Skip to main content

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  Som tidligere beskrevet i artiklen, Medafhængighed, er begrebet medafhængighed eller følelsesmæssig medafhængighed svært at forklare på nogle få linjer og bliver desværre ofte misforstået.

  Især også fordi mange både udenforstående og professionelle bruger flere forskelige udtryk for at beskrive det samme. Både i artikler og faglitteratur kan man i stedet for medafhængig blive mødt med udtrykket medmisbruger eller med-misbruger. Ikke uden grund bliver udtrykket medmisbruger nemt misforstået, som om at begge i forholdet har et usundt drikkemønster. 

  Læs artiklen Medafhængighed her.

  Medmisbrug vil ofte blive forstået som at begge har et alkoholproblem eller misbrug af alkohol. Selv om at der findes parforhold, hvor begge drikker for meget, og hvor begge har brug for alkoholbehandling, så har det intet med begrebet medmisbrug at gøre.  

  Derimod er det oftest sådan, at mens drikkeriet intensiveres hos den ene, jo mere afstand til alkohol tager den anden. Af den grund er det mere korrekt at bruge udtrykket medafhængighed end medmisbrug. For det er ikke afhængigheden eller misbruget af alkohol der er tale om, men derimod afhængigheden af forholdet. 

  Så den medafhængige er ikke afhængig af et stof, men er derimod afhængig af forholdet. Den medafhængige er afhængig af at den drikkende har brug for ham eller hende til at ”hjælpe, tage sig af, og om nødvendigt rede”.

  Hvorfor har den medafhængige brug for en at redde?

  I den tidligere nævnte artikel, Medafhængighed, har vi beskrevet Tre tegn på medafhængighed. En del af tankegangen og selvopfattelsen hos en medafhængig, er meget ofte at deres egne følelser og behov ikke er vigtige, de må ikke være en byrde for andre, og at sige nej til andre er selvisk og forkert.

  Som regel har de også meget ofte en overbevisning om, at de er i stand til at fikse andre. Hvis deres indsats bare er ihærdig nok, så kan de få et forhold til at fungere.

  Det er især denne overbevisning om, at hvis ”bare jeg bliver ved at yde mit bedste, så skal vi nok få forholdet til at fungere”, der fastholder den medafhængige i et forhold med alkoholproblemer. 

  Selvværdet er typisk meget lavt hos den medafhængige, og ofte med en følelse af, at ”jeg ikke er værd at elske for den jeg er, men kun for det jeg gør”. 

  Derfor bygges en form for selvtillid op omkring at fokusere på andres behov og problemer, som den medafhængige tror de kan løse.

  Hvis hele ens identitet og selvforståelse er bygget op omkring, ”jeg er kun værd at elske på grund at det jeg for andre”, er det naturligt for den medafhængige at tænke, ” Hvad siger det så om mig hvis jeg stopper med at gøre de ting…?”

  Hvorfor finder den medafhængige ikke bare en ny partner uden alkoholproblemer?

  Uden professionel hjælp og terapi, vil en medafhængig, bevidst eller nok oftere ubevist, altid finde en ny partner med lignende problemer.  

  Det behøver ikke nødvendigvis altid at være en ny partner med alkoholproblemer. Det kan også være andre misbrugsproblemer, eller på helt andre områder i livet der er udfordringer eller problemer. Det vigtigste er, at der at der er brug for den medafhængiges hjælp, og at der er problemer der skal løses.

  Medafhængige undgår sunde forhold, simpelthen af den årsag, at de ikke ved hvordan de skal leve sammen med og vise kærlighed til en, som ikke er afhængig at deres hjælp.

  Det vil vække en indre følelse af utilstrækkelighed eller ubrugelighed. Derfor tiltrækkes medafhængige af mennesker med problemer, og meget ofte af mennesker med alkoholproblemer.

  Man kan derfor sige, at den medafhængige er blevet afhængig af at løse deres partners problemer, fordi de fjerner fokus fra dem selv, og giver en følelse af at være værdifuld.

  Hos Dyscon tilbyder vi gratis rådgivning både til drikkende og til pårørende. Ring 70 20 55 01

  Nederst på siden kan du også læse om vores gratis kursus om medafhængighed.

  Er medafhængighed en rigtig afhængighed?

  Selv om mange ikke helt forstår, hvad en afhængighed er, så er det for de fleste nemt at forså, hvad en alkoholafhængig er afhængig af – alkohol. På samme måde er det med kokainafhængige; de har en trang/craving efter kokain. En der er afhængig af et eller andet stof eller substans, hvad enten det er tobak, alkohol, narkotika eller medicin, må dagligt have en vis mængde af det stof, for selv at have en opfattelse af at kunne fungere. 

  Men når nu medafhængige ikke er afhængige at et stof, er der så tale om en rigtig eller en reel afhængighed? 

  Afhængighed kan defineres på denne måde:

  ”En ukontrollerbar trang til at gentage en adfærd, på trods af tydlige negative konsekvenser”

  Pårørende bliver som regel meget overraskede over den medafhængige rolle, de er kommet til at indtage i forhold til deres drikkende partner. De oplever det ofte chokerende, når det pludseligt bliver klart, at alt det de har gjort ud af kærlighed og håb om, at den drikkende en dag ville indse sit alkoholmisbrug og stoppe, i virkeligheden kun har medvirket til at misbruget kunne fortsætte.

  Efter en sådan indsigt, beslutter langt de fleste sig for, at nu skal der andre boller på suppen. Men kun for at opleve, at lige meget hvor meget de beslutter sig for at ændre adfærd, havner de hurtigt tilbage i den medafhængige rolle.

  Ligesom den drikkende ikke selv kan stoppe sit alkoholmisbrug uden professionel hjælp og tankeforandring, bliver den medafhængige klar over behovet for hjælp. For at få det bedre, må den drikkende lære at erkende, at han eller hun er magtesløs overfor alkohol. På samme måde må den medafhængige erkende at være magtesløs overfor sin trang til at hjælpe og afhjælpe konsekvensen ved drikkeriet.

  Er der lige mange mænd og kvinder der er medafhængige?

  I terapien møder vi flere medafhængige kvinder end mænd.

  Men flere studier viser, at der næsten ikke er forskel på antallet af medafhængige mænd og kvinder. Flere af de samme studier viser også, at der heller ikke er forskel på graden af medafhængighed. Hvorfor ser vi så flere kvinder der søger hjælp i terapi end mænd?

  Som tidligere beskrevet, er medafhængige gode og kærlige mennesker, der vil andre mennesker det godt, men som desværre alt for ofte går alt for langt i deres bestræbelser for at hjælpe andre med deres problemer. Deres store omsorg for andre får på langt sigt et andet resultat end det der var meningen. Gennem livet lærer vi alle af de fejl og problemer vi får rodet os ud i. Hvis vi ikke lærer af selve fejlen, så lærer vi som regel af konsekvenserne. Derfor er konsekvens en af livets helt store lærermestre.

  I sit store forsøg på at vise kærlighed, får den medafhængige ofte helt eller delvis fjernet enhver konsekvens af misbruget for den drikkende. Når konsekvensen udebliver, giver den ingen lærdom eller grund til forandring hos den drikkende. Den medafhængiges store og velmenende kærlighed giver i stedet nu den drikkende mulighed for at fortsætte sit drikkeri konsekvensfrit. 

  Når vi i terapien hjælper henholdsvis medafhængige kvinder og mænd, oplever vi meget ofte en forskel i bevidstheden omkring medafhængigheden. 

  Mange kvinder er slet ikke opmærksom på, hvordan deres velmenende kærlighed, fjerner konsekvenserne, og derved giver mulighed for at drikkeriet kan forsætte ufortrødent.

  Derfor sker det også, at nogle bliver lidt provokerede, første gang de bliver præsenteret for medafhængighedsproblematikken. Det er simpelthen for flere, en næsten ubærlig tanke at deres store selvopofrelse har bidraget til at drikkeriet har kunnet fortsætte.

  Hvorfor er det typisk kvinder som ikke er opmærksomme på, at deres hjælp og omsorg er blevet usund? Måske fordi kvinder stereotypisk af natur er mere opmærksomme og selvopofrende omsorgsgivere i deres roller som hustru, mor eller datter. Det kan derfor for nogle være svært at skelne mellem den naturlige omsorg for sin familie, partner og andre, og den overdrevene usunde og selvdestruktive omsorg.

  Den medafhængige mand er derimod ofte opmærksom på at hans overdrevende omsorg ikke er helt naturlig, og forsøger ofte i større omfang over for omverden, at skjule alt det han gør for at ”hjælpe” sin partner.

  Uanset om man er medafhængig mand eller kvinde, er det en ekstrem svær hverdag med meget stress, skyld og skam over, at uanset hvor meget kærlighed og hvor mange anstrengelser der puttes i forholdet, bliver det aldrig nok. 

  Du kan ikke bære hele verden på dine skuldre. Din partners drikkeri er ikke dit ansvar, og din store kærlighed, kan ikke alene for ham eller hende til at stoppe!

  Professionel hjælp og behandling er nødvendig. Vi kan hjælpe jer begge, men én skal tage det første skridt. Vi sidder klar ved telefonen til at rådgive dig, gratis og anonymt. 

  Ring 70 20 55 01

  Er alle der lever i et forhold med alkoholproblemer medafhængige?

  Man behøver ikke nødvendigvis at være medafhængig, fordi man er i et forhold med én der drikker for meget. 

  Nogle har allerede udviklet medafhængigheden på grund af deres opvækst, og har derfor søgt efter en partner som er afhængig af deres konstante hjælp og omsorg. Det behøver nødvendigvis ikke altid være et forhold med alkoholproblemer. Men en ubehandlet medafhængig vil som udgangspunkt altid søge efter en partner, som har brug for hjælp og overdreven omsorg. 

  Andre udvikler lige så langsomt medafhængigheden, og ligesom der kan være stor forskel på omfanget af drikkeriet, kan der være stor forskel på graden af medafhængighed.

  De fleste der igennem længere tid har levet sammen med en partner med et alkoholmisbrug, vil have udviklet nogle medafhængighedslignende træk.

  Det er derfor altid tilrådeligt, at man søger rådgivning om eventuel hjælp og behandling.

  Gratis kursus om medafhængighed for pårørende til en med et alkoholmisbrug.

  For yderligere information, Ring 70 20 55 01.

  Hver dag, alle årets dage, tilbyder vi gratis alkoholrådgivning til både dig der drikker ”lidt” for meget eller til dig der er pårørende til en med et alkoholproblem. Ring 70 20 55 01.

  Hvert år hjælper vi flere hundrede familier til et bedre og lykkeligere familieliv uden alkoholproblemer, og vi vil også gerne hjælpe dig og din familie. Ring 70 20 55 01.

  Læs også artiklen:

  Hvordan behandles medafhængighed?

  Skal vi ringe dig op?

  Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  Gratis og 100% fortrolig.