Skip to main content

Gratis alkoholrådgivning – 70 20 55 01

100% fortrolighed & diskretion

  Kan man tvinge nogen til at gå i alkoholbehandling?

  I vores gratis alkoholrådgivning får vi ofte spørgsmål om hvorvidt man kan tvinge nogen til at gå i behandling. Spørgsmålene om tvang kommer oftest fra velmenende pårørende til en med et alkoholmisbrug. Det kan være en ægtefælle, søn, datter, ven eller kollega der ikke kan eller vil indse at alkoholen har taget magten, og drikkeriet er løbet løbsk.

  Det kan være rigtigt hårdt at se til, når en man holder meget af er ved at ødelægge sit liv med druk. Mange oplever at den alkoholmisbrugende afviser at have et problem, eller afviser en hver form for opfordring til at søge hjælp. om tvang kommer oftest fra velmenende pårørende til en med et alkoholmisbrug. Det kan være en ægtefælle, søn, datter, ven eller kollega der ikke kan eller vil indse at alkoholen har taget magten, og drikkeriet er løbet løbsk.

  Der ønsker de at kunne presse alkoholmisbrugeren til at få hjælp.

  Men kan man tvinge nogen i behandling?

  Som udgangspunkt er det ikke muligt at tvinge nogen i behandling.

  I tilfælde hvor en person der har drukket, er til fare for sig selv eller andre kan en tvangs indlæggelse på et hospital dog være nødvendig. Der kan for eksempel være tale om at en beruset person er deprimeret og vil forsøge at begå selvmord, en tvangsindlæggelse kan derfor være nødvendig indtil personen er afruset. Hvis lægerne finder at alkoholen var årsag til problemerne vil de som regel udskrive personen lige så snart denne er klar til det. Det vil sige, når lægen vurderer, at nu er patienten ikke længere til fare for sig selv eller andre.

  De har ikke mulighed for eller lov til at tvinge patienten i en behandling.

  Så selve behandlingen, kan man i Danmark ikke tvinge nogen til at modtage.

  Kan man blive dømt til behandling?

  Hvis man har kørt spirituskørsel og bliver dømt for det, kan man i nogle tilfælde vælge en dom med vilkår om behandling i stedet for at afsone en frihedsstraf. Hvis man vælger dette, kan denne erstatte en eventuel betinget dom om fængsel. Behandling kan imidlertid ikke nedsætte den periode, hvori kørekortet frakendes.

  Det er ikke almindelig praksis i Danmark, at dømme nogen til tvungen behandling. Dog er der nogle der selv vælger at bede om en dom, hvor behandling indgår. Det kan for eksempel være, hvis man er blevet dømt for spirituskørsel og står til en frihedsstraf. Her kan man tale med Kriminalforsorgen og opsøge et alkoholbehandlingssted for at få afklaret og kortlagt, om alkoholbehandling er relevant.

  I nogle tilfælde kan det lade sig gøre at erstatte frihedsstraffen med en behandling. Der vil i dette tilfælde være tale om en længerevarende døgnbehandling. Det er vigtigt i så god til som muligt, at tale med en alkoholrådgiver og et behandlingssted. Dog skal man være opmærksom på, at det vil i sidste instans altid være dommeren der skal tage stilling ti, om vilkårene for denne løsning med behandling, er opfyldt.

  Når tvang ikke er mulig hvad kan man så gøre?

  Man kan forsøge at motivere vedkommende til at tage en snak med en alkoholbehandler.

  Hvis man ikke kan overskue en sådan samtale eller hvis man føler at man taler for døve ører, kan det være en mulighed at få en professionel til at hjælpe med samtalen eller endog til helt at tage den.

  Hos DYSCON Alkoholbehandlinger har vi udviklet metoden konfliktfri intervention til den svære samtale. Konfliktfri Intervention har hjulpet mange til at indse problemet og vælge at gå i alkoholbehandling.

  Du kan læse mere om konfliktfri Intervention her…

  Mere om alkoholbehandling under tvang

  Der er lande hvor behandling under tvang er muligt, men alle resultater peger dog på at det i bedste fald er virkningsløs, og i værste fald kan skade mere end de gavner.

  En succesfuld behandling kræver at alkoholmisbrugeren er villig til at deltage og indgå i den forandringsproces der er nødvendig, ellers vil behandlingen være uden virkning og klienten vil søge tilbage til alkoholmisbruget (læs: Hvad er alkoholmisbrug).

  Der er forskel på tvang og konsekvens!

  Imens tvang ikke virker kan konsekvens være det der giver alkoholmisbrugeren den nødvendige motivationen til at søge hjælp.

  Konsekvenser kan for eksempel være at en ægtefælle vælger at flytte fra alkoholmisbrugeren, forældre/børn/venner vælger ikke at være sammen med misbrugeren, en fyreseddel fra arbejdsgiver og meget mere.

  For alkoholmisbrugeren kan disse konsekvenser i første omgang føles som tvang, men der er stor forskel. Ved at forsøge at tvinge en alkoholmisbruger i behandling forsøger man at træffe et valg på hans eller hendes vegne. Ved at fortælle hvad konsekvenser er ved ikke at gå i behandling, vælger man som pårørende at beskytte sig selv og sine omgivelser mod misbruget, og det er nu op til den der drikke om han/hun vil gå i behandling eller fortsætte sit misbrug og leve med konsekvensen.

  Advarsel: Tomme trusler motiverer ikke til at opsøge alkoholbehandling.

  Hvis du sætter en med et alkoholmisbrug, stolen for døren ved en konsekvens hvis misbruget fortsætter, må du være villig til at gennemføre hvad du har sagt. I modsatfald vil dine ord give bagslag, og misbrugeren vil ofte bruge det som undskyldning til at drikke endnu mere.

  Derfor:

  • Tænk dig god om
  • Forbered dig på hvad du vil sige
  • Skriv eventuelt dine tanker ned
  • Hold dig til fakta

  Fortæl misbrugeren at du elsker/holder af/værtsætter ham eller hende, men at du ikke kan acceptere at misbruget fortsætter og hvis det gør, så er du nød til at beskytte dig selv eller dine omgivelser og det vil have følgende konsekvens. Vær villig til at gennemføre din beslutning og til at holde fast i konsekvensen.

  Skal vi ringe dig op?

  Få hjælp nu – også hvis du er pårørende. Lad os ringe dig op til en uforpligtende samtale.

  Gratis og 100% fortrolig.