Skip to main content

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  På vores gratis rådgivningslinje, modtager vi ofte spørgsmål der handler om at få at vide, hvornår man har et alkoholproblem. Den der ringer, har måske igennem længere tid fået at vide, at han eller hun drikker for meget, og det har ført til diskussion om, hvorvidt det er rigtigt eller forkert, at vedkommende drikker for meget.

  Alt afhængig af hvordan man er vokset op og hvordan alkoholkulturen har været i opvæksten og i ens ungdomsliv, så er man præget af dette i forhold til hvad der er opleves som et normalt alkoholforbrug og hvad der opfattes som et stort eller problematisk forbrug. Her kommer så spørgsmålet, som bliver stillet til vores rådgivere på linjen, ”Hvornår har man et alkoholproblem?”

  Hvad er definitionen på et problem?

  Den Danske Ordbog forklarer betydningen af ordet problem, således, ”et uafklaret anliggende som man bør forholde sig til ved hjælp af analyse eller tankevirksomhed, f.eks. en uløst opgave der bør løses, et ubesvaret spørgsmål der bør besvares el.lign.”

  Et problem er altså noget man bør forholde sig til og som bør løses. Hvordan kommer det ind i billedet, hvis man er i tvivl om man har et alkoholproblem?

  Lad os først tale om, hvornår man IKKE har et alkoholproblem. Vi kan vel godt blive enige om, at man ikke har et alkoholproblem, når det at drikke alkohol, ikke har negative konsekvenser på ens helbred, sociale liv eller ens egen psyke. Med andre ord, så opleves der ingen forskel i livsværdier i forhold til sig selv eller andre. Så når det er tilfældet, så må det modsatte jo også betegne det at have et alkoholproblem.

  Når forbruget af alkohol har negative konsekvenser på helbredet, forholdet til andre og ens selvopfattelse, så er der vel et problem, som man bør forholde sig til.

  Det handler ikke om antal af genstande.

  Har du i øvrigt lagt mærke til at vi indtil nu, slet ikke har talt om genstande, kvantum eller mængder. Om man har et problem med alkohol, har ikke noget at gøre med, hvor meget man drikker, men om det skaber ubalancer og problemer i livet. Hvis det gør det, så er anbefalingen at forholde sig til det og ændre på det. Ligesom vi forsøger at ændre på al anden adfærd, der skaber problemer i vores liv, sådan skal det også takles i forhold til alkohol. 

  Alt for mange venter alt for længe med at forholde sig til de signaler de modtager fra andre mennesker og især dem de har tæt på i livet. Ikke at man skal følge alle de signaler som andre sender til os, men vi skal i det mindste lave en realistisk vurdering af, om der er noget om snakken, og passe på at benægtelse ikke kommer til at forhindre én i at gøre noget ved problemet. Har man haft et misbrug over længere tid, kan tanken om at ændre på drikkemønsteret være så skræmmende, at problemet benægtes, med det formål at få lov til at fortsætte med at bruge alkohol som hidtil. Har misbruget udviklet sig til afhængighed, så kan denne benægtelse forstærkes og føre til at man vælger alkoholen i stedet for forholdet til ens nærmeste. 

  Så har problemet vokset sig så stort, at der ikke længere er tvivl om, hvorvidt man skal gøre noget ved det eller ej. Men nu kan éns evne til at gøre det være svækket så meget, at man næsten skal trækkes ud af det. Så det er helt klart en god idé, at forholde sig til et eventuelt problem i god tid og inden det vokser sig så stort, at vejen ud er meget besværlig.

  Kan jeg få hjælp til at løse mit alkoholproblem?

  Mange har prøvet selv at løse et alkoholproblem. Ofte går der flere år, fra at problemet med alkohol opstår og vokser, til personen endelig rækker ud og beder om hjælp. Allerede når de første signaler kommer og når ubalancerne i forholdet til andre mennesker opstår i situationer, hvor man drikker alkohol, er det en god idé at ringe til Dyscons gratis rådgivningslinje og få en snak om hvad man kan gøre, for at problemet ikke vokser sig så stort, at løsningen bliver mere problematisk og indgribende i livet.

  Dyscons gratis rådgivningslinje er åben alle dage: Tlf. 70 20 55 01. Ring lige nu, hvis du selv er i tvivl, eller du mener at én du holder af, har eller er ved at udvikle et alkoholproblem.

  Skal vi ringe dig op?

  Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  Gratis og 100% fortrolig.