbrug. 

  Nu tænker du måske, ”hvad med de pårørende til en der har et alkoholmisbrug eller til en der er alkoholafhængig? Kan en psykolog hjælpe?” Her bliver svaret et ”måske”. Det kan være vigtigt, at du inden du påbegynder et længerevarende behandlingsforløb hos en psykolog, spørger psykologen hvorvidt han eller hun har nogen uddannelse for pårørende til alkoholmisbrugere. Forhør dig om hvorvidt psykologen har nogen uddannelse i det man kalder medafhængighed eller medmisbrug. For ligesom at der i den almindelige psykolog uddannelse ikke indgår nogen nævneværdig indsigt i behandling af misbrug og afhængighedssygdomme, indgår der er heller ikke nogen uddannelse i, hvordan man hjælper de pårørende til alkoholafhængige.

  Hos Dyscon Alkoholbehandlinger tilbyder vi rådgivning og gratis kurser til dig, der er pårørende til én med et alkoholproblem. Ring 70 20 55 01 for yderligere information.

  Her kan du læse om behandling af alkoholmisbrug og afhængighed:

  6-dages modellen

  Ambulant alkoholbehandling

  Online alkoholbehandling

  Skal vi ringe dig op?

  Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  Gratis og 100% fortrolig.