Skip to main content

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  Følelsesmæssig medafhængighed, medafhængighed, co-dependency, medmisbruger – titlerne er mange, men dækker alle over et begreb, som ofte bliver meget misforstået, og kan endda for nogen i første omgang vække en smule vrede eller harme hos den pårørende. Især vendingen, ”medmisbruger” kan vække store følelser. Hos Dyscon vil vi ofte kalde det ”medafhængighed” eller ”følelsesmæssig medafhængighed”. 

  HVAD ER MEDAFHÆNGIGHED? 

  Medafhængighed er ikke nemt at forklare. Spørger du fem forskellige terapeuter, vil du ofte få fem forskellige svar. Derfor undgår mange at give en dybere forklaring, men benævner kun kort problematikken, hvilket kan efterlade dig som pårørende med flere spørgsmål end svar og skabe frustration i stedet for genkendelig forståelse. Derfor er det utroligt vigtigt med den rette forståelse af hvad det vil sige at være medafhængig.

  Efterhånden som den pårørendes forståelse af begrebet medafhængighed vokser, ender det stort set altid med en kæmpe lettelse. Mange pårørende udtrykker det som om at ”hele verden” er blevet løftet af deres skuldre.

  Medafhængighed betyder ikke, at den pårørende også drikker for meget. Faktisk er det som regel næsten altid modsat. Mens den med alkoholproblemet øger sit alkoholforbrug, begrænser eller stopper den pårørende helt sit alkoholforbrug. Så at være medafhængig har intet gøre med at drikke sammen.

  Derimod handler det om, at man ubemærket alligevel bliver en del af det usunde mønster. Mens den drikkendes liv handler om hvordan alkoholen skaffes, gemmes væk og drikkeriets omfang skjules, kommer den medafhængiges liv mere og mere til at handle om, hvordan partnerens alkoholmisbrug begrænses og konsekvenserne ved drikkeriet undgås eller formindskes. Det betyder, at i sidste ende kommer alkoholen og drikkeriet til at fylde næsten alt i begges liv. Med andre ord, den drikkende er afhængig af alkoholen og den pårørende er afhængig af den drikkende.

  MEDAFHÆNGIGHED HANDLER OM FORSØG PÅ KONTROL

  Forsøg på kontrol bliver meget ofte noget der kendetegner medafhængigheden. Den medafhængige forsøger at kontrollere den drikkendes misbrug. Vedkommende forsøger at kontrollere skadevirkningerne af misbruget. Han eller hun forsøger at skjule misbruget for omverdenen, så familien kan opretholde en sociale facade udadtil.

  Ofte går næsten alle menneskelige ressourcer ind i at forsøge denne kontrol. Det kræver alt og ofte en overdreven perfektionisme, af den pårørende, der i processen tilsidesætter sine egne behov, tilsidesætter sine egne følelser og egne problemer. Alt handler nu om at kontrollere misbrugerens adfærd og drikkeriet omfang.

  Det er denne adfærdsmæssige tilstand, af forsøg på kontrol, der udgør medafhængigheden. Både misbrugeren og den pårørende har nu rette alt deres fokus på alkoholen, på hver deres måde.

  Medafhængige er gode og kærlige mennesker, der vil andre det godt. Desværre ender de ofte med at gå alt for langt, i deres forsøg på at hjælpe andre – ofte med det resultat, at de helt glemmer sig selv, og måske bliver deres kærligt mente indsats, ofte til skade for dem selv. Medafhængighed er en livsstrategi, men desværre en fejlagtig strategi, fordi de leveregler og overbevisninger som medafhængige bringer ind i forholdet, typisk er meget urealistiske.

  Hos Dyscon tilbyder vi gratis rådgivning, både til drikkende og til pårørende. Ring 70 20 55 01.

  Nederst på siden kan du også læse om vores gratis kursus om medafhængighed.

  Hvordan identificeres medafhængighed?

  Læser du bøger eller artikler om medafhængighed, kan man nogle steder falde over lange lister med ”typiske” karaktertræk hos den medafhængige. Listerne kan ofte være så lange og med så mange karaktertræk, at man ender med helt at komme til at sidde med følesen af, at alle eller i hvertfald mange mennesker er medafhængige. 

  Derfor har vi samlet det til bare ”Tre tegn på medafhængighed”.

  Hvis du, mens du læser de tre udsagn tænker, ”de passer alle tre på mig”, så er du med stor sandsynlighed, det man kalder for følelsesmæssig medafhængig.

  Hvis der er to udsagn, hvor du tænker det passer på dig, så er du måske medafhængig.

  Tre tegn eller symptomer på medafhængig adfærd:

  1. Jeg bør ikke give udtryk for hvad jeg gerne vil. Mine ønsker og behov må ikke være en byrde for de andre. Det er bedst at fokusere på, at de andre har det godt.
  2. Jeg kan få et parforhold eller en relation til at fungere, hvis jeg bare ligger nok i det. Jeg er god til at hjælpe andre, løse deres problemer og gøre dem glade.
  3. Det er ikke okay, hvis jeg siger nej til andre. Det vil være selvisk og ukærligt, og så er der ingen der vil elske mig.

  Hvis du som nær pårørende eller partner til en med et alkoholproblem, lige har læst de ”tre tegn eller symptomer på medafhængighed” og nu tænker ” det passer jo på mig”, så fortvivl ikke!  

  Der er professionel hjælp at hente. Hos Dyscon har vi årtiers erfaring med at hjælpe familie og pårørende til mennesker med alkoholproblemer, og vi kan også hjælpe dig.

  Gennem terapi er det bestemt muligt at identificere den medafhængige adfærd, slippe af sin medafhængighed.

  Hvis du kan genkende nogle af de typiske symptomer, eller et bestemt adfærdsmønster på at være medafhængige, så er der hjælp at hente. Ring til vores gratis rådgivning og få en uforpligtende snak – ring 70205501. Vores dygtige og professionelle behandlere sidder ved telefonen alle årets 365 dage.

  HVORDAN BEHANDLES MEDAFHÆNGIGHED?

  I den nedenstående artikel kan du læse mere om, hvordan medafhængighed kan behandles.

  Hvis man over en lang periode har tilsidesat sine egne behov, haft en manglende evne til at identificere egne følelser og næsten udelukkende struktureret sit liv omkring misbruget og på misbrugerens betingelser., så kan det være meget svært at begynde af fokusere lidt på sig selv og hvad der egentlig interesserer én.

  Ofte er det man kalder medafhængighed kendetegnet ved en usund og uværdig relation, hvor den pårørende glemmer alle rettigheder han eller hun selv har og retter sit fokus på at opfylde andres behov.

  Men der ér hjælp at hente!

  Her kan du læse mere om hvordan medafhængighed behandles

  Hvis du er i tvivl om hvorvidt de ”tre tegn på medafhængighed” passer på dig, så kan du spørge en ven eller veninde, du ved vil give dig et ærligt svar. Du kan også læse mere om medafhængighed her: 

  HVORDAN OPSTÅR MEDAFHÆNGIGHED.

  Måske tænker du, hvordan og hvorfor opstår medafhængighed. Kommer det bare lige pludselig ud af det blå og kan alle blive medafhængig?

  SÅDAN OPSTÅR MEDAFHÆNGIGHED

  Medafhængighed opstår ofte på grund af en dysfunktionel opvækst. Hvis man er vokset op i en familie hvor den ene forælder måske var fysisk eller psykisk syg, eller i en familie som var præget af misbrug og afhængighedsproblemer, er der stor risiko for at udvikle medafhængighed, allerede i opvæksten.

  EN DYSFUNKTIONEL FAMILIESTRUKTUR

  En almindelig familiestruktur er barnet eller børnene placeret i midten, omgivet af forældre der forsøger at beskytte og vise omsorg. En dysfunktionel familie er ofte kendetegnet ved at den ene forældre har taget midter-rollen, og familielivet drejer sig om at beskytte eller opfylde den voksnes behov, eller skærme den voksnes adfærd for omverden med megen hemmeligholdelse.

  Under sådan en opvækst vil barnet lære et han eller hendes egne behov ikke er vigtige og derfor bør tilsidesættes. Det bliver en livsstrategi og overleves-strategier som barnet viderefører i voksenlivet.

  MEDAFHÆNGIGHED EN LIVSSTRATEGI MOD LAVT SELVÆRD

  Igennem barndommen og opvæksten oplever det medafhængige barn, at han eller hendes behov og problemer er mindre betydning end andres. På den baggrund udvikler barnet ofte et lavt selvværd, som kan følge langt ind i voksenlivet.

  I voksenlivet, bliver medafhængigheden en livsstrategi der skjuler det lave selvværd for omverdenen, og samtidig giver det den medafhængige en ”eksistensberettigelse” nu er der da i hvert fald én (misbrugeren) der bør elske mig, for alt hvad jeg gør for ham eller hende.

  Desværre kan det kun blive en fejlslået strategi, som mennesker kan vores selvværd aldrig fyldes op af andre. 

  Ofte bliver virkeligheden lige det modsatte, nemlig at misbrugeren yderligere nedbryder selvværdet hos den medafhængige. Det ses ofte, at den drikkende kaster skylden for sit misbrug på de pårørende. 

  GRATIS KURSUS OM MEDAFHÆNGIGHED

  Gratis kursus om medafhængighed for pårørende til en med et alkoholmisbrug.

  For yderligere information, ring 70 20 55 01.

  Hver dag, alle årets dage, tilbyder vi gratis alkoholrådgivning til både dig der drikker ”lidt” for meget eller til dig der er pårørende til en med et alkoholproblem. Ring 70 20 55 01.

  Hvert år hjælper vi flere hundrede familier til et bedre og lykkeligere familieliv uden alkoholproblemer og vi vil også gerne hjælpe dig og din familie. Ring 70 20 55 01.

  Her kan du læse meget mere om hvad det vil sige at være medafhængig.

  mere om medafhængighed

  Skal vi ringe dig op?

  Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  Gratis og 100% fortrolig.