Skip to main content

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  Behandling er altid nødvendig. Man kan ikke selv skabe den forandring der skal til for at skabe nye eller bedre tanker og løsninger.

  ” Man kan ikke løse et problem, med den samme tankegang som skabte det.”

  Gennem samtaleterapi får den følelsesmæssige medafhængige hjælp til at identificere uhensigtsmæssige tanker, handlinger og reaktioner, og sammen med terapeuten at finde nye og mere sunde tankemønstre.

  Samtaleterapi er ikke en quick-fix løsning, der bare løser alt fra dag til dag. Det er derimod en proces. En proces hvor den medafhængige langsomt opbygger et mere realistisk syn på sig selv, på den drikkende og på parforholdet.

  Som eksempel på hvordan tankeforandring kan ske i terapien, kan vi tage udgangspunkt i de tre tegn på medafhængighed.

  Tanke nummer 1.

  Den gamle usunde og urealistiske tanke var…

  1: Jeg bør ikke give udtryk for hvad jeg gerne vil, mine ønsker og behov må ikke være en byrde for de andre. Det er bedst at fokusere på, at de andre har det godt.

  En ny, sundere og mere realistisk tanke kunne for eksempel være:

  I alle forhold må der være en sund balance mellem at give og modtage. 

  Lad os se på tanke nummer 2.

  Den gamle usunde og urealistiske tanke var…

  2: Jeg kan få et parforhold eller en relation til at fungere, hvis jeg bare ligger nok i det.

  Jeg er god til at hjælpe andre, løse deres problemer og gøre dem glade.

  En ny, sundere og mere realistisk tanke kunne for eksempel være:

  Jeg kan ikke helt alene få et parforhold eller en relation til at fungere. Det kræver to personers indsats at skabe et sundt forhold.

  Forandring af tanke nummer 3.

  Den gamle usunde og urealistiske tanke var…

  3: Det er ikke okay, hvis jeg siger nej til andre. Det vil være selvisk og ukærligt, og så er der ingen der vil elske mig.

  En ny, sundere og mere realistisk tanke kunne for eksempel være:

  Jeg må lære at sige nej over for adfærd og krav, som er uacceptable for mig. Ligesom jeg forventer at andre gør. 

  Som nævnt, er det her kun nogle tænkte eksempler på tankeforandringer i terapien.

  Terapeuten vil altid tage udgangspunkt i, hvad du har brug for.

  For nogle kan det i starten være svært at sætte ord på tanker og følelser. Det er helt okay at have det sådan. Husk at vores terapeuter har hjulpet mange hundrede, som i starten havde det på samme måde, og vi kan også godt hjælpe dig.

  Mange følelsesmæssig medafhængige beskriver livet som ”en følelse af at bære hele verden på deres skuldre”, og allerede ved første samtale, hvor de bliver mødt med indsigt og forståelse, beskriver de fleste at stressbyrden bliver meget lettere.

  Hos Dyscon tilbyder vi gratis rådgivning både til drikkende og til pårørende. Ring 70 20 55 01

  Nederst på siden kan du også læse om vores gratis kursus om medafhængighed.

  Hvor lang tid tager behandlingen af medafhængighed?

  Det er meget forskelligt fra person til person. Nogle har brug for få samtaler, for andre kan det være en relativ lang proces at byde fri af gamle vaner, handle- og tankemønstre. Men heldigvis oplever stort set alle, en hurtig og stor forbedring af deres livssituation, og en kæmpe lettelse.

  Kan man gå i behandling for medafhængighed, selv om at den drikkende ikke er gået i behandling?

  Ja. Desværre venter mange partnere og ægtefæller i årevis på, at deres partner vil gøre noget ved deres alkoholmisbrug, og først hvis partneren vælger at gå i alkoholbehandling, får den medafhængige selv hjælp.

  Det behøver du heldigvis ikke at vente på. Du kan få den nødvendige hjælp til dig, allerede nu.

  Meget ofte oplever vi, at når du får den hjælp du har brug for, så vil den drikkende partner langsomt begynde at se konsekvensen af sit alkoholproblem, og måske ligeledes søge hjælp og professionel behandling.

  Gratis kursus om medafhængighed for pårørende til en med et alkoholmisbrug.

  For yderligere information, Ring 70 20 55 01.

  Hver dag, alle årets dage, tilbyder vi gratis alkoholrådgivning til både dig der drikker ”lidt” for meget eller til dig der er pårørende til en med et alkoholproblem. Ring 70 20 55 01.

  Hvert år hjælper vi flere hundrede familier til et bedre og lykkeligere familieliv uden alkoholproblemer, og vi vil også gerne hjælpe dig og din familie. Ring 70 20 55 01.

   Læse også artiklerne:

  Medafhængighed

  Mere om medafhængighed

  Skal vi ringe dig op?

  Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  Gratis og 100% fortrolig.